biotechnologia


 
 

Mięso z byka

<img src="http://e-biotechnologia.pl/obrazki/byk.jpg" ALIGN="left" alt="byk" HSPACE=10 VSPACE=10 width="128" height="96"/>Artykuł jest przedrukiem z biuletynu "Wiedza i Jakość" (nr 3(8)/2007)
Autor: Romana Pawelec
IJHARSW ramach Wspólnej Polityki Rolnej w każdym państwie członkowskim UE wypłacane są refundacje eksportowe do wołowiny pochodzącej z dorosłego bydła płci męskiej

Refundacje te przeznaczone są dla przedsiębiorstw, które eksportują wołowinę do krajów trzecich. Aby uzyskać refundację, eksporter powinien przedstawić w agencji płatniczej, tj. Agencji Rynku Rolnego, dokument potwierdzający, że wywiezione mięso pochodziło z dorosłego bydła płci męskiej.

Potwierdzenie pochodzenia
Od chwili wstąpienia Polski do Unii Europejskiej Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych realizuje działania mające na celu potwierdzanie pochodzenia mięsa wołowego z dorosłego bydła płci męskiej oraz wystawia właściwe dokumenty, tj.: - „Świadectwo dotyczące wołowiny z dorosłego bydła płci męskiej” – dokument ten dotyczy wołowiny z kością i jest wystawiany na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 433/2007 z dnia 20 kwietnia 2007 r., ustanawiającego warunki przyznawania specjalnych refundacji eksportowych w sektorze wołowiny i cielęciny (DzU UE L nr 104 z 21.04.2007 r., s. 3);
- „Zaświadczenie dla mięsa bez kości z ćwierci tylnych pochodzących z dorosłego bydła płci męskiej” oraz „Zaświadczenie dla mięsa bez kości z ćwierci przednich pochodzących z dorosłego bydła płci męskiej” – dokumenty te są wystawiane na podstawie rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1964/82 z dnia 20 lipca 1982 r., ustanawiającego warunki udzielania specjalnych refundacji wywozowych dla niektórych rodzajów wołowiny bez kości (DzU UE L nr 212 z 21.07.1982 r., s. 48).
W celu uzyskania jednego z ww. dokumentów eksporter powinien złożyć wniosek o wydanie świadectwa lub zaświadczenia do właściwego wojewódzkiego inspektora IJHARS. Formularze wniosku są dostępne we wszystkich wojewódzkich inspektoratach JHARS.

Potwierdzenie na piśmie
W pierwszej połowie bieżącego roku, na wniosek zainteresowanych eksporterów, IJHARS wydała 251 dokumentów potwierdzających pochodzenie wołowiny z dorosłych byków, w tym:
- 163 świadectwa dotyczące wołowiny z dorosłego bydła płci męskiej;
- 75 zaświadczeń dla mięsa bez kości z ćwierci tylnych pochodzących z dorosłego bydła płci męskiej;
- 13 zaświadczeń dla mięsa bez kości z ćwierci przednich pochodzących z dorosłego bydła płci męskiej.
Mięso z kością opisane w świadectwach zostało wyeksportowane do krajów trzecich, w tym do Kosowa, Macedonii i Kazachstanu.


Uzupełnienie:
Zgodnie z informacjami od naszego czytelnika zaświadczenia dla mięsa bez kości z ćwierci tylnych z dorosłego bydła płci męskiej wydawane są na podstawie Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1359/2007, które obowiązuje od 1 stycznia 2008 r. Zastąpiło ono poprzednie Rozporządzenie (EWG) nr 1964/82.


Menu główne

Podręcznik biotechnologii

Kto jest online

121 anonymous users oraz 0 registered users online.

Jesteś niezarejestrowanym lub niezalogowanym użytkownikiem.


 
 
 
Partnerzy:

laboratoria.net Nauka w Polsce Academio Fundacja NanoNet BioCen - BioCentrum Edukacji Naukowej Notatek.pl cebioforum.com materialyinzynierskie.pl Wspieram.to - POLSKI KICKSTARTER - Polska platforma finansowania społecznoœciowego.Tu zrealizujš się Twoje pomysły. Portal popularnonaukowy

Portal: Redakcja . Współpraca . Kontakt . PolecamyWszystkie prawa zastrzeżone 2006-2016 e-biotechnologia.pl
stat4u