biotechnologia


 
 

Produkcja ekologiczna

Publikacje w dziale:

Produkcja ekologiczna - artykuły rolno-spożywcze są ekologiczne, jeżeli wszystkie procesy ich produkcji, przygotowania oraz dystrybucji są zgodne z przepisami dotyczącymi rolnictwa ekologicznego,

Rolnictwo ekologiczne w Polsce w 2008 roku - sektor rolnictwa ekologicznego w Polsce w dalszym ciągu charakteryzuje stabilny rozwój,

Ekologiczne mięso - zwierzę z gospodarstwa ekologicznego dostaje naturalną paszę lepszej jakości, jest chowane w warunkach umożliwiających większą swobodę i tryb życia bardziej zbliżony do naturalnego przez co jest mniej narażone na stres,

Rolnictwo ekologiczne na świecie oraz jego promocja w Polsce - w związku z dynamicznym rozwojem rolnictwa ekologicznego oraz coraz większym zainteresowaniem konsumentów jego produktami, Unia Europejska rozpoczęła 3-letnią kampanię promującą rolnictwo ekologiczne,

Znakowanie żywności ekologicznej - znakowanie umożliwia konsumentom świadomy wybór produktów rolnictwa ekologicznego spośród produktów żywnościowych,

Rolnictwo ekologiczne w Polsce - w ostatnich latach rolnictwo i gospodarka żywnościowa w Polsce ulegały istotnym przemianom, szczególnie rozwinęło się rolnictwo ekologiczne.

Produkcja ekologiczna

<img src="http://e-biotechnologia.pl/obrazki/ijhars.jpg" ALIGN="left" alt="żywność" HSPACE=10 VSPACE=10 />

Dział powstaje we współpracy z Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Artykuły pochodzą z Biuletynu "Wiedza i Jakość".
Artykuły i komunikaty przedrukowane za zgodą Głównego Inspektora IJHARS.
Strona www IJHARS: www.ijhar-s.gov.pl


Produkcja ekologiczna to typ produkcji rolniczej najbardziej przyjazny środowisku.

Rolnictwo ekologiczne to system gospodarowania o zrównoważonej produkcji roślinnej i zwierzęcej w obrębie gospodarstwa, opierający się na środkach naturalnych i nieprzetworzonych technologicznie. Dzięki kontrolowanym metodom produkcji, przyczynia się ono do zachowania bioróżnorodności oraz ochrony zasobów naturalnych. Służy również wytwarzaniu wysokiej jakości produktów żywnościowych.

W produkcji ekologicznej nie wolno stosować chemicznych środków ochrony roślin, sztucznych nawozów i koncentratów, zapraw nasiennych, genetycznie zmodyfikowanych organizmów (GMO), pasz przemysłowych, ani promieni jonizujących. Przetwórstwo produktów pochodzących z rolnictwa ekologicznego mogą prowadzić jedynie przeznaczone do tego celu jednostki.

Niektóre zasady ekologicznej produkcji roślinnej:
wykorzystanie agrotechnicznych metod zwalczania chorób i szkodników,
właściwy płodozmian uwzględniający rośliny strukturotwórcze oraz zwiększające zawartość materii organicznej w glebie,
mechaniczne odchwaszczaniu,
stosowanie wytworzonych w gospodarstwie nawozów organicznych, m.in. kompostu,
obornika, nawozów zielonych,
przykrycie powierzchni gleby roślinnością przez jak najdłuższy okres w roku,
korzystanie jedynie z ekologicznego materiału siewnego i sadzeniowego.

Ekologiczna produkcja zwierzęca polega na:
dbaniu o dobrostan zwierząt, tj. odpowiednią powierzchnię pomieszczeń, dostęp do wybiegów i chowu pastwiskowego,
żywieniu zwierząt opartym na paszach wytworzonych metodami ekologicznymi,
unikaniu weterynaryjnych produktów leczniczych oraz antybiotyków.

Nadzór nad produkcją ekologiczną oraz upoważnionymi jednostkami certyfikującymi sprawuje IJHARS - Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Wykaz aktów prawnych dotyczących rolnictwa ekologicznego znajduje się na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - http://www.minrol.gov.pl/.


Menu główne

Podręcznik biotechnologii

Kto jest online

143 anonymous users oraz 0 registered users online.

Jesteś niezarejestrowanym lub niezalogowanym użytkownikiem.


 
 
 
Partnerzy:

laboratoria.net Nauka w Polsce Academio Fundacja NanoNet BioCen - BioCentrum Edukacji Naukowej Notatek.pl cebioforum.com materialyinzynierskie.pl Wspieram.to - POLSKI KICKSTARTER - Polska platforma finansowania społecznoœciowego.Tu zrealizujš się Twoje pomysły. Portal popularnonaukowy

Portal: Redakcja . Współpraca . Kontakt . PolecamyWszystkie prawa zastrzeżone 2006-2016 e-biotechnologia.pl
stat4u