biotechnologia


 
 

IJHARS

Publikacje w dziale:

Znakowanie wybranych artykułów rolno-spozywczych - IV kwartał 2010 r.

Działania IJHARS na rynku produktów regionalnych i tradycyjnych

Jakość handlowa przetworów z mięsa czerwonego (2011)

Jakość handlowa tłuszczów (2011)

Kontrola produktów regionalnych i tradycyjnych

Jakość handlowa przetworów rybnych

Jakość handlowa przetworów mlecznych (2010)

Jakość handlowa przetworów owocowych i warzywnych

Jakość handlowa wyrobów garmażeryjnych (2010)

Jakość handlowa majonezów

Jakość handlowa wędlin z mięsa czerwonego

Etykiety produktów spożywczych

Jakość handlowa piwa

Jakość handlowa pieczywa i bułki tartej

Jakość handlowa wyrobów garmażeryjnych

Jakość handlowa owoców i warzyw

Kontrola mleczarni

410 kontroli ex-post

Jakość handlowa przetworów mięsnych

Kontrola zgodności procesu produkcji oscypka ze specyfikacją

IJHARS: ocena jakości handlowej

Badanie żywności na światowym poziomie

IJHARS

<img src="http://e-biotechnologia.pl/obrazki/ijhars.jpg" ALIGN="left" alt="żywność" HSPACE=10 VSPACE=10 />

Dział powstaje we współpracy z Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Artykuły pochodzą z Biuletynu "Wiedza i Jakość".
Artykuły i komunikaty przedrukowane za zgodą Głównego Inspektora IJHARS.
Strona www IJHARS: www.ijhar-s.gov.pl


IJHARS, czyli Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych została utworzona na mocy ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Powstała z połączenia dwóch jednostek kontrolnych: Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych (ISiPAR) oraz Centralnego Inspektoratu Standaryzacji (CiS), a jej utworzenie miało posłużyć dopasowaniu urzędowych służb kontroli żywności do prawodawstwa wspólnotowego, uproszczeniu i ujednoliceniu procedur kontrolnych oraz racjonalizacji wydatków budżetu Państwa.

Do zadań IJHARS należy sprawowanie nadzoru nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych oraz warunkami ich składowania i transportu. Dodatkowo gromadzi ona i przetwarza informacje na temat sytuacji na rynkach rolnych, a także prowadzi szkolenia w zakresie przepisów i wymagań dotyczących jakości handlowej lub ustalania klas jakości handlowej oraz metod i badań artykułów rolno-spożywczych.

IJHARS współpracuje z właściwymi organami administracji rządowej oraz urzędowymi jednostkami kontrolnymi w innych państwach, jednostkami organizacyjnymi pełniącymi funkcje agencji płatniczych w zakresie realizacji Wspólnej Polityki Rolnej, a także międzynarodowymi organizacjami zajmującymi się jakością handlową artykułów rolno-spożywczych oraz międzynarodowym obrotem artykułami rolno-spożywczymi.

W skład IJHARS wchodzą:
Biuro Kontroli Jakości Handlowej,
Biuro Rolnictwa Ekologicznego i Produktów Regionalnych,
Biuro Orzecznictwa, Legislacji i Laboratoriów,
Biuro Współpracy Międzynarodowej,
Biuro Kontroli Wewnętrznej,
Biuro Kontroli Ex-post,
Biuro Administracji,
Biuro Budżetowo - Rachunkowe,
Biuro Kadr i Szkoleń,
Samodzielne Stanowisko ds. informacji niejawnych,
Audytor Wewnętrzny,
Radca Prawny,
Samodzielne Stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy,
Samodzielne Stanowisko ds. systemu zarządzania jakością,
Samodzielne Stanowisko ds. mediów,
Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych,
Centralne Laboratorium w Poznaniu,
Laboratoria Specjalistyczne.


Menu główne

Podręcznik biotechnologii

Kto jest online

49 anonymous users oraz 0 registered users online.

Jesteś niezarejestrowanym lub niezalogowanym użytkownikiem.


 
 
 
Partnerzy:

laboratoria.net Nauka w Polsce Academio Fundacja NanoNet BioCen - BioCentrum Edukacji Naukowej Notatek.pl cebioforum.com materialyinzynierskie.pl Wspieram.to - POLSKI KICKSTARTER - Polska platforma finansowania społecznoœciowego.Tu zrealizujš się Twoje pomysły. Portal popularnonaukowy

Portal: Redakcja . Współpraca . Kontakt . PolecamyWszystkie prawa zastrzeżone 2006-2016 e-biotechnologia.pl
stat4u