biotechnologia


 
 

Fizjologia roślin

Publikacje w dziale:

Dlaczego liście zmieniają kolor - zmiany zabarwienia liści jesienią nie jest prostym efektem ubocznym cyklicznego starzenia się tych organów, lecz może stanowić adaptację albo preadaptację ewolucyjną,

Mechanizmy obronne roślin - Wniknięcie patogena oraz symbionta do organizmu roślinnego, wyzwala w roślinie lokalne i systemiczne mechanizmy obronne,

Mikoryza arbuskularna - typ symbiozy, w którym grzyb adsorbuje z gleby i translokuje do rośliny składniki pokarmowe, gł. fosfor, otrzymując w zamian rozpuszczalny węgiel,

Symbiotyczne oddziaływania aktynoryzowe - skręcanie lub rozgałęzianie się włośników korzeniowych poprzez które dochodzi do infekcji,

Metabolizm węgla w rozwoju roślin - procesy związane z rozwojem roślin, regulowane są przez dostępność składników odżywczych gł. glukozy i sacharozy,

Inwertazy - katalizują u roślin hydrolizę sacharozy do glukozy i fruktozy począwszy od reszty fruktozowej,

Syntaza sacharozy w brodawkach roślin motylkowych - katalizuje reakcję rozkładu sacharozy, której produkty - UDPglukoza i fruktoza, służą bakteroidom m.in. jako składniki odżywcze, są źródłem energii dla nitrogenazy i substratami do biosyntezy wielocukrów,

Trehaloza - disacharyd zbudowany z dwóch cząsteczek glukozy połączonych wiązaniem alfa,alfa,1,1-glikozydowym występujący u bakterii, drożdży, grzybów i bezkręgowców,

Trehalaza - enzym specyficznie i nieodwracalnie hydrolizujący trehalozę do dwóch cząsteczek glukozy,

Fotosynteza - jeden z najważniejszych procesów biochemicznych na Ziemi, polegający na redukcji dwutlenku węgla wodorem, z wykorzystaniem promieniowania słonecznego. Fotosynteza zachodzi przy udziale enzymów oraz barwników asymilacyjnych, w rezultacie prowadzi do wytworzenia związków organicznych.

Mikoryza - zjawisko współżycia roślin (korzeni lub innych organów) z grzybami, dające wzajemne korzyści obu organizmom. Mikoryza polega na dwustronnej wymianie, między organizmami, substancji odżywczych, w tym soli mineralnych, glukozy, regulatorów wzrostu oraz innych związków.

Fizjologia roślin

Fizjologia roślin, czyli nauka badająca procesy życiowe zachodzące w organizmach roślinnych oraz funkcje budujących je organów. Praktyczne zastosowanie znalazła w takich dziedzinach jak rolnictwo, ogrodnictwo i leśnictwo.

Pierwsze eksperymenty z dziedziny fizjologii roślin opublikował w 1627 r. Francis Bacon w książce pt. Sylva Sylvarum. Doprowadził on do wzrostu niektórych roślin lądowych w wodzie i w ten sposób udowodnił, że gleba jest im niezbędna jedynie do ich utrzymania w pozycji pionowej. Za ojca fizjologii roślin uważa się jednak Stephena Halesa, który w 1727 r. opisał zjawisko parcia korzeniowego opartego na zjawisku osmozy. Wykazał on również, że rośliny są zdolne do pobierania powietrza.

Głównym przedmiotem zainteresowań fizjologii roślin są takie zagadnienia jak:
fotosynteza (jej definicja, podział na fazy i rodzaje u roślin C3 i C4, budowa chloroplastów i innych barwników fotosyntetycznych), chemosynteza (starszy ewolucyjnie i mniej zaawansowany sposób samożywności), oddychanie (proces pozyskiwania użytecznej biologicznie energii), transpiracja (parowanie), gospodarka wodna i mineralna oraz funkcje pierwiastków niezbędnych dla roślin (objawy ich niedoboru oraz nadmiaru, pobieranie i transport jonów, dyfuzja, osmoza, bilans wodny rośliny), wrażliwość i odporność (reakcje na stres, strategie obronne), ontogeneza (mechanizmy regulujące powstanie, wzrost i rozwój nowego osobnika), a także funkcjonowanie rośliny jako zintegrowanej całości.

Fizjologia roślin zajmuje się również badaniem tych zjawisk i procesów na różnych poziomach organizacji biologicznej: molekularnym (syntezy i łańcuchy reakcji biochemicznych zachodzących na poziomie struktur komórkowych), organów, organizmu, a także na poziomie zbiorowiska roślinnego.


Menu główne

Podręcznik biotechnologii

Kto jest online

53 anonymous users oraz 0 registered users online.

Jesteś niezarejestrowanym lub niezalogowanym użytkownikiem.


 
 
 
Partnerzy:

laboratoria.net Nauka w Polsce Academio Fundacja NanoNet BioCen - BioCentrum Edukacji Naukowej Notatek.pl cebioforum.com materialyinzynierskie.pl Wspieram.to - POLSKI KICKSTARTER - Polska platforma finansowania społecznoœciowego.Tu zrealizujš się Twoje pomysły. Portal popularnonaukowy

Portal: Redakcja . Współpraca . Kontakt . PolecamyWszystkie prawa zastrzeżone 2006-2016 e-biotechnologia.pl
stat4u