biotechnologia


 
 

HORYZONT 2020 – procesy tworzenia i funkcjonowania laboratoriów: koncepcja, projekt, bezpieczeństwo i wydajność

 

Seminarium warsztatowe - plan ramowy

 

Temat: HORYZONT 2020 – procesy tworzenia i funkcjonowania laboratoriów: koncepcja, projekt, bezpieczeństwo i wydajność Data: 4 grudnia 2015 roku godz. 9 - 16 Miejsce:  Centrum Dydaktyki AGH; Pawilon U-2; ul: Reymonta 7Zapraszamy serdecznie na seminarium warsztatowe z zakresu tworzenia i funkcjonowania laboratoriów. Warsztaty składają się z czterech bloków tematycznych omawianych w pierwszej części podczas wykładów, a później w grupach 6 - 8osobowych na panelach warsztatowych.

Tematy / prelegenci:

1. Projektowanie bezpiecznych i humanitarnych obiektów laboratoryjnych - Prelegent: mrg inż. arch. Sławomir Florkiewicz Zagadnienia:
 • rola koncepcji technologicznej przy powstawaniu projektu oraz właściwa kolejność podejmowanych prac projektowych,
 • współpraca z inwestorem jako gwarancja sukcesu,
 • elementy strukturalne projektu wpływające na bezpieczeństwo i jakość pomieszczeń i wyposażenia oraz jakość przeprowadzanych analiz,
 • dobór kwalifikowanych rozwiązań konstrukcyjnych materiałowych i instalacyjnych we współczesnym projektowaniu obiektów laboratoryjnych.
 
2. Zarządzanie substancjami niebezpiecznymi i odpadami w laboratorium oraz budynkach użyteczności publicznej - Prelegent: dr inż. Tadeusz Komorowicz Zagadnienia:
 • podstawowe pojęcia: "substancje niebezpieczne" i "substancje stwarzające zagrożenie",
 • klasyfikacja i oznakowanie substancji,
 • wymogi Kodeksu pracy odnośnie postępowania z substancjami,
 • karty charakterystyk,
 • magazynowanie substancji,
 • praktyczna gospodarka odpadami w laboratoriach.
 
3. Wentylacja w pomieszczeniach Laboratoryjnych wraz z analizą wpływu wentylacji na urządzenia technologiczne. - Prelegent: mgr inż. Michał Cisowski Zagadnienia:
 • wentylacja i analiza wpływu na urządzenia i pomieszczenia,
 • warsztaty pod kątem stosowania układów do rozwiązań laboratoryjnych, automatyki do dygestoriów itp.
 • projekt wentylacji laboratorium wraz z automatyką dygestoriów
 
4. Aspekty bezpieczeństwa przeciwpożarowego – gazy w praktyce laboratoryjnej. - Prelegent: mgr inż. Andrzej Komisarz Zagadnienia:
 • gazy stosowane w technice laboratoryjnej, w tym gazy niebezpieczne,
 • typowe rozwiązania instalacji gazów laboratoryjnych,
 • zasady bezpiecznej eksploatacji instalacji gazów laboratoryjnych,
 • systemy detekcji gazów niebezpiecznych.


Plan spotkania:

Aby zgłosić się na seminarium, prosimy wysłać uzupełniony formularz zapisu na adres: m.czerwinski@laboratoria.net. Ilość miejsc ograniczona. Serdecznie zapraszamy! Kontakt: Marcin Czerwiński tel. +48 12 346 16 95, kom: 885 222 000 e-mail: m.czerwinski@laboratoria.net  

PRELEGENCI:

Dr inż. Tadeusz Komorowicz - jest starszym wykładowcą na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. Ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Jest audytorem wewnętrznym systemu zarządzania BHP. Posiada certyfikat asystenta systemu zarządzania BHP wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie. Jest współautorem podręczników „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy”, „Gospodarowanie odpadami i substancjami niebezpiecznymi” oraz „Zarządzanie chemikaliami w przedsiębiorstwie – Rozporządzenie REACH” wydanych przez Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej.

Mgr inż. Michał Cisowski - Manager ds. Systemów VAV. Absolwent Politechniki Krakowskiej Wydziału Mechanicznego. W Firmie SMAY prace rozpoczął w 2011r. na stanowisku Automatyka. Od ponad dwóch lat zajmuje się wdrażaniem i rozwojem szeroko pojętych systemów VAV między innymi systemów do wentylacji Laboratoriów system SmayLab. Aktualnie zajmuje się pracami rozwojowymi systemu SmayLab oraz nowymi rozwiązaniami systemowi do układów wentylacji bytowej. Współautor przewodnika „Regulacja przepływu powietrza w laboratoriach”, prelegent konferencji Future4Build w 2013 roku.

Mgr inż. arch. Sławomir Florkiewicz – architekt z bardzo dużym doświadczeniem w projektowaniu obiektów badawczo – rozwojowych. Absolwent Politechniki Krakowskiej Wydziału Architektury. Prezes Zarządu Spółki Tektonika Architekci. Współuczestniczył w projektowaniu takich inwestycji jak: Projekt budowlano- wykonawczy modernizacji pracowni w budynku laboratoryjnym Centrum Badań Jakości sp. z o.o. w Polkowicach czy opracowanie szczegółowej specyfikacji istotnych warunków zamówienia zabudowy laboratoryjnej będącej częścią projektu technologii „LAB” wraz z analizą i konsultacjami w zakresie funkcjonalności, trwałości i jakości wyposażenia dla inwestycji „Zaprojektowanie i wybudowanie zespołu obiektów laboratorium centralnego wraz z zagospodarowaniem terenów stanowiące część projektu „Płocki Park Przemysłowo - Technologiczny I”. Obecnie pracuje nad takim projektem dotyczącym wielobranżowy koncepcyjny oraz budowlany i wykonawczy Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej i Hodowli Zwierząt Polski Południowej.

mgr inż. Andrzej Komisarz – projektant, właściciel Pracowni Projektowej Andrzej Komisarz. Posiada ponad 25 letniej doświadczenie w projektowaniu instalacji gazów medycznych, laboratoryjnych i technicznych. Jest autorem wielu zrealizowanych projektów instalacji gazów laboratoryjnych i technicznych, w takich obiektach jak:
 • Laboratorium Geochemii Środowiska i Terenów Przeznaczonych do Rekultywacji, Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,
 • Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH w Krakowie,
 • Pawilon Dydaktyczny Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w Krakowie,
 • Budynek laboratoryjno administracyjny Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych w Warszawie,
 • Laboratorium Zakładów Azotowych Kędzierzyn S. A. w Kędzierzynie – Koźlu,
 • Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ we Wrocławiu,
 • Pracownia Toksykologii Analitycznej i Terapii Monitorowanej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie,
 • Laboratoriach Euroinplant w Kajetanach,
 • Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ przy ul. Gronostajowej w Krakowie,
 • Centrum Energetyki AGH przy ul. Czarnowiejskiej w Krakowie,
 • Projekt instalacji gazów technicznych w pomieszczeniach budynku CD Oddziału Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie,
 • Centrum Biotechnologii – Ośrodek Rozwoju Specjalistycznych Usług dla Firm Sektora Biotechnologicznego w Złotnikach,
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowym firmy „OLIMP- LABORATORIES” w Pustyni.
W roku 2006 Pracownia Projektowa Andrzej Komisarz uzyskała certyfikat ISO 9001 w zakresie projektowania i rozwoju instalacji rurociągowych gazów medycznych i próżni, instalacji gazów laboratoryjnych oraz instalacji sanitarnych, a także certyfikat EN ISO 13485 w zakresie projektowania i rozwoju instalacji rurociągowych gazów medycznych i próżni.  

Menu główne

Podręcznik biotechnologii

Kto jest online

136 anonymous users oraz 0 registered users online.

Jesteś niezarejestrowanym lub niezalogowanym użytkownikiem.


 
 
 
Partnerzy:

laboratoria.net Nauka w Polsce Academio Fundacja NanoNet BioCen - BioCentrum Edukacji Naukowej Notatek.pl cebioforum.com materialyinzynierskie.pl Wspieram.to - POLSKI KICKSTARTER - Polska platforma finansowania społecznoœciowego.Tu zrealizujš się Twoje pomysły. Portal popularnonaukowy

Portal: Redakcja . Współpraca . Kontakt . PolecamyWszystkie prawa zastrzeżone 2006-2016 e-biotechnologia.pl
stat4u