biotechnologia


 
 

Genetyka

Publikacje w dziale:

Rekombinacja genetyczna - proces wymiany materiału genetycznego, w wyniku którego powstają nowe genotypy,

Mutageneza - zmiany w sekwencji nukleotydowej DNA będące następstwem czynników: fizycznych, chemicznych, ale również modyfikacji ukierunkowanych,

Genetyczne podstawy nowotworzenia - proces tworzenia nowotworu jest wieloczynnikowy i wielostopniowy, a zmiany w nim nasilają się w miarę pogłębiania się niestabilności genetycznej

Genetyka mendlowska (klasyczna) - jest nauką o dziedziczności i zmienności organizmów, oparta na informacji zawartej w genach, podstawowych jednostkach dziedziczności.

Genetyka

Genetyka, ze starożytnej greki „genesis”, czyli pochodzenie. Jest to dział biologii zajmujący się badaniem dziedziczności cech i zmienności organizmów żywych. Za twórcę tej nauki uważa się Grzegorza Mendla, czeskiego zakonnika i przyrodnika, prowadzącego doświadczenia nad mieszańcami różnych odmian grochu zwyczajnego (Pisum sativum). Wyniki i wnioski z jego badań do dziś znane są jako prawa Mendla i stanowią pierwsze reguły przekazywania cech potomstwu.

Obecnie wyróżnia się tzw. genetykę klasyczną (wpływ genów na fenotyp danego osobnika), populacyjną (na poziomie populacji), ekologiczną (w obrębie ekosystemów), molekularną (na poziomie DNA, RNA). Wiążą się z nią również takie dziedziny jak genomika (analiza sekwencji genomu), czy antropogenetyka (genetyka dotycząca człowieka). Osiągnięcia nowoczesnej genetyki wykorzystywane są w medycynie oraz hodowli roślin i zwierząt.

Całość informacji genetycznej zawartej w chromosomach organizmu nazywa się genotypem. Termin ten jest często mylony z genomem, czyli pojedynczym (haploidalnym) zestawem genów. Wszelkie zmiany zachodzące w materiale genetycznym określa się mianem mutacji. Stanowią one jedno ze źródeł zmienności organizmów żywych oraz są przyczyną różnych chorób.

Podstawowymi jednostkami dziedzicznościgeny, czyli fragmenty kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA) determinujące powstawanie określonego peptydu. Cząsteczka DNA ma charakterystyczny kształt podwójnej helisy i zbudowana jest z łańcuchów polinukleotydowych. Kolejność zawartych w niej nukleotydów wyznacza kolejność aminokwasów w nowotworzonym białku. Możliwe jest to dzięki istnieniu kodu genetycznego - uniwersalnego szyfru, według którego każda trójka zasad azotowych (adenina, guanina, cytozyna, tymina) wyznacza jeden ściśle określony aminokwas. Proces przepisywania tej informacji rozpoczyna się transkrypcją, czyli syntetyzowaniem na matrycy DNA cząsteczek kwasu rybonukleinowego (RNA). Za jego pośrednictwem tworzone są cząsteczki białka, które następnie poddawane są obróbce. Etap ten zachodzi z udziałem rybosomów i nazywany jest translacją.


Menu główne

Podręcznik biotechnologii

Kto jest online

128 anonymous users oraz 0 registered users online.

Jesteś niezarejestrowanym lub niezalogowanym użytkownikiem.


 
 
 
Partnerzy:

laboratoria.net Nauka w Polsce Academio Fundacja NanoNet BioCen - BioCentrum Edukacji Naukowej Notatek.pl cebioforum.com materialyinzynierskie.pl Wspieram.to - POLSKI KICKSTARTER - Polska platforma finansowania społecznoœciowego.Tu zrealizujš się Twoje pomysły. Portal popularnonaukowy

Portal: Redakcja . Współpraca . Kontakt . PolecamyWszystkie prawa zastrzeżone 2006-2016 e-biotechnologia.pl
stat4u