biotechnologia


 
 

Mikrobiologia

Publikacje w dziale:

Wąglik - gram-dodatnia, przetrwalnikująca bakteria Bacillus anthracis, atakuje przede wszystkim zwierzęta roślinożerne, takie jak kozy, owce i bydło, ale stanowi zagrożenie również dla człowieka,

Barwienie Grama - jeden z najpowszechniejszych testów taksonomicznych stosowanych w mikrobiologii, umożliwia rozróżnienie bakterii na: gramujemne (G-) i gramdodatnie (G+),

Operony - jednostki transkrypcyjne występujące u Prokariota, złożone z kilku genów kodujących białka powiązane ze sobą funkcjonalnie, ulegające wspólnej transkrypcji i regulacji,

Mikotoksyny - metabolity wtórne produkowane przez grzyby pleśniowe, szkodliwe dla ludzi i zwierząt,

Chemosynteza - proces wytwarzania związków organicznych z dwutlenku węgla i wody z wykorzystaniem energii chemicznej uwalnianej podczas utleniania substancji nieorganicznych,

Egzopolisacharydy bakterii kwasu mlekowego - cukry syntetyzowane przez bakterie kwasu mlekowego, długie, niekiedy rozgałęzione łańcuchy, które dzieli się na dwie grupy w zależności od budowy,

Symbioza bakterii z roślinami - brodawki korzeniowe u roślin wyższych powstają w wyniku symbiozy z bakteriami zdolnymi do wiązania azotu atmosferycznego, należącymi do czterech rodzajów wolno żyjących, ściśle tlenowych, gramujemnych pałeczek,

Mycoplasma genitalium - to mikroorganizm modelowy, który odgrywa ogromną rolę w badaniach biotechnologicznych głównie w dziedzinie biologii syntetycznej oraz w badaniach nad genomiką bakterii,

Elicytory - biotyczne i abiotyczne molekuły sygnalne odpowiedzialne za wzbudzanie reakcji obronnych rośliny na czynnik chorobotwórczy,

Probiotyki i prebiotyki - żywe mikroorganizmy i nietrawione składniki pokarmowe o korzystnym wpływie na zdrowie człowieka,

Antybiotyki - substancje chemiczne produkowane przez drobnoustroje wykazujące aktywność antymetaboliczną,

Budowa bakterii - wyróżniamy trzy główne typy bakterii: kulistą, cylindryczną oraz spieralnie skręcone,

Drapieżne grzyby nematofagiczne - to grzyby żyjące głównie w glebie odżywiające się drobnymi nicieniami,

Escherichia coli - to Gram ujemna pałeczka wchodząca w skład mikroflory bakteryjnej jelita grubego człowieka,

Fermentacja mlekowa - to enzymatyczny rozkład związków organicznych do związków prostszych, głównie kwasu mlekowego,

Biofilm - jest to kompleks mikroorganizmów, który rozwija się na podłożu stałym,

Mikrobiologia

Mikrobiologia ( z greckiego „mikros” - mały, „BIOS” - życie, „logos” - nauka) jest to nauka badająca budowę, czynności życiowe oraz znaczenie organizmów jednokomórkowych. Uwzględnia ona również analizę chorobotwórczości mikroorganizmów oraz zagadnienia związane z wirusami (wirusologia).

Za ojca mikrobiologii uznaje sie Ludwika Pasteura, francuskiego chemika, który w XIX w. obalił teorię abiogenezy lub inaczej samorództwa drobnoustrojów. Jego prace uwieńczone zostały wynalezieniem pierwszej szczepionki ochronnej dla ludzi, która powstrzymała rozprzestrzenianie się wścieklizny. Jest on również twórcą pasteryzacji, czyli obróbki termicznej umożliwiającej konserwację żywności.

Mikrobiologię dzieli się na mikrobiologię ogólną (przedmiotem jej badań są: fizjologia, anatomia, rozmnażanie oraz środowisko życia drobnoustrojów oraz ich wpływ na inne żywe organizmy) oraz mikrobiologię szczegółową (skupiającą się na systematyce oraz badającą budowę i funkcje poszczególnych taksonów drobnoustrojów).

Wyróżnia się także wiele specjalistycznych działów mikrobiologii, np. mikrobiologię przemysłową (wykorzystującą mikroorganizmy w procesach przemysłowych), lekarską (zajmującą się wpływem drobnoustrojów na organizmy żywe) oraz środowiskową (badającą wzajemne oddziaływania mikroorganizmy oraz ożywionych i nieożywionych elementów środowiska).

Istnieje także mikrobiologia wody, gleby i żywności (obejmująca mikroorganizmy stosowane w przemyśle spożywczym oraz takie, które powodują psucie się produktów przeznaczonych do konsumpcji), mikrobiologia weterynaryjna (badająca drobnoustroje będące przyczyną chorób zwierząt), sanitarna (analizująca czystość mikrobiologiczną powietrza, wody, pomieszczeń i urządzeń produkcyjnych, opakowań oraz ścieków), farmaceutyczna (zajmuje się mikroorganizmami bytującymi w środowisku wytwarzania i kontroli produktów leczniczych) oraz rolnicza (przedmiotem jej badań są mikroorganizmy zwiększające żyzność gleby).


Menu główne

Podręcznik biotechnologii

Kto jest online

48 anonymous users oraz 0 registered users online.

Jesteś niezarejestrowanym lub niezalogowanym użytkownikiem.


 
 
 
Partnerzy:

laboratoria.net Nauka w Polsce Academio Fundacja NanoNet BioCen - BioCentrum Edukacji Naukowej Notatek.pl cebioforum.com materialyinzynierskie.pl Wspieram.to - POLSKI KICKSTARTER - Polska platforma finansowania społecznoœciowego.Tu zrealizujš się Twoje pomysły. Portal popularnonaukowy

Portal: Redakcja . Współpraca . Kontakt . PolecamyWszystkie prawa zastrzeżone 2006-2016 e-biotechnologia.pl
stat4u