biotechnologia


 
 

Oferta pracy na stanowisku adiunkta - genetyka molekularna człowieka w Zakładzie Ekspresji GenówWymagania:
• uzyskany stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk biologicznych, medycznych, chemicznych lub pokrewnych;
• odbyty co najmniej roczny staż podoktorski w zakresie szeroko rozumianej genetyki molekularnej człowieka;
• bardzo dobry dorobek naukowy udokumentowany autorstwem prac opublikowanych w wiodących czasopismach naukowych;
• udokumentowane publikacjami doświadczenie w zakresie biologii molekularnej i genetyki molekularnej;
• podstawowe umiejętności w zakresie bioinformatyki i biostatystyki;
• doświadczenie w pracy z liniami komórkowymi jest zaletą;
• doświadczenie w zakresie badań RNA jest zaletą;
• umiejętność pracy z wykorzystaniem mikroskopu fluorescencyjnego lub konfokalnego jest zaletą;
• biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.


Podstawą oceny w trakcie pierwszego etapu rekrutacji będą głównie: dorobek publikacyjny, wyróżnienia naukowe, odbyte staże podoktorskie oraz dotychczasowe doświadczenie badawcze.

Warunki zatrudnienia:
• umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu z wynagrodzeniem około 5 000 PLN (brutto) na miesiąc,
• zatrudnienie od 1 czerwca 2019 r. (lub później)


Zgłoszenia zawierające CV, list motywacyjny, wykaz publikacji oraz dwa listy polecające prosimy nadsyłać do Kierownika Projektu – Prof. UAM dr hab. Krzysztofa Sobczaka - ksobczak@amu.edu.pl do dnia 31.03.2019 r.
Prosimy o dołączenie oświadczenia: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko".

Wyselekcjonowani Kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej drogą mailową. Podczas rozmowy Kandydaci zostaną poproszeni o przedstawienie prezentacji dotyczącej dotychczasowych badań.


Tematyka prowadzonych badań:
Dystrofia miotoniczna (DM) jest częstą chorobą człowieka, dziedziczną w sposób dominujący, a wywołaną obecnością w jądrze komórkowym toksycznego RNA utworzonego przez nadmiernie wydłużone ciągi powtórzeń trójnukleotydowych CUG (CUGexp). Obecność tego toksycznego CUGexp prowadzi do masowych zaburzeń metabolizmu RNA setek różnych genów, głównie w mięśniach szkieletowych i mięśniu sercowym. Dotąd precyzyjnie opisano zaburzenia na poziomie alternatywnego splicingu lub alternatywnej poliadenylacji pre-mRNA i zaproponowano ich udział w kształtowaniu fenotypu chorobowego.
Celem realizowanych w zespole projektów badawczych jest globalne określenie skali zaburzeń ekspresji genów w tym kodujących małe, regulatorowe cząsteczki mikroRNA (miRNA) oraz poznanie mechanizmów molekularnych prowadzących do tych zaburzeń oraz do zmian aktywności białek z rodziny MBNL w stanach fizjologicznych i w mięśniach szkieletowych pacjentów z DM.Podręcznik biotechnologii

Kto jest online

143 anonymous users oraz 0 registered users online.

Jesteś niezarejestrowanym lub niezalogowanym użytkownikiem.


 

Dla pasjonatów

Koszulki, bluzy, kubki, plecaki i in.


Oferty pracy

Facebook

Na skróty

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Narodowe Centrum Nauki Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Ośrodek Przetwarzania Informacji PAP - Nauka w Polsce Forum Akademickie Fundacja na rzecz Nauki Polskiej Wirtualna Biblioteka Nauki Scopus NCBI PubMed Nature Science Cell

 
 
Partnerzy:

laboratoria.net Nauka w Polsce Academio Fundacja NanoNet BioCen - BioCentrum Edukacji Naukowej Notatek.pl cebioforum.com materialyinzynierskie.pl Wspieram.to - POLSKI KICKSTARTER - Polska platforma finansowania społecznoœciowego.Tu zrealizujš się Twoje pomysły. Portal popularnonaukowy

Portal: Redakcja . Współpraca . Kontakt . PolecamyWszystkie prawa zastrzeżone 2006-2016 e-biotechnologia.pl
stat4u