biotechnologia


 
 

Audit po włosku

<img src="http://e-biotechnologia.pl/obrazki/wlochy.jpg" ALIGN="left" alt="włochy" HSPACE=10 VSPACE=10 width="128" height="96"/>Artykuł jest przedrukiem z biuletynu "Wiedza i Jakość" (nr 3(4)/2006)
Autor: Agnieszka Pawlak
IJHARSNaczelna Dyrekcja ds. Weterynarii, Zdrowia i Żywności (DANSPV) przy Ministerstwie Zdrowia kontroluje żywność

W skład DANSPV wchodzą również służby terenowe, które obejmują 19 dyrekcji regionalnych i dwie dyrekcje autonomicznych prowincji oraz Miejscowe Władze Zdrowotne. W strukturze (DANSPV) znajduje się również 14 samodzielnych biur, z których biura: V, VI, VII i XIV odgrywają znaczącą rolę w kontroli żywności:
V biuro – zajmuje się kwestią bezpieczeństwa żywności, sporządza projekty krajowe aktów prawnych, wdraża skoordynowane programy kontroli żywności, gromadzi informacje związane z urzędami kontroli o artykułach spożywczych nadsyłane z regionów. Promuje badania naukowe i dostarcza informacje dla konsumenta;
VI biuro – odpowiada za działanie Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF);
XIV biuro – kontroluje import artykułów pochodzenia niezwierzęcego;
VII biuro – przeprowadza kontrolę weterynaryjną i analizuje istniejące systemy zapewniające bezpieczeństwo żywności.

We Włoszech istotną rolę w kontrolowaniu jakości żywności odgrywają również władze regionalne obejmujące 20 regionów, z których jeden – Terentino Alto Adige jest podzielony pomiędzy dwie autonomiczne prowincje. Na tym szczeblu Dyrektoriaty Zdrowia Publicznego są odpowiedzialne za urzędową kontrolę żywności. Władze lokalne we Włoszech obejmują 250 Lokalnych Oddziałów Zdrowotnych (ASLs), które są ponadto podzielone na mniejsze sekcje w zależności od zakresu odpowiedzialności. Tworzą Oddziały ds. Higieny Żywności i Żywienia (SIAN) lub Lokalne Służby Weterynaryjne (SV).

Inne Jednostki
■ USMA – Morskie Biuro ds. Zdrowia – jest obwodowym urzędem teki Ministra Zdrowia, związanym z bezpośrednią kontrolą importu art. spożywczych pochodzenia roślinnego z państw trzecich. Działa na obszarze portów morskich i lotniczych.
■ NAS – Służba ds. Zdrowia i Zwalczania Zafałszowań w ramach Żandarmerii Wojskowej (Carabinerii), która zajmuje się badaniem żywności na szczeblu narodowym i regionalnym. W jego skład wchodzą trzy grupy centralne w Rzymie, Mediolanie i Neapolu oraz 35 oddziałów usytuowanych w całym kraju. Do ich zadań należy kontrola higieny produkcji wody, mięsa, produktów mlecznych itp. W praktyce odpowiadają one za kontrole w sytuacjach multiregionalnego lub narodowego zagrożenia, wymagającego skoordynowanych działań.

Przepisy prawne (ustawodawstwo)
Głównym dokumentem dotyczącym urzędowej kontroli żywności jest ustawa nr 155 z maja 1997 r. Dekret ustawodawczy z lipca 1995 r. reguluje przepisy dotyczące częstotliwości urzędowej kontroli żywności przez inspektorów, która powinna być przeprowadzana co sześć miesięcy u producentów żywności, w supermarketach co dziewięć miesięcy, a w restauracjach i sklepach detalicznych raz na rok. Powyższy akt prawny zawiera również szczegółową listę wymagań w zakresie systemu HACCP, procedur kontroli i monitorowania krytycznych punktów kontroli w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego, mówiących o temperaturze i kryteriach mikrobiologicznych stosowanych przy produkcji pewnych artykułów spożywczych.

Laboratoria
Reorganizacja publicznych laboratoriów doprowadziła do powstania Regionalnej Agencji Ochrony Środowiska (ARPA), współpracującej z Wieloterytorialnym Urzędem Zapobiegania (PMP), odpowiedzialnym za analizy chemiczne artykułów spożywczych pochodzenia roślinnego oraz z Doświadczalnym Instytutem Zooprofilaktycznym (IZS), przeprowadzającym analizy produktów pochodzenia zwierzęcego.

ISS – Krajowy Instytut Zdrowia
Pełni funkcję jednostki kontrolnej, która podlega bezpośrednio Ministerstwu Zdrowia: Jest odpowiedzialny m.in. za: przeprowadzanie analiz laboratoryjnych na zgodność z wymaganiami prawa (lub analiz tzw. II instancji) – odwoławczych oraz ocenę i uznawanie laboratoriów przeprowadzających analizy do celów urzędowej kontroli żywności w imieniu krajowych służb zdrowia.


Podręcznik biotechnologii

Kto jest online

201 anonymous users oraz 0 registered users online.

Jesteś niezarejestrowanym lub niezalogowanym użytkownikiem.


 
 
 
Partnerzy:

laboratoria.net Nauka w Polsce Academio Fundacja NanoNet BioCen - BioCentrum Edukacji Naukowej Notatek.pl cebioforum.com materialyinzynierskie.pl Wspieram.to - POLSKI KICKSTARTER - Polska platforma finansowania społecznoœciowego.Tu zrealizujš się Twoje pomysły. Portal popularnonaukowy

Portal: Redakcja . Współpraca . Kontakt . PolecamyWszystkie prawa zastrzeżone 2006-2016 e-biotechnologia.pl
stat4u