biotechnologia


 
 

Akcja „Od laika do przyrodnika”


Akcja „Od laika do przyrodnika” kierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ma na celu zainteresowanie ich naukami przyrodniczymi, zapoznanie z pracą w laboratoriach podczas części praktycznych, a także zachęcenie do samodzielnej nauki i kreatywności poprzez udział w konkursie. Jest to już III edycja Akcji "Od laika do przyrodnika", do której zorganizowania zachęcił początkowy sukces I edycji, obywającej się w czerwcu 2013 roku.
Nad organizacją czuwają członkowie Koła Naukowego Studentów Biotechnologii „Operon” Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Akcja ma również na celu promocję kierunków przyrodniczych oraz promocję Uczelni jako atrakcyjnego miejsca dalszej edukacji uczestników. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału. Ze szczegółami akcji można zapoznać się na stronie internetowej www.knsboperon.pl lub mailowo kontaktując się z Przemysławem Piotrem Olejnikiem albo Angeliką Andrzejewską (operonknsb@gmail.com).
Patronat honorowy nad Akcją objęli: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Minister Edukacji Narodowej, Komitet Biotechnologii PAN, poseł do Parlamentu Europejskiego pani Krystyna Łybacka, Prezydent Miasta Poznania, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolski Kurator Oświaty, Fundacja Systemu Rozwoju Nauki, Fundacja na Rzecz Rozwoju Biotechnologii i Genetyki "POLBIOGEN", Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Dziekan Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii wspomnianego wcześniej Uniwersytetu.


Warsztaty „Od laika do przyrodnika”

Warsztaty „Od laika do przyrodnika” umożliwiają uczniom liceów zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami z zakresu biochemii, fizjologii zwierząt, mikrobiologii oraz cytogenetyki i mają zainteresować ich wybraniem studiów przyrodniczych w przyszłości. Zajęcia praktyczne prowadzone są przez członków Koła pod nadzorem pracowników naukowych katedr, w których się odbywają.
Warsztaty trwają około cztery godziny zegarowe i obejmują wykład wprowadzający, ćwiczenia praktyczne (z zakresu biochemii, fizjologii zwierząt, mikrobiologii lub cytogenetyki) w salach laboratoryjnych jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego oraz zwiedzanie laboratoriów Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności.


Wykłady „Od laika do przyrodnika”

Wykłady otwarte „Od laika do przyrodnika” mają na celu poszerzenie horyzontów uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a także ich rozwój naukowy w zakresie nauk przyrodniczych. W każdym z terminów licealiści będą mieli możliwość wysłuchania dwóch wykładów z różnych dziedzin związanych z biotechnologią, prowadzonych przez zaproszonych naukowców.


Konkurs „Od laika do przyrodnika”

Konkurs „Od laika do przyrodnika” odbędzie się po raz drugi. Zasadniczą ideą konkursu jest propagowanie wiedzy dotyczącej w szczególności inżynierii genetycznej. Dlatego sprawdzana będzie wiedza uczestników z pogranicza biochemii i biologii molekularnej w często praktycznych wypadkach.
Konkurs po raz kolejny podzielony zostanie na trzy etapy: pisemny test jednokrotnego wyboru odbywający się w zgłoszonych szkołach, pisemny test wielokrotnego wyboru oraz część ustną odbywające się w dniu Gali Konkursu "Od laika do przyrodnika".


Menu główne

Podręcznik biotechnologii

Kto jest online

120 anonymous users oraz 0 registered users online.

Jesteś niezarejestrowanym lub niezalogowanym użytkownikiem.


 
 
 
Partnerzy:

laboratoria.net Nauka w Polsce Academio Fundacja NanoNet BioCen - BioCentrum Edukacji Naukowej Notatek.pl cebioforum.com materialyinzynierskie.pl Wspieram.to - POLSKI KICKSTARTER - Polska platforma finansowania społecznoœciowego.Tu zrealizujš się Twoje pomysły. Portal popularnonaukowy

Portal: Redakcja . Współpraca . Kontakt . PolecamyWszystkie prawa zastrzeżone 2006-2016 e-biotechnologia.pl
stat4u