biotechnologia


 
 

Ekologiczne mięso

<img src="http://e-biotechnologia.pl/obrazki/mieso.jpg" ALIGN="left" alt="mięso" HSPACE=10 VSPACE=10 width="128" height="96"/>Artykuł jest przedrukiem z biuletynu "Wiedza i Jakość" (nr 2(11)/2008)
Autor: Jakub Pawlak
IJHARSDecydując się na zakup żywności ekologicznej otrzymujemy produkt, wytwarzany zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia, a dodatkowo objęty systemem kontroli na zgodność z zasadami rolnictwa ekologicznego.

System kontroli gwarantuje, że producenci, przetwórcy oraz importerzy zastosowali się do metod ekologicznych na wszystkich etapach produkcji oraz podlegali kontroli i uzyskali certyfikat upoważnionej jednostki certyfikującej.

Chów ekologiczny
Chów zwierząt w gospodarstwach ekologicznych jest ściśle zintegrowana z produkcją roślinną. Jako że zwierzęta korzystają w głównej mierze z pasz wyprodukowanych w obrębie własnego gospodarstwa, a tym samym są źródłem naturalnego nawozu, zależności pomiędzy nimi, roślinami a glebą są bardzo duże i determinują ilość i jakość uzyskiwanych produktów. Skutkiem tego jest dostosowanie (w praktyce zmniejszenie) liczby zwierząt do wielkości dostępnego obszaru swobodnego wypasu oraz wybiegów.

Ekologiczne żywienie zwierząt
Celem karmienia w hodowli ekologicznej jest zapewnienie jakości produkcji, a nie jej maksymalizacja. Zabronione jest wymuszone karmienie zwierząt. Pasza powinna być pozyskana w gospodarstwie lub w razie braku takiej możliwości z innych gospodarstw.
Po 1 stycznia 2009 r. do 30% dawki, a w przypadku pasz wytworzonych we własnym gospodarstwie do 60% dawki będzie mogło pochodzić z upraw w trakcie przestawiania produkcji konwencjonalnej na ekologiczną. Aktualnie dopuszczalny jest udział analogicznie: 50% i 80%. Podstawą żywienia młodych ssaków (co najmniej 3 miesiące dla bydła i koniowatych, 45 dni dla owiec i kóz oraz 40 dni dla świń) musi być naturalne mleko, najlepiej mleko matki. Nie wolno stosować w żywieniu zwierząt: antybiotyków, kokcydiostatyków, substancji leczniczych, promotorów wzrostu, substancji przeznaczonych do stymulacji wzrostu lub produkcji, pasz i innych produktów powstałych z wykorzystaniem organizmów genetycznie modyfikowanych bądź produktów z nich pozyskanych.

Pochodzenie zwierząt
Przy wyborze ras lub odmian należy brać pod uwagę zdolność zwierząt do przystosowania się do miejscowych warunków, ich żywotność i odporność na choroby. Dodatkowo należy kierować się możliwością uniknięcia określonych chorób i problemów zdrowotnych, związanych z niektórymi rasami lub odmianami, wynikających z intensywnego ich użytkowania. Pierwszeństwo należy dać rasom rodzimym. Zwierzęta powinny pochodzić z chowu ekologicznego. Przy odnowie lub odbudowie stada, po uzyskaniu zgody organu kontrolnego, możliwy jest zakup innych zwierząt. Zasada ta obowiązuje również w przypadku wysokiej śmiertelności zwierząt, spowodowanej okolicznościami zdrowotnymi lub katastroficznymi. Po spełnieniu powyższych warunków do stada można wprowadzić samice (nieródki) z gospodarstw hodowlanych produkujących metodami nieekologicznymi, nie więcej jednak niż 10% dorosłych zwierząt gospodarskich z gatunku koniowatych lub bydła i 20% dorosłej trzody chlewnej, owiec i kóz rocznie. Powyższe udziały procentowe nie mogą mieć zastosowania w gospodarstwach posiadających mniej niż 10 sztuk bydła i koni oraz 5 sztuk świń, owiec lub kóz. W gospodarstwach tych wolno wprowadzić nie więcej niż 1 sztukę hodowlaną z innego chowu niż ekologiczny, dla każdego gatunku rocznie. Można wprowadzać do hodowli samca z gospodarstw hodowlanych produkujących metodą nieekologiczną, przy założeniu że od tego czasu zwierzęta będą chowane i zawsze karmione zgodnie z zasadami ustanowionymi w rozporządzeniu Rady (EWG) 2092/91.

Leczenie zwierząt
Zapobieganie chorobom zwierząt w gospodarstwach ekologicznych opiera się na czterech podstawowych zasadach: wybór odpowiednich ras i szczepów zwierząt, stosowanie zasad chowu odpowiadających wymaganiom danego gatunku, sprzyjającym odporności na choroby i zapobieganiu infekcjom, stosowanie wysokiej jakości pasz wraz z regularnym dostępem do wybiegów i otwartych pastwisk, sprzyjającym naturalnej odporności immunologicznej zwierzęcia, zapewnienie odpowiedniej obsady zwierząt – unikania nadmiernego stłoczenia i związanych z tym problemów zdrowotnych. W leczeniu zwierząt w hodowli ekologicznej używa się wyciągów z roślin, z wykluczeniem antybiotyków, olejków roślinnych, produktów homeopatycznych. Zabrania się stosowania chemicznie wytwarzanych leków w leczeniu prewencyjnym.

Rozmnażanie
Rozmnażanie zwierząt w gospodarstwie ekologicznym powinno odbywać się metodami naturalnymi. Dopuszcza się stosowanie sztucznego unasiennienia. Zabronione są pozostałe formy sztucznego wspomagania rozrodu (np. przenoszenie zarodków).

Zwierzę z gospodarstwa ekologicznego dostaje naturalną paszę lepszej jakości. Jest chowane w warunkach umożliwiających większą swobodę i tryb życia bardziej zbliżony do naturalnego przez co jest mniej narażone na stres. Zatem wyższa musi być cena takiego mięsa, by zrekompensować rolnikom wyższe koszty produkcji w tym systemie.


Podręcznik biotechnologii

Kto jest online

303 anonymous users oraz 0 registered users online.

Jesteś niezarejestrowanym lub niezalogowanym użytkownikiem.


 
 
 
Partnerzy:

laboratoria.net Nauka w Polsce Academio Fundacja NanoNet BioCen - BioCentrum Edukacji Naukowej Notatek.pl cebioforum.com materialyinzynierskie.pl Wspieram.to - POLSKI KICKSTARTER - Polska platforma finansowania społecznoœciowego.Tu zrealizujš się Twoje pomysły. Portal popularnonaukowy

Portal: Redakcja . Współpraca . Kontakt . PolecamyWszystkie prawa zastrzeżone 2006-2016 e-biotechnologia.pl
stat4u