biotechnologia


 
 

Bioetyka

Publikacje w dziale:

Neomaltuzjanizm jako kontynuacja koncepcji maltuzjanizmu - Neomaltuzjanizm propaguje konieczność ograniczenia przyrostu naturalnego ludności krajów nierozwiniętych i klas biedniejszych, dzięki czemu możliwe będzie rozwiązanie problemów ekonomicznych i społecznych we współczesnych, słabo rozwiniętych państwach.

Radykalny ekocentryzm – źródła oraz wpływ na współczesną kulturę - ekoetyczny ruch radykalny jest ideologicznie bardzo zróżnicowany. Można go jednak podzielić ze względu na wyznawaną ideologie oraz podejmowane akcje,

Bioterroryzm - nielegalne i bezprawne wykorzystanie czynników biologicznych do osiągnięciu różnych celów. Bioterroryści wykorzystują m.in. bakterie, wirusy, riketsje oraz grzyby.

Bioetyka

Bioetyka (z gr. „bíos” - życie, „etos” - obyczaj) jest to interdyscyplinarna dziedzina wiedzy, zajmująca się analizą i próbą rozstrzygnięcia dylematów moralnych, jakie pojawiają się podczas praktykowania nauk medycznych i biologicznych. Często klasyfikowana jest ona jako jeden z działów etyki.

Termin bioetyka został po raz pierwszy wprowadzony przez biologa R. van Pottera w latach 60-tych XX w., kiedy to lekarze i biologowie zmuszeni byli do podejmowania decyzji nie tylko o charakterze naukowym, ale również i moralnym. Jej początki związane są z gwałtownym rozwojem nowych technik budzących problemy moralne, m.in. przeszczepów, inżynierii genetycznej oraz diagnostyki prenatalnej.

Obecnie bioetyka rozpatruje takie zagadnienia jak: definicja życia, zdrowia i śmierci, prowadzenie doświadczeń medycznych na ludziach, zwierzętach i płodach, wykonywanie przeszczepów, wykorzystywanie komórek macierzystych, przerwanie ciąży (aborcja) i antykoncepcja, eutanazja i sztuczne podtrzymywanie życia, samobójstwo, sztuczne zapłodnienie, diagnostyka prenatalna, eugenika, problem sprawiedliwego podziału ograniczonych środków medycznych, a także relacje miedzy pacjentem i lekarzem, kierowanie zachowaniami człowieka (psychoterapia, psychochirurgia, psychofarmakologia), zdrowie psychiczne, opieka nad umierającymi pacjentami umierającymi oraz wolność badań naukowych.

Istnieją specjalne instytuty zajmujące się problematyką bioetyki, m.in. Hastings Center w USA oraz Międzywydziałowy Instytut Bioetyki przy Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.

Jako naukę można ją podzielić na następujące dziedziny:
bioetykę teoretyczną, badającą kryteria moralnych wyborów i ocen,
bioetykę kliniczną, która analizuje decyzje podejmowane wobec konkretnego pacjenta;
bioetykę regulującą i polityczną skupiającą się na regulacjach prawnych,
bioetykę kulturową, badająca historyczny, kulturowy i społeczny kontekst zagadnień bioetycznych.


Menu główne

Podręcznik biotechnologii

Kto jest online

63 anonymous users oraz 0 registered users online.

Jesteś niezarejestrowanym lub niezalogowanym użytkownikiem.


 
 
 
Partnerzy:

laboratoria.net Nauka w Polsce Academio Fundacja NanoNet BioCen - BioCentrum Edukacji Naukowej Notatek.pl cebioforum.com materialyinzynierskie.pl Wspieram.to - POLSKI KICKSTARTER - Polska platforma finansowania społecznoœciowego.Tu zrealizujš się Twoje pomysły. Portal popularnonaukowy

Portal: Redakcja . Współpraca . Kontakt . PolecamyWszystkie prawa zastrzeżone 2006-2016 e-biotechnologia.pl
stat4u