biotechnologia


 
 

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Bezpieczeństwo zdrowotne - ujęcie interdyscyplinarne

Bezpieczeństwo zdrowotne może być definiowane przez pryzmat zagrożeń zdrowotnych, ale też wyzwań i szans, jakie dają nowoczesne procedury diagnostyczne, działalność profilaktyczna, lecznicza, edukacyjna. W kontekście szerokich i wieloczynnikowo uwarunkowanych przemian współczesnego świata, bezpieczeństwo zdrowotne staje się nie tyle wyzwaniem, co wymogiem dla wielosektorowych działań praktycznych i pogłębionej analizy teoretycznej.

Odpowiadając na potrzebę refleksji nad wyzwaniami i zagrożeniami zdrowia, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu kontynuuje cykl konferencji zatytułowany "BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE - UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE". Tematem przewodnim tegorocznej konferencji będzie: "Bezpieczeństwo żywności i w żywieniu - szanse i zagrożenia".

Konferencja naukowa odbędzie się w dniach 25-27 marca 2015 roku w ST. BRUNO HOTEL**** w Giżycku, nad trzecim pod względem rozmiarów akwenem w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich - Jeziorem Niegocin. Nieopodal znajdują się również jeziora - Tajty i Kisajno.

Podejmując zagadnienie bezpieczeństwa zdrowotnego, mamy nadzieję na rzeczową wymianę myśli i doświadczeń, zarówno ze strony teoretyków, osób działających w obszarze ochrony zdrowia, profilaktyki, edukacji, jak również decydentów, którzy na różnych poziomach wpływają na kształt polityki zdrowotnej. Warto podkreślić, że rozumienie zdrowia zgodnie z paradygmatem holistycznym otwiera szerokie pole do dyskusji dla przedstawicieli licznych profesji oraz studentów wielu kierunków – według założeń organizatorów konferencja powinna stać się bowiem przestrzenią do spotkania wszystkich, którzy dostrzegają znaczenie rozważań na temat bezpieczeństwa zdrowotnego, jako zagadnienia niezwykle istotnego, a wciąż słabo reprezentowanego zarówno w świadomości społecznej, jak i literaturze fachowej.


ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI:

1. Bezpieczeństwo żywności i żywienia - aspekty prawne
- podstawy prawa krajowego i międzynarodowego w zakresie bezpieczeństwa żywności i żywienia
- stan prawny a praktyka – szczegółowe procedury w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego
- nieuczciwe praktyki w handlu żywnością

2. Bezpieczeństwo żywności i żywienia - aktualne problemy i wyzwania przyszłości
- żywność genetycznie modyfikowana
- produkcja żywności a ochrona środowiska i rozwój obszarów wiejskich
- wybory konsumenckie i postawy żywieniowe
- zaburzenia i choroby związane z żywieniem
- zmiany klimatyczne a bezpieczeństwo żywnościowe
- edukacja dla bezpieczeństwa żywności i żywienia – aspekty metodologicze i praktyka
- wpływ polityki i ekonomii na produkcję i bezpieczeństwo żywności
- wpływ mediów na bezpieczeństwo żywności i postawy konsumenckie

3. Podmioty wykonujące działalność produkcyjną oraz nadzorczą w obszarze żywieniowym
- systemy wspierające zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywienia
- kontrola żywności importowanej
- instytucje państwowe i prywatne oraz firmy certyfikujące a bezpieczeństwo żywnościowe
- znakowanie i etykietowanie produktów żywnościowych
- producenci żywności – metody, techniki, nowoczesne technologie i narzędzia w produkcji żywności


Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest terminowe przesłanie karty zgłoszeniowej (http://zdrowie.wsb.net.pl/uczestnictwo.html) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zdrowie@wsb.net.pl lub na za pomocą poczty tradycyjnej na adres Uczelni, a także uiszczenie opłaty konferencyjnej w wysokości 350 zł. Opłata konferencyjna obejmuje: materiały konferencyjne, możliwość opublikowania artykułu w recenzowanej monografii naukowej, uczestnictwo w uroczystym bankiecie przewidzianym wieczorem 25 marca 2015 roku oraz integracyjną kolację przy ognisku 26 marca 2015 roku
Serdecznie zapraszamy na organizowane wydarzenie naukowe o jakże ważnej tematyce, jaką jest bezpieczeństwo zdrowotne. Na Państwa zgłoszenia czekamy do 15 marca 2015 roku.

Więcej informacji na stronie internetowej konferencji: www.zdrowie.wsb.net.pl.Menu główne

Podręcznik biotechnologii

Kto jest online

112 anonymous users oraz 0 registered users online.

Jesteś niezarejestrowanym lub niezalogowanym użytkownikiem.


 
 
 
Partnerzy:

laboratoria.net Nauka w Polsce Academio Fundacja NanoNet BioCen - BioCentrum Edukacji Naukowej Notatek.pl cebioforum.com materialyinzynierskie.pl Wspieram.to - POLSKI KICKSTARTER - Polska platforma finansowania społecznoœciowego.Tu zrealizujš się Twoje pomysły. Portal popularnonaukowy

Portal: Redakcja . Współpraca . Kontakt . PolecamyWszystkie prawa zastrzeżone 2006-2016 e-biotechnologia.pl
stat4u