biotechnologia


 
 

Laboratorium żywności

Publikacje w dziale:

Pasteryzacja - termiczna obróbka produktów spożywczych, mającej na celu zniszczenie i zahamowanie rozwoju znajdujących się w nich drobnoustrojów,

Gdynia kawą pachnąca - ile jest kawy w kawie?

Miód pod mikroskopem - na podstawie obrazu pyłkowego miodu i wiedzy o występowaniu roślin charakterystycznych dla danego regionu, kraju, kontynentu czy strefy klimatycznej, można rozpoznać pochodzenie miodu i jego wędrówkę od pszczelej rodziny na nasz stół,

Ocena sensoryczna masła - dyspersja wody w maśle jest jedną z właściwości produktu, określaną podczas oceny sensorycznej masła,

Listeria monocytogenes - bakteria ta jest patogenem budzącym zaniepokojenie mikrobiologów żywności,

Akredytacja laboratorium - w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej laboratoria, tak jak każda działająca na rynku firma, muszą postawić na jakość oferowanych przez siebie usług.

Laboratorium żywności

<img src="http://e-biotechnologia.pl/obrazki/ijhars.jpg" ALIGN="left" alt="żywność" HSPACE=10 VSPACE=10 />

Dział powstaje we współpracy z Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Artykuły pochodzą z Biuletynu "Wiedza i Jakość".
Artykuły i komunikaty przedrukowane za zgodą Głównego Inspektora IJHARS.
Strona www IJHARS: www.ijhar-s.gov.pl


Do zadań IJHARS - Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych należy m.in. wykonywanie badań artykułów rolno – spożywczych w zakresie niezbędnym dla przeprowadzania prawidłowej kontroli i oceny jakości handlowej tych produktów. Inspektorat świadczy również usługi laboratoryjnych dotyczące badania żywności na poziomie spełniającym wymagania i oczekiwania konsumentów.

Analizy takie przeprowadzane są w ośmiu placówkach znajdujących się w Poznaniu, Kielcach, Lublinie, Białymstoku, Gdyni, Szczecinie, Bydgoszczy i Rzeszowie, a także w innych laboratoriach posiadających odpowiednią akredytację.

Kontrola, ocena lub ustalanie klasy jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych może być przeprowadzana jedynie z użyciem urządzeń, które uzyskały pozytywną opinię właściwej jednostki. Zapewnia to otrzymanie obiektywnych i wiarygodnych wyników w zakresie wymagań jakości handlowej.

Metody oceny, dopuszczalne tolerancje błędów oraz jednostki właściwe do wydawania opinii o urządzeniach określa na drodze odpowiedniego rozporządzenia minister właściwy do spraw rynków rolnych. Ustala on również szczegółowe warunki pobierania próbek, metody analiz oraz czynności związane z dokonywaniem kontroli lub oceny produktów, a także szczegółowe warunki ustalania klasy jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Czynności te mogą wykonywać jedynie zarejestrowani rzeczoznawcy posiadający wiedzę zarówno praktyczną, jak i teoretyczną z zakresu zasad klasyfikacji, sposobu produkcji lub pobierania próbek artykułów rolno-spożywczych danego rodzaju. Umiejętności te muszą być potwierdzone zdanym egzaminem.


Menu główne

Podręcznik biotechnologii

Kto jest online

54 anonymous users oraz 0 registered users online.

Jesteś niezarejestrowanym lub niezalogowanym użytkownikiem.


 
 
 
Partnerzy:

laboratoria.net Nauka w Polsce Academio Fundacja NanoNet BioCen - BioCentrum Edukacji Naukowej Notatek.pl cebioforum.com materialyinzynierskie.pl Wspieram.to - POLSKI KICKSTARTER - Polska platforma finansowania społecznoœciowego.Tu zrealizujš się Twoje pomysły. Portal popularnonaukowy

Portal: Redakcja . Współpraca . Kontakt . PolecamyWszystkie prawa zastrzeżone 2006-2016 e-biotechnologia.pl
stat4u