biotechnologia


 
 
UWAGA. Artykuł jest poniżej.

Drodzy Czytelnicy e-biotechnologia.pl. Mamy do Was ogromną prośbę!Portal ten tworzony jest przez lubelskich naukowców i od ponad 10 lat staramy się, aby w Wasze ręce trafiały treści, które pomagają Wam w zdobywaniu wiedzy.
Dzisiaj My prosimy Was o pomoc i przysługę!
Ci sami naukowcy, którzy tworzą e-biotechnologia.pl tworzą również projekt NEXBIO.
NEXBIO rozwija technologie analizy DNA, które mają szansę obniżyć użycie pestycydów w rolnictwie. Ponadto budujemy mobilne laboratorium genetyczne, które umożliwi wykrywanie chorób roślin już na polu. Więcej o nas tutaj: Onet Rano, INN:Poland, Chivas Venture NEXBIO.

NEXBIO reprezentuje Polskę w niezwykle prestiżowym konkursie THE VENTURE rywalizując w gronie 30 innowacyjnych pomysłów z całego świata. Mamy szansę wygrać, ale nie odbędzie się to bez Waszej pomocy. Prosimy Was o głosy w konkursie. To dla nas wielka szansa! Dla nas to fundusze na rozwój projektu jakim jest mobilne laboratorium genetyczne. Jeśli nas wesprzecie, bardzo prawdopodobne jest, że za kilka lat, również będziecie z niego korzystać.

Jak można na nas zagłosować (to zajmie tylko kilka sekund!):


1. Należy wejść na stronę organizatora konkursu: Konkurs The Venture
2. Kliknąć w przycisk Zaloguj się przez Facebook aby oddać głos
3. I następnie koniecznie kliknąć w przycisk Potwierdź swój głos

Bardzo Wam dziękujemy!
ZESPÓŁ E-BIOTECHNOLOGIA.PL
 

Biotechnologia medyczna

Publikacje w dziale:

Choroby genetyczne - powstają w wyniku mutacji DNA zaburzających prawidłowe funkcjonowanie organizmu,

Zmodyfikowane limfocyty T przy zwalczaniu białaczki - cytotoksyczne limfocyty T pacjenta mogą być użyte jako skuteczni „zabójcy” komórek nowotworowych u chorych na białaczkę,

Onkogeny - geny, które ulegając ekspresji powodują przekształcenie się prawidłowej komórki w nowotworową,

Kancerogeneza - długotrwały proces prowadzący do powstawania nowotworu, związany z nagromadzeniem się w komórce niekorzystnych zmian genetycznych i epigenetycznych,

Biomateriały - abiotyczne materiały, wykorzystywane w charakterze urządzeń medycznych, które wchodzą w interakcję z systemami biologicznymi,

Inżynieria tkankowa - opracowywanie biologicznych substytutów umożliwiających naprawę lub regenerację tkanki albo organu, a w efekcie – odzyskanie ich funkcjonalności,

Medycyna regeneracyjna - nowa interdyscyplinarna dziedzina wiedzy, dzięki której powoli staje się możliwe m.in. pozyskiwanie do przeszczepów narządów wyhodowanych w laboratorium oraz regeneracja zniszczonych tkanek,

Szczepionka przeciwko chorobie Alzheimera - badania zmierzają nie tylko do łagodzenia objawów rozwijającej się choroby, ale także podejmowane są próby ochrony przed wystąpieniem choroby Alzheimera w grupie o podwyższonym ryzyku zachorowania,

Interferony - to białka sekrecyjne wykazujące działanie przeciwwirusowe, antyproliferacyjne i immunomodulujace indukowane pod wpływem antygenów bakteryjnych, pierwotniaków, wirusów, a nawet polinukleotydów,

Terapia genowa - to terapeutyczne wykorzystanie zarówno genów jak i krótszych, nie kodujących sekwencji DNA lub RNA do leczenia osób ze zdiagnozowaną chorobą dziedziczną,

Celiakia - to enteropatia zapalna jelita cienkiego o podłożu immunologicznym, powstająca na skutek współdziałania czynnika genetycznego (układ HLA), peptydów pochodzących z prolamin oraz transglutaminazy,

Komórki macierzyste - mają potencjał do różnicowania się w różne typy komórek organizmu, zarówno podczas wczesnych etapów rozwoju, jak i w trakcie wzrostu,

Insulina - hormon peptydowy wytwarzany przez trzustkę - komórki (β) wysp trzustki (Langerhansa). Odpowiada m.in. za regulację stężenia glukozy we krwi.

Szczepionki - preparaty biologiczne zawierające w swoim składzie antygeny drobnoustrojów chorobotwórczych, które pobudzają organizm do wytworzenia swoistej odporności humoralnej lub komórkowej,

Schizofrenia i zaburzenia pamięci - choroba o podłożu neurobiologicznym, dotykająca najczęściej osoby starsze.

Immunologia tkanek i narządów - grupy krwi - w błonach erytrocytów znajdują się dwa główne rodzaje antygenów: antygen A i B oraz antygen D szczególnie ważny w transfuzji krwi i patologii ciąży,

Molekularne podłoże choroby Alzheimera - postępująca choroba degeneracyjna ośrodkowego układu nerwowego. Charakteryzuje się m.in. otępieniem, zaburzeniami pamięci, zaburzeniami funkcji poznawczych, czy zaburzeniami osobowości i zachowania.

Rola microRNA w nowotworzeniu - odkrycie małych, jednoniciowych cząsteczek RNA (miRNA) zmieniło sposób postrzegania procesu nowotworzenia,

Diagnostyka molekularna mukowiscydozy - przyczyną tej choroby jest wystąpienie mutacji w genie CFTR, która prowadzi do produkcji nieprawidłowego białka regulującego przepływ jonów chlorkowych przez komórki nabłonka,

Szczepionka na grypę - obecna wersja szczepionki M2 budzi duże zainteresowanie w przemyśle farmaceutycznym,

Serotonina i dieta - ten przekaźnik nerwowy nie tylko kontroluje ile jemy, ale także odgrywa istotną rolę w tym, co dzieje się ze składnikami pokarmowymi po ich skonsumowaniu,

Nowotwory a regeneracja - obiecujące dla terapii regeneracyjnych będą próby określenia jak odpowiedniki komórek macierzystych zachowają się przy wzbudzeniu EMT,

Walka z rakiem i HIV – możliwa dzięki bakteriom - Listeria monocytogenes może być wykorzystana do ulepszania szczepionek.

Biotechnologia medyczna

Biotechnologia medyczna, inaczej czerwona biotechnologia, stanowi jedną z najnowocześniejszych dziedzin medycyny. Definiuje się ją jako wykorzystanie żywych układów do procesów technologicznych znajdujących zastosowanie w przemyśle zdrowotnym. Powszechnie uważana jest za jeden z najistotniejszych obszarów zastosowania biotechnologii.

Do najważniejszych zadań biotechnologii medycznej zalicza się wczesne diagnozowanie chorób (chipy DNA, bioczujniki), wykrywanie wad genetycznych i rozwojowych, badania nad hodowlą komórek, tkanek i narządów do transplantacji, rozwój nowoczesnych metod i systemów analitycznych oraz metod i technik profilaktyki, diagnostyki i terapii chorób zakaźnych i zakażeń ważnych z punktu widzenia zdrowia publicznego, prace nad technologiami stosowanymi w wykrywaniu i zwalczaniu chorób odzwierzęcych, a także rozwój genomiki, proteomiki, transkryptomiki i bioinformatyki stanowiących nowe techniki stosowane w medycynie. Znalazła ona również zastosowanie w opracowywaniu materiałów biomedycznych nowej generacji, tj. szczepionek i leków biologicznych.

Produkcję biofamaceutyków na skalę przemysłową oraz dynamiczny rozwój biotechnologii medycznej zawdzięczamy biologii molekularnej, technologii rekombinowanego DNA oraz wytwarzaniu przeciwciał monoklonalnych.

Biofarmaceutyki mogą mieć budowę polipeptydowo-białkową (np. rekombinowane hormony, interferony, interleukiny, preparaty trombolityczne, hematopoetyczne czynniki wzrostu, czynnik martwicy nowotworów, czynniki krzepnięcia krwi, enzymy terapeutyczne, przeciwciała monoklonalne i szczepionki) lub wywodzić się ze struktury kwasów nukleinowych (oligonukleotydy antysensowe stosowane w terapii antysensowej, a także geny terapeutyczne stosowane w terapii genowej).

Komentarze

Widok Uszereguj
Tylko zarejestrowani mogą dodawać komentarze. Zarejestruj się/Zaloguj

Podręcznik biotechnologii

Kto jest online

157 gości oraz 0 użytkowników online.

Jesteś niezarejestrowanym lub niezalogowanym użytkownikiem.


 

Patronat

Wydarzenie: V edycja akcji „Od laika do przyrodnika” 24 lutego -16 czerwca 2017 r., Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Konferencja: IV Lubelska Konferencja Młodych Naukowców, 26-27 Maja 2017, Lublin

Konferencja: VI Międzynarodowa Konferencja Biofizyków, 19-21 Maja 2017, Kraków

Konkurs na projekt badawczy Naukowej Fundacji Polpharmy, 1 marca- 31 maja 2017, Warszawa

Konferencja: VI Międzyuczelniane Sympozjum Biotechnologiczne SYMBIOZA, 26-28 Maja 2017, Warszawa

Konferencja: Chemia dla Urody i Zdrowia
8-10 czerwca 2017, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydarzenie: Metagenomy różnych środowisk, 29-30 czerwca 2017, Lublin

Wydarzenie: EUROBIOTECH 6th Central European Congress of Life Science
11 - 14 Września 2017, Kraków

Facebook

Gadżety

Sklep e-biotechnologia.pl
Tematyczne kubki, koszulki, bluzy etc.


Zapraszamy do sklepu

Na skróty

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Narodowe Centrum Nauki Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Ośrodek Przetwarzania Informacji PAP - Nauka w Polsce Forum Akademickie Fundacja na rzecz Nauki Polskiej Wirtualna Biblioteka Nauki Scopus NCBI PubMed Nature Science Cell

 
 
Partnerzy:

laboratoria.net Nauka w Polsce Academio Fundacja NanoNet BioCen - BioCentrum Edukacji Naukowej Notatek.pl cebioforum.com materialyinzynierskie.pl Wspieram.to - POLSKI KICKSTARTER - Polska platforma finansowania społecznoœciowego.Tu zrealizujš się Twoje pomysły. VitaInSilica Portal popularnonaukowy

Portal: Redakcja . Współpraca . Kontakt . PolecamyWszystkie prawa zastrzeżone 2006-2016 e-biotechnologia.pl
stat4u