biotechnologia


 
 

Biologia molekularna w medycynie - seminarium - 15 styczeń 2009

Zastosowania real-time PCR

15 stycznia 2009 | Warszawa

Za udział przysługuje 7 punktów edukacyjnych dla diagnostów.

Strona internetowa: http://www.cemed.pl/szkolenia/2009/bm_pcr/index.php

Organizator: Centrum Edukacji Medycznej CEMED Sp. z o.o.

ul. Łucka 15 pok. 214 | 00-842 Warszawa | tel.: 022 257 00 39, 022 257 00 38 | faks: 022 890 01 02 | e-mail: cemed@cemed.pl | www.cemed.pl

Program:

10:00
Rozpoczęcie seminarium

10.05
Wykład wprowadzający: Techniki biologii molekularnej w nowoczesnej diagnostyce medycznej  trendy światowe i polskie
prof. dr hab. Janusz A. Siedlecki, Centrum Onkologii  Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa

10.30
Pokaz działania urządzenia real-time PCR (cz. I)
* przygotowanie próbek
* parametry cyklu i uruchomienie reakcji
Roche Diagnostics Polska

10.50
Technologie u podstaw ilościowego PCR
* podstawowe różnice między klasycznym PCR a ilościowym PCR (qPCR)
* terminologia polska i angielska stosowana do opisu technik ilościowego PCR (qPCR, qRT-PCR etc.)
* rodzaje sond i metody detekcji kwasów nukleinowych stosowanych w urządzeniach real-time PCR (SYBR Green, TaqMan, Molecular Beacons, Scorpions etc.)
* przegląd głównych grup zastosowań (proste pomiary ilości DNA, mierzenie poziomu ekspresji genów, wykrywanie mutacji i polimorfizmów etc.)
* qPCR jako narzędzie weryfikacji wyników otrzymywanych innymi metodami biologii molekularnej (RT-PCR, mikromacierze, fuzje genowe)
* zakres czułości
mgr inż. Andrzej Tysarowski, Centrum Onkologii  Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

11.40
Pokaz działania urządzenia real-time PCR (cz. II)
* omówienie przebiegu reakcji
* odczyt reakcji kontrolnych
* kwantyfikacja wyników i raport z reakcji
Roche Diagnostics Polska

11.55
Sesja pytań i odpowiedzi

12.05
Przerwa na kawę

12.25
Zastosowania ilościowego PCR w diagnostyce mikrobiologicznej i wirusologicznej
* wykrywanie mikroorganizmów wolno rosnących i trudnych w hodowli
* metody ilościowego oznaczania mikroorganizmów (bakteriemia a DNA-emia)
* użyteczność metody qPCR w diagnostyce molekularnej zakażeń wirusowych szerzących się drogą krwi (CMV, EBV, HIV)
* przegląd testów i ewaluacja testów dostępnych komercyjnie
dr Tomasz Dzieciątkowski, Centralny Szpital Kliniczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny

13.05
Case study: Real-time PCR w praktyce komercyjnego laboratorium diagnostycznego
Katarzyna Łacna  Z-ca Kierownika Laboratorium Genetyki Medycznej, Centrum Badań DNA w Poznaniu

13.20
Metody ilościowego PCR w immunologii
* różnicowanie dwóch podtypów chłoniaków (Burkitta i DLBCL) z wykorzystaniem detekcji mikroRNA
mgr inż. Michalina Zajdel, Zakład Immunologii, Centrum Onkologii  Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

13.40
Blok prezentacji merytorycznych producentów sprzętu i odczynników do biologii molekularnej
* postęp technologiczny i trendy światowe
* kompatybilność urządzeń
* kontrola jakości z punktu widzenia producenta
* certyfikacja urządzeń i odczynników
* finansowanie zakupów i zwrot z inwestycji

14.10
Przerwa na obiad

15.00
Ilościowy PCR w molekularnej diagnostyce onkologicznej
* monitorowanie choroby resztkowej u chorych na chłoniaki grudkowe
* diagnostyka mutacji w genie K-RAS jak marker w terapii celowanej raka jelita grubego
* wczesne wykrywanie komórek nowotworowych w płynach i wydzielinach ustrojowych
* inne przykłady zastosowań (pomiar ekspresji, genotypowanie, amplifikacja genu)
mgr inż. Andrzej Tysarowski, Centrum Onkologii  Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

15.20
Zastosowanie ilościowego PCR w diagnostyce chorób nerwowo-mięśniowych
* rdzeniowy zanik mięśni (SMA)
* neuropatie
dr n. med. Maria Jędrzejewska, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie

15.40
Ilościowy PCR w diagnostyce molekularnej chorób dziedzicznych i diagnostyce prenatalnej
mgr Magdalena Nawara, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

16.00
Rozwój zastosowań diagnostycznych real-time PCR w świetle Polskich i Europejskich uwarunkowań prawno-organizacyjnych
* systemy jakości w laboratoriach wykorzystujących techniki diagnostyki molekularnej
* systemy certyfikacji urządzeń, laboratoriów, procedur
* normy ISO
* najnowsze uwarunkowania prawne i projekty zmian ustawowych
Zaproszenie skierowane do: dra Henryka Owczarka  Prezesa Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, Warszawa

16.30
Zakończenie seminarium i rozdanie certyfikatów

Menu główne

Podręcznik biotechnologii

Kto jest online

115 anonymous users oraz 0 registered users online.

Jesteś niezarejestrowanym lub niezalogowanym użytkownikiem.


 
 
 
Partnerzy:

laboratoria.net Nauka w Polsce Academio Fundacja NanoNet BioCen - BioCentrum Edukacji Naukowej Notatek.pl cebioforum.com materialyinzynierskie.pl Wspieram.to - POLSKI KICKSTARTER - Polska platforma finansowania społecznoœciowego.Tu zrealizujš się Twoje pomysły. Portal popularnonaukowy

Portal: Redakcja . Współpraca . Kontakt . PolecamyWszystkie prawa zastrzeżone 2006-2016 e-biotechnologia.pl
stat4u