biotechnologia


 
 

Prawo żywnościowe

Publikacje w dziale:

Znakowanie środków spożywczych - bardzo ważne dla każdego konsumenta z punktu widzenia bezpieczeństwa i ochrony jego interesów,

Znakowanie mięsa wołowego i jego produktów - znakowanie mięsa wołowego i produktów z mięsa wołowego określają stosowne przepisy, winny być wskazane dane dotyczące państwa urodzenia, hodowli i uboju,

Znakowanie jaj - znajdujące się w sprzedaży jaja kurze nie mogą być anonimowe, muszą posiadać na skorupce kod producenta umożliwiający jego identyfikację,

Codex Alimentarius - zbiór norm, zaleceń, wytycznych i innych dokumentów dotyczących żywności, stosowanych na międzynarodowej arenie,

Chmiel: certyfikacja - do obrotu można wprowadzać chmiel certyfikowany i wytworzone z niego produkty chmielowe, na które wydano certyfikat,

Rośliny energetyczne: płatności - polscy rolnicy mogą ubiegać się o przyznanie płatności do upraw roślin energetycznych,

System EUROP: Klasyfikacja tusz wieprzowych - odpowiedzialność za prawidłowe stosowanie skali klasyfikacji tusz wieprzowych ponoszą przedsiębiorstwa prowadzące ubój trzody chlewnej,

Proces rejestracji nazw produktów - rejestracja nazw produktów odbywa się w dwóch etapach, pierwszy z nich ma miejsce na szczeblu krajowym, drugi zaś na poziomie Komisji Europejskiej,

Produkty regionalne: kontrola i certyfikacja - prawna ochrona produktów oraz związana z nią systematyczna kontrola procesu produkcyjnego stanowi wartość dodaną produktu, za którą konsumenci są w stanie więcej zapłacić,

Audit po włosku - Naczelna Dyrekcja ds. Weterynarii, Zdrowia i Żywności (DANSPV) przy Ministerstwie Zdrowia kontroluje żywność,

Mięso wołowe: refundacja - jakie warunki ma spełnić przedsiębiorca, aby otrzymać specjalne refundacje wywozowe,

Kontrola unijnych środków: Kontrola „ex-post” - rozmowa z inspektorem Aleksandrem Łaszczykiem z WIJHARS w Szczecinie,

Znakowanie środków spożywczych - wprowadzane do obrotu artykuły rolno-spożywcze muszą być oznakowane w języku polskim, w sposób czytelny, zrozumiały i widoczny,

Urzędowa kontrola żywności - każda forma kontroli, którą właściwy organ lub Wspólnota wykonuje dla celów sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym, regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i ich dobrostanu.

Prawo żywnościowe

<img src="http://e-biotechnologia.pl/obrazki/ijhars.jpg" ALIGN="left" alt="żywność" HSPACE=10 VSPACE=10 />

Dział powstaje we współpracy z Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Artykuły pochodzą z Biuletynu "Wiedza i Jakość".
Artykuły i komunikaty przedrukowane za zgodą Głównego Inspektora IJHARS.
Strona www IJHARS: www.ijhar-s.gov.pl


Żywnością nazywa się każdą substancję lub produkt przetworzony całkowicie, częściowo lub nieprzetworzony i przeznaczony do spożycia przez ludzi, a także taki, którego konsumpcji przez ludzi można się spodziewać. Mianem tym określa się zatem również napoje, gumy do żucia oraz wszelkie substancje (tym również wodę), świadomie dodawane do żywności podczas procesów jej wytwarzania, przygotowania lub obróbki.

Prawo żywnościowe stanowi ogół przepisów regulujących stosunki społeczne związane z wszystkimi etapami produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności oraz pasz produkowanych dla zwierząt przeznaczonych na żywność. Ma na celu ochronę zdrowia i życia człowieka, interesów ekonomicznych konsumenta, ochronę środowiska, a także dobrostan zwierząt.

Reguluje ono zatem obszar działalności związanych z produkcją i obrotem produktami rolno-spożywczymi i łączy w sobie wielość celów (ochrona rynku, konsumentów i środowiska), wielość źródeł regulacji (krajowe, wspólnotowe, międzynarodowe), wielość instrumentów prawnych (cywilnych, administracyjnych, karnych) oraz podmiotów (przedsiębiorcy, konsumenci, administracja publiczna).

Podstawowym aktem prawnym z zakresu prawa żywnościowego w Polsce jest ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia m.in. powołująca IJHARS, czyli Inspekcję Handlową Artykułów Rolno-Spożywczych powstałą z połączenia Centralnego Inspektoratu Standaryzacji (CiS) oraz Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych (ISiPAR).

Przepisy ustawy nie dotyczą artykułów rolno-spożywczych wytwarzanych na własny użytek, sprzedawanych bezpośrednio konsumentom, materiału siewnego, wymagań zdrowotnych, weterynaryjnych i fitosanitarnych, a także owoców i warzyw, których wymagania określają przepisy Unii Europejskiej.


Menu główne

Podręcznik biotechnologii

Kto jest online

144 anonymous users oraz 0 registered users online.

Jesteś niezarejestrowanym lub niezalogowanym użytkownikiem.


 
 
 
Partnerzy:

laboratoria.net Nauka w Polsce Academio Fundacja NanoNet BioCen - BioCentrum Edukacji Naukowej Notatek.pl cebioforum.com materialyinzynierskie.pl Wspieram.to - POLSKI KICKSTARTER - Polska platforma finansowania społecznoœciowego.Tu zrealizujš się Twoje pomysły. Portal popularnonaukowy

Portal: Redakcja . Współpraca . Kontakt . PolecamyWszystkie prawa zastrzeżone 2006-2016 e-biotechnologia.pl
stat4u