biotechnologia


 
 

Enzymologia

Publikacje w dziale:

Fosfatazy - są enzymami należącymi do klasy hydrolaz i katalizującymi rozkład monoestrów kwasu fosforowego,

Celulazy - należą do 3 klasy enzymów - hydrolaz, które rozkładają wiązania chemiczne z udziałem cząsteczek wody,

Rola enzymów w organizmach żywych - enzymy to białka o specyficznej konfiguracji, pełniące w organizmach żywych rolę katalizatorów lub inhibitorów, regulujących aktywność konkretnych procesów,

Właściwości enzymów - dla każdego enzymu możemy określić trzy charakterystyczne parametry: chemoselektywność, regioselektywność, stereospecyficzność,

Transferazy - klasa enzymów, które katalizują reakcję przenoszenia różnych grup chemicznych,

Enzymy antyoksydacyjne - chronią zarówno komórki, jak i obszary pozakomórkowe przed szkodliwym działaniem nadmiaru wolnych rodników,

Proteazy - enzymy hydrolizujące wiązania peptydowe, najczęściej w miejscu występowania specyficznej sekwencji aminokwasów,

Kaspazy - enzymy uczestniczące w inaktywacji białek, głównie w procesie proteolizy,

Kinetyka reakcji hydrolizy sacharozy katalizowanej przez inwertazę - czyli szybkość przebiegu reakcji chemicznej w zależności od stężenia reagentów, temperatury, obecności dodatkowych substancji np. katalizatorów,

Lipazy - jedne z najbardziej wszechstronnych enzymów, mają ogromne znaczenie w przemyśle,

Oksydoreduktazy - enzymy katalizujące wiele ważnych reakcji komórkowych związanych głównie z utlenianiem biologicznym.

Amylazy - jest to grupa enzymów rozpowszechnionych w przyrodzie, odpowiedzialnych za rozkład enzymatyczny cukrów złożonych, głównie skrobi, do cukrów prostszych.

Kinazy - grupa enzymów katalizujących reakcje przenoszenia grupy fosforanowej z wysokoenergetycznego związku, takiego jak ATP, na cząsteczki docelowe.

Kinetyka enzymów - jest to opis mechanizmów wiązania substratów przez enzymy oraz ich przekształcanie w produkty. Analiza kinetyczna bazuje na danych uzyskiwanych z przeprowadzonych, w kontrolowanych warunkach, reakcji enzymatycznych, pozwalających śledzić zmiany parametrów w jednostce czasu.

Enzymologia

Enzymologia to dyscyplina z zakresu biochemii dynamicznej, opisująca budowę, właściwości oraz mechanizmy działania enzymów, a także wpływ czynników fizycznych i chemicznych na ich funkcjonowanie. Zajmuje się ona również ich klasyfikacją, izolowaniem oraz oczyszczaniem z materiału biologicznego.

Enzymy są to biokatalizatory, które poprzez obniżenie energii aktywacji przyspieszają zachodzenie reakcji chemicznych w żywych organizmach. Zbudowane są one z części białkowej (apoenzymu) oraz części niebiałkowej (grupy prostetycznej lub koenzymu). Ich cechą charakterystyczną jest duża specyficzność w stosunku do katalizowanej reakcji oraz uczestniczącego w niej substratu.

Aktywność enzymatyczna jest ważnym elementem homeostazy organizmu. Wpływają na nią stany patologiczne, intensywność metabolizmu oraz zmiany ilościowe aktywatorów i inhibitorów. Zaburzenie funkcjonowania jednego enzymu może prowadzić do stanu chorobowego lub nawet do śmierci organizmu. Zmiany aktywności enzymów we krwi, często odzwierciedlają zmiany patologiczne zachodzące w poszczególnych narządach. Założenie to stanowi podstawę nowoczesnej diagnostyki enzymologicznej.

Wyróżnia się 6 klas enzymów: oksydoreduktazy, transferazy, hydrolazy, liazy, izomerazy, ligazy. Podział kliniczny obejmuje natomiast enzymy sekrecyjne (wydzielnicze), wskaźnikowe (indykatorowe), ekskrecyjne (wydalnicze).

Człowiek od wieków nieświadomie wykorzystywał enzymy m.in. do produkcji piwa i wina (fermentacja cukru do etanolu), octu (oksydacja etanolu), czy też serów. Do ścinania laktozy używano podpuszczki izolowanej z cielęcych żołądków.
Pierwszym komercyjnie użytym enzymem była trypsyna, którą od 1914 r. stosowano jako dodatku do detergentów. Sukces, jaki odniosła ona dzięki wzmacnianiu właściwości środków myjących, przyczynił się do poszukiwań innych, równie skutecznych biokatalizatorów. Równolegle zaczęto stosować enzymy w przemyśle spożywczym m.in. do klarowania soków owocowych oraz przeprowadzania hydrolizy skrobi do dekstryn i glukozy.

Choć enzymy można izolować z wszystkich żywych organizmów, największym ich źródłem pozostają mikroorganizmy. Nową erę w produkcji enzymów otworzyła inżynieria genetyczna.


Menu główne

Podręcznik biotechnologii

Kto jest online

144 anonymous users oraz 0 registered users online.

Jesteś niezarejestrowanym lub niezalogowanym użytkownikiem.


 
 
 
Partnerzy:

laboratoria.net Nauka w Polsce Academio Fundacja NanoNet BioCen - BioCentrum Edukacji Naukowej Notatek.pl cebioforum.com materialyinzynierskie.pl Wspieram.to - POLSKI KICKSTARTER - Polska platforma finansowania społecznoœciowego.Tu zrealizujš się Twoje pomysły. Portal popularnonaukowy

Portal: Redakcja . Współpraca . Kontakt . PolecamyWszystkie prawa zastrzeżone 2006-2016 e-biotechnologia.pl
stat4u