biotechnologia


 
 

Codex Alimentarius: Komisja Kodeksu Żywnościowego

<img src="http://e-biotechnologia.pl/obrazki/who.jpg" ALIGN="left" alt="who" HSPACE=10 VSPACE=10 width="128" height="96"/>Artykuł jest przedrukiem z biuletynu "Wiedza i Jakość" (nr 2(3)/2006)
Tytuł oryginalny: Komisja Kodeksu Żywnościowego
Autor: Marta Sobieraj
IJHARSOd 1 stycznia 2003 r. Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych pełni funkcję Punktu Kontaktowego Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO dla Polski

Komisja Kodeksu Żywnościowego działa w ramach Wspólnego Programu dla Norm dotyczących Żywności, powołanego przez Organizację ds. Wyżywienia i Rolnictwa ONZ (FAO) oraz Światową Organizację Zdrowia (WHO), otwartego dla wszystkich państw będących ich członkami lub stowarzyszonych w FAO lub WHO. Jest najważniejszą organizacją międzynarodową zajmującą się bezpieczeństwem żywności, zdrowiem konsumentów i zapewnieniem uczciwych praktyk w handlu żywnością.

Nadzór nad jakością
Kodeksy praktyk i zalecenia zawarte w Codex Alimentarius dostarczają szeregu uznanych na szczeblu międzynarodowym wytycznych dla istniejących już zakładów przetwórczych, wytycznych do organizowania systemów nadzoru nad bezpieczeństwem produktów żywnościowych, stosowania wewnętrznych metod kontroli dla nowych lub rozwijających się zakładów przetwórczych, a także wskazówek dotyczących wybranych dziedzin związanych z przetwórstwem rolno-spożywczym, kontrolą i monitorowaniem jakości żywności. Kodeksowe normy jako dokumenty dobrowolne mogą stanowić szczególny język porozumienia pomiędzy odbiorcą a dostawcą w obrocie międzynarodowym, pozwalający na jasne sprecyzowanie oczekiwań odbiorcy i deklarację dostawcy dotyczącą wysokiej jakości oferowanych produktów żywnościowych.
Dla konsumentów Codex Alimentarius oznacza: bezpieczną żywność, wysoką jakość oraz pełną informację o żywności, dla przedsiębiorców natomiast usunięcie barier pozacelnych w obrocie międzynarodowym, większy rynek zbytu, dostęp do informacji odnośnie do technologii i toksykologii żywności oraz zapewnienie uczciwych zasad konkurencji.

Członkowie KKŻ FAO/WHO
Obecnie członkami Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO są 172 państwa. W pracach Komisji uczestniczyć mogą obok państw członkowskich, państwa zainteresowane normami żywnościowymi na zasadach określonych dla obserwatorów. Obserwatorami mogą być również międzynarodowe organizacje rządowe i pozarządowe, które mają prawo zgłaszać uwagi na każdym etapie tworzenia norm, z wyjątkiem ustaleń końcowych, w których przywilej głosowania mają tylko członkowie komisji. Kodeks Żywnościowy tworzony jest przez Komisję Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO, jej Komitety Ogólne, Branżowe, Regionalne Komitety Koordynacyjne i Grupy Problemowe Ad Hoc o bardzo szerokim spektrum działania.
Od 1 maja 2004 roku Polska bierze czynny udział w procesie konsultacji i ustalania stanowisk w ramach Grupy Roboczej Rady UE ds. Codex Alimentarius.
Punkt Kontaktowy KKŻ FAO/WHO uczestniczy w pracach grupy roboczej oraz w miarę możliwości i zgodnie z zakresem przypisanych kompetencji uczestniczy bezpośrednio w jej spotkaniach.

Punkt Kontaktowy KKŻ FAO/WHO
Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych opracował Procedurę Prowadzenia Punktu Kontaktowego KKŻ FAO/WHO, która wpłynęła na poprawę jakości współpracy z Instytucjami Współpracującymi oraz aktywniejsze uczestnictwo polskich ekspertów w pracach kodeksowych i w pracach Grupy Roboczej Rady UE ds. Codex Alimentarius. Procedura ma na celu usprawnienie procesu opiniowania dokumentów kodeksowych oraz ożywienie udziału polskich ekspertów w tworzeniu konstruktywnego i merytorycznego wkładu w prace normalizacyjne o charakterze międzynarodowym.

ZADANIA KOMISJI KODEKSU ŻYWNOŚCIOWEGO FAO/WHO:
- ochrona zdrowia i interesów konsumentów
- zapewnienie uczciwych praktyk w międzynarodowym handlu żywnością
- promocja współpracy pomiędzy wszystkimi rządowymi i pozarządowymi organizacjami zajmującymi się tworzeniem norm żywnościowych
- określanie priorytetów prac, inicjowanie i kierowanie przygotowaniem projektów norm przy pomocy właściwych organizacji
- zatwierdzanie opracowanych norm i publikowanie ich w Kodeksie Żywnościowym jako regionalne bądź światowe normy
- zmiany opublikowanych norm po dokonaniu ich przeglądu w świetle postępującego rozwoju nauki i techniki.


Menu główne

Podręcznik biotechnologii

Kto jest online

128 anonymous users oraz 0 registered users online.

Jesteś niezarejestrowanym lub niezalogowanym użytkownikiem.


 
 
 
Partnerzy:

laboratoria.net Nauka w Polsce Academio Fundacja NanoNet BioCen - BioCentrum Edukacji Naukowej Notatek.pl cebioforum.com materialyinzynierskie.pl Wspieram.to - POLSKI KICKSTARTER - Polska platforma finansowania społecznoœciowego.Tu zrealizujš się Twoje pomysły. Portal popularnonaukowy

Portal: Redakcja . Współpraca . Kontakt . PolecamyWszystkie prawa zastrzeżone 2006-2016 e-biotechnologia.pl
stat4u