biotechnologia


 
 

Chmiel: certyfikacja

<img src="http://e-biotechnologia.pl/obrazki/chmiel.jpg" ALIGN="left" alt="chmiel" HSPACE=10 VSPACE=10 width="128" height="96"/>Artykuł jest przedrukiem z biuletynu "Wiedza i Jakość" (nr 3(8)/2007)
Tytuł oryginalny: Certyfikacja chmielu
Autor: Antoni Świderski
IJHARSZgodnie z obowiązującymi przepisami do obrotu można wprowadzać chmiel certyfikowany i wytworzone z niego produkty chmielowe, na które wydano certyfikat oraz chmiel lub produkty chmielowe pochodzące z importu, na które w kraju pochodzenia wydano świadectwo równoważności

Zadania związane z certyfikacją chmielu i produktów chmielowych od 5 lat realizuje Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Certyfikacja chmielu
Wydanie certyfikatu na chmiel następuje w przypadku, gdy chmiel spełnia minimalne wymagania jakościowe, określone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1850/2006 z dnia 14 grudnia 2006 roku ustanawiającym szczegółowe zasady certyfikacji chmielu i produktów chmielowych (Dz.Urz. WE L 355 z 15.12.2006 r., s. 72). Poza tym musi pochodzić z rejonów uprawy chmielu określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa z dnia 7 kwietnia 2004 roku w sprawie określenia rejonów uprawy chmielu (DzU nr 75, poz. 707). Wojewódzki Inspektor JHARS wydaje odrębny certyfikat dla każdej odmiany chmielu. Certyfikaty na chmiel wydaje się do dnia 31 marca roku następującego po roku zbioru. W celu otrzymania certyfikatu na chmiel producent zobowiązany jest do:
- zgłoszenia plantacji do ewidencji do dnia 31 maja roku zbioru (wzór zgłoszenia w WIJHARS),
- złożenia wniosku o wydanie certyfikatu na chmiel nieprzygotowany oraz deklaracji dołączonej do chmielu nieprzygotowanego (wzór wniosku i deklaracji w WIJHARS).

W 2006 roku wydano 1937 certyfikatów na chmiel o łącznej masie 2881 ton, w tym:
- w rejonie lubelskim – 1781 certyfikatów na chmiel o masie 2426 ton,
- w rejonie wielkopolskim – 114 certyfikatów na chmiel o masie 289 ton,
- w rejonie dolnośląskim – 42 certyfikaty na chmiel o masie 174 tony.

Certyfikacja produktów chmielowych
Certyfikat na produkt chmielowy, z wyjątkiem produktu zizomeryzowanego, wydaje się, jeżeli produkt chmielowy został wytworzony z chmielu lub produktu chmielowego, na który wydano certyfikat, w procesie obróbki nadzorowanym przez inspektora z wojewódzkiego IJHARS oraz gdy zawartość alfa kwasów w produkcie chmielowym jest nie mniejsza niż w składnikach, z których został wytworzony.
W celu otrzymania certyfikatu na produkt chmielowy przedsiębiorca wytwarzający produkty chmielowe zobowiązany jest do złożenia do wojewódzkiego inspektora JHARS wniosku o sprawowanie nadzoru nad wytwarzaniem w procesie obróbki produktów chmielowych (wzór wniosku w WIJHARS). Do wytworzenia produktów chmielowych dopuszcza się mieszanie certyfikowanego chmielu pochodzącego z tego samego roku zbioru, ale różnych rejonów uprawy i różnych odmian chmielu albo wytworzonych z niego produktów chmielowych. Opakowanie produktu chmielowego jest zamykane pod nadzorem inspektora sprawującego nadzór i przez niego plombowane. Każde opakowanie certyfikowanego produktu chmielowego jest oznakowane w formie nadruku lub wytłoczenia na opakowaniu. W 2006 roku wydano 99 certyfikatów na produkty chmielowe (granulaty typu 45 i 90 oraz ekstrakt chmielowy CO2) o łącznej masie 283 tony.

certyfikacja chmielu prowadzona jest w 6 ośrodkach certyfikacji zatwierdzonych przez głównego Inspektora JHARS:
- Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie, ul. Nowy Świat 3, 20-418 Lublin
- Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu, ul. Ratajczaka 31, 61-816 Poznań
- Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych we Wrocławiu, ul. Ofiar Oświęcimskich 12, 50-069 Wrocław
- „Richland” Spółka z o.o., Osiny 35, 24-350 Chodel
- „Powiśle” Spółka Jawna, Kępa Chotecka 18, 24-313 Wilków
- „Chmiel Polski” S.A. ul. Diamentowa 27, 20-471 Lublin


Podręcznik biotechnologii

Kto jest online

303 anonymous users oraz 0 registered users online.

Jesteś niezarejestrowanym lub niezalogowanym użytkownikiem.


 
 
 
Partnerzy:

laboratoria.net Nauka w Polsce Academio Fundacja NanoNet BioCen - BioCentrum Edukacji Naukowej Notatek.pl cebioforum.com materialyinzynierskie.pl Wspieram.to - POLSKI KICKSTARTER - Polska platforma finansowania społecznoœciowego.Tu zrealizujš się Twoje pomysły. Portal popularnonaukowy

Portal: Redakcja . Współpraca . Kontakt . PolecamyWszystkie prawa zastrzeżone 2006-2016 e-biotechnologia.pl
stat4u