biotechnologia


 
 

Jakość żywności

Publikacje w dziale:

Przechowywanie żywności - od najdawniejszych czasów szukano sposobów na przedłużenie przydatności do spożycia produktów żywnościowych,

Bezpieczna żywność - żywność, jaką nabywamy powinna spełniać wymagania w zakresie jakości oraz bezpieczeństwa zdrowotnego,

Fałszowanie żywności - IJHARS podaje do publicznej wiadomości informacje zawarte w decyzjach administracyjnych wydanych względem przedsiębiorców wprowadzających do obrotu fałszowaną żywność,

Zarządzanie jakością: podejście procesowe - norma ISO 9001:2000 wprowadza je do systemu zarządzania jakością jako obowiązujące.

Jakość żywności

<img src="http://e-biotechnologia.pl/obrazki/ijhars.jpg" ALIGN="left" alt="żywność" HSPACE=10 VSPACE=10 />

Dział powstaje we współpracy z Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Artykuły pochodzą z Biuletynu "Wiedza i Jakość".
Artykuły i komunikaty przedrukowane za zgodą Głównego Inspektora IJHARS.
Strona www IJHARS: www.ijhar-s.gov.pl


Jakość żywności jest problemem znacznie bardziej skomplikowanym niż w przypadku innych produktów.

Jakością handlową artykułu rolno-spożywczego określa się wszystkie jego cechy dotyczące właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy. Dotyczy ona również wymagań wynikających ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i właściwego oznakowania produktu.

Słowo jakość oznacza, że wyrób odpowiada wymogom, parametrom i własnościom ustalonym przez znormalizowane przepisy lub specyfikacje.

Nadzór nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych sprawuje IJHARS, czyli Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Dotyczy to zarówno żywności produkowanej, znajdującej się w obrocie, sprowadzanej z innych krajów oraz wywożonej za granicę. Inspekcja kontroluje również warunki składowania i transportu artykułów rolno-spożywczych. Wyjątek stanowią artykuły wytwarzane na własny użytek, sprzedawane bezpośrednio konsumentom oraz materiał siewny.

W wyniku przeprowadzonej kontroli artykuł może:
zastać niedopuszczony do obrotu (gdy nie spełnia wymagań jakości handlowej, bądź wymagań odnośnie transportu lub składowania);
zostać poddany określonym zabiegom;
przeklasyfikowany do niższej klasy (w przypadku, gdy nie spełnia wymagań jakościowych dla danej klasy jakości handlowej);
zostać niedopuszczony do składowania w nieodpowiednich warunkach lub też transportowania nienadającymi się do tego celu środkami transportu;
zniszczony na koszt jego posiadacza.


Menu główne

Podręcznik biotechnologii

Kto jest online

61 anonymous users oraz 0 registered users online.

Jesteś niezarejestrowanym lub niezalogowanym użytkownikiem.


 
 
 
Partnerzy:

laboratoria.net Nauka w Polsce Academio Fundacja NanoNet BioCen - BioCentrum Edukacji Naukowej Notatek.pl cebioforum.com materialyinzynierskie.pl Wspieram.to - POLSKI KICKSTARTER - Polska platforma finansowania społecznoœciowego.Tu zrealizujš się Twoje pomysły. Portal popularnonaukowy

Portal: Redakcja . Współpraca . Kontakt . PolecamyWszystkie prawa zastrzeżone 2006-2016 e-biotechnologia.pl
stat4u