biotechnologia


 
 

Kontrola unijnych środków: Kontrola „ex-post”

<img src="http://e-biotechnologia.pl/obrazki/rolnictwo.jpg" ALIGN="left" alt="lupa" HSPACE=10 VSPACE=10 width="128" height="96"/>Artykuł jest przedrukiem z biuletynu "Wiedza i Jakość" (nr 2(3)/2006)
Rozmawiała: Renata Turowicz
IJHARSO pierwszej kontroli „ex-post” przeprowadzonej przez IJHARS rozmawiamy z inspektorem Aleksandrem Łaszczykiem z WIJHARS w Szczecinie.

Jakie uwagi nasuwają się Panu po pierwszej przeprowadzonej kontroli „ex-post”?
Miałem przyjemność prowadzić w IJHARS pierwszą kontrolę „ex-post” wydatkowania unijnych środków na terenie Polski. Tematyka kontroli dotyczyła „Dopłat do produkcji suszu paszowego”. Pracowałem w zespole z Zygmuntem Kamienieckim, również z WIJHARS w Szczecinie. Przez osiem dni kontrolowaliśmy gospodarstwo rolne pana P. Andreasa ze Stepnicy. Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości dysponowania przez beneficjenta środkami finansowymi w zakresie mechanizmu Wspólnej Polityki Rolnej: „Dopłaty do produkcji suszu paszowego”. Kontrolą objęto transakcje przeprowadzone w roku budżetowym 2004. Chcę powiedzieć, że była to żmudna, odpowiedzialna i czasochłonna praca, ale poradziliśmy sobie z zadaniem.

Na jakiej zasadzie wybiera się podmioty/beneficjentów do kontroli?
Podmioty do kontroli wybierane są na podstawie analizy ryzyka przeprowadzanej przez Biuro Inspekcji Wydatków Interwencyjnych w MRiRW. Analiza ryzyka jest przeprowadzana dla trzech grup mechanizmów:
* interwencje na rynku wewnętrznym
* kwotowanie produkcji mleka
* Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich.
W każdej z tych grup obliczane jest tzw. ryzyko beneficjenta na podstawie sumy punktów przydzielonych w odpowiednich czynnikach ryzyka. Ryzyko związane z danym czynnikiem ryzyka może być małe, średnie albo duże. W zależności od wagi czynnika przekłada się to na różne liczby punktów. Beneficjenci z największą liczbą punktów, tj. z największym ryzykiem, zostają wytypowani do kontroli i umieszczeni w planie kontroli.

Czy czuliście się merytorycznie gotowi do sprostania takiemu zadaniu?
Przeszliśmy cykl zaawansowanych szkoleń – to po pierwsze. Po drugie, zajmujemy się kontrolami wiele lat. Podobne kontrole jak „ex-post” prowadziliśmy w zakresie skupu zbóż, produkcji wędlin i na wielu innych rynkach rolnych.

W jaki sposób musieliście przygotować się do tej kontroli?
Na podstawie wytycznych i dokumentów do kontroli otrzymanych z Głównego Inspektoratu JHARS ustaliliśmy dane potrzebne do wypełnienia tzw. listy kontrolnej (ang. check list). Pewne informacje dotyczące gospodarstwa rolnego w Stepnicy zebraliśmy wcześniej. Na dzień przed planowanym rozpoczęciem kontroli poinformowaliśmy kierownika kontrolowanej jednostki telefonicznie, tak by mógł zarezerwować sobie czas na rozmowę z nami w dniu planowanego rozpoczęcia kontroli. I dobrze się stało, bo gdybyśmy przyszli z tzw. zaskoczenia nie zastalibyśmy kierownika jednostki, gdyż miał w planie podróż służbową.

Jak odbywała się kontrola?
Zaczęliśmy od dosyć żmudnej roboty, czyli od sprawdzania wszystkich dokumentów administracyjnych, księgowych i magazynowych, dotyczących produkcji i sprzedaży. Potem dane trzeba było odpowiednio zweryfikować. Sprawdziliśmy na podstawie analizy dokumentów magazynowo-księgowych, ile suszu tak naprawdę gospodarstwo wyprodukowało w 2004 r., objętego dofinansowaniem, zapoznaliśmy się z suszarnią, zebraliśmy dane o jej mocy przerobowej, sprawdziliśmy, czy gospodarstwo mogło rzeczywiście wyprodukować tyle suszu, ile wykazało w dokumentach, tj. we wniosku o dopłatę itd.

Czy wykryliście jakieś niedociągnięcia lub sprzeczności?
Wszystko było prowadzone zgodnie z przepisami prawa: faktury na zakup zielonki i sprzedany susz, umowy z firmami – wszystko zgadzało się z tym, co producent wykazał we wniosku o dopłatę. Sprawdzaliśmy również, czy pieniądze za faktury wpłynęły na konta i czy zostały poprawnie zaksięgowane.

Jak widać na podstawie tej kontroli przedsiębiorcy spełniają wszystkie wymogi?
Tak, kontrola „ex-post” potwierdziła prawidłowe i rzetelne wydatkowanie środków UE. Ponadto przed kontrolą „ex-post” podmiot kontrolowany jest przez agencję płatniczą – dysponenta przyznanych przez UE środków. W przypadku dopłat do suszu dysponentem środków z SG EFOiGR jest Agencja Rynku Rolnego, która prowadzi tzw. kontrole „ex-ante” (tzw. kontrola przed płatnością).

Największe trudności?
Akurat w WIJHARS Szczecin nie mogliśmy narzekać, bo wszystko mieliśmy zapewnione, laptopy, drukarki, bardzo dobre wyposażenie. Największym problemem okazała się bezsenna noc w hotelu, gdy osuszaliśmy ręcznikami podłogę, bo zalała ją przeciekająca woda z brodzika. To jedyne większe problemy podczas naszej pierwszej kontroli „ex-post”. Jak tylko się pojawiały te mniejsze problemy – konsultowaliśmy się telefonicznie lub przez internet z GIJHARS.

Zdaniem Naczelnika
O ocenę i podsumowanie przeprowadzonych w 2005 r. kontroli „ex-post” poprosiłam Renatę Szemraj, Naczelnika Wydziału Zwalczania Nadużyć w Głównym Inspektoracie JHARS. Zespół inspektorów z WIJHARS w Szczecinie i w Kielcach przeprowadził kontrole sprawnie, rzetelnie i zgodnie z planem kontroli zatwierdzonym przez Komisję Europejską, mimo krótkiego, bo 8-dniowego czasu trwania kontroli i 100 proc. zakresu płatności, jaki należało skontrolować.
Zadowolenie i pozytywną opinię o pracy inspektorów WIJHARS i wykonanych przez nich kontrolach wyraził Pan Andrzej Czubała, Główny Inspektor JHARS oraz Pan Władysław Łukasik, Dyrektor Biura Inspekcji Wydatków Interwencyjnych, jednostki w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi koordynującej kontrole „ex-post” przeprowadzane przez Inspekcję. Należy dodać, że w przeciwieństwie do dotychczas wykonywanych przez inspektorów WIJHARS kontroli, kontrola „ex-post” dotyczy sprawdzania wyłącznie dokumentów handlowych, a więc ksiąg, rejestrów, dowodów kasowych, rachunków, faktur i korespondencji na zgodność z przepisami UE i prawa krajowego, a więc metodyka i technika pracy kontrolerskiej była już inna, ale inspektorzy sprostali postawionym zadaniom. Na uwagę zasługuje fakt, iż najważniejsze dokumenty z kontroli, w tym protokoły wraz z załącznikami i listy kontrolne zostały sporządzone i wypełnione przez naszych inspektorów zgodnie z wymogami, a Biuro Inspekcji Wydatków Interwencyjnych i agencja płatnicza nie wniosły żadnych zastrzeżeń do dokumentów.

Czym różnią się nasze kontrole od unijnych?
Kontrole przeprowadzane przez naszą Inspekcję i pozostałe służby Państw Członkowskich UE mają jeden nadrzędny cel wynikający z zapisów Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, tj. zwalczać nadużycia finansowe, a tym samym chronić interesy finansowe Wspólnoty przed nadużyciami, czyli każdego z nas. W związku z tym, na osobach wykonujących kontrole „ex-post” spoczywa duża odpowiedzialność. Inspektorzy zaangażowani w kontrole „ex-post” z krajów tzw. byłej Piętnastki UE z pewnością dysponują większymi środkami finansowymi i lepszym wyposażeniem technicznym podczas realizacji swoich zadań, możliwością korzystania z baz danych i programów, co z pewnością podnosi standard i szybkość ich pracy. Ale trzeba mieć na uwadze, że system kontroli „ex-post” kraje te wprowadzały w sumie od 1989 r., a Polska od 2004 r. co wcale nie oznacza, że my będziemy wdrażać kontrolę „ex-post” tak długo jak one.

Czy są jakieś statystyki, jak Polska plasuje się na tle krajów UE?
Obecnie ani my, ani Komisja Europejska nie jesteśmy w stanie określić konkretnego miejsca Polski w statystyce uwzględniającej liczbę czy jakość przeprowadzonych kontroli „ex-post”, ponieważ kontrole przeprowadzone przez Inspekcję w 2005 r. były pierwszymi takimi kontrolami w Polsce.

Czego się życzy kontrolerom?
Równie pozytywnych jak w 2005 r. ocen od służb koordynujących i nadzorujących kontrole wykonywane przez naszych inspektorów i braku zastrzeżeń do protokołów kontroli składanych przez jednostkę kontrolowaną.


Podręcznik biotechnologii

Kto jest online

195 anonymous users oraz 0 registered users online.

Jesteś niezarejestrowanym lub niezalogowanym użytkownikiem.


 
 
 
Partnerzy:

laboratoria.net Nauka w Polsce Academio Fundacja NanoNet BioCen - BioCentrum Edukacji Naukowej Notatek.pl cebioforum.com materialyinzynierskie.pl Wspieram.to - POLSKI KICKSTARTER - Polska platforma finansowania społecznoœciowego.Tu zrealizujš się Twoje pomysły. Portal popularnonaukowy

Portal: Redakcja . Współpraca . Kontakt . PolecamyWszystkie prawa zastrzeżone 2006-2016 e-biotechnologia.pl
stat4u