biotechnologia


 
 

Mięso wołowe: refundacja

<img src="http://e-biotechnologia.pl/obrazki/mieso.jpg" ALIGN="left" alt="mięso wołowe" HSPACE=10 VSPACE=10 width="128" height="96"/>Artykuł jest przedrukiem z biuletynu "Wiedza i Jakość" (nr 3(4)/2006)
Tytuł oryginalny: Refundacja mięsa wołowego
Autor: Halina Kucińska
IJHARSJakie warunki ma spełnić przedsiębiorca, aby otrzymać specjalne refundacje wywozowe (SER – Special Export Refunds) dla mięsa wołowego? Poniżej podsuwamy czytelnikom opis procedury postępowania

Pozwolenia na wywóz mięsa wołowego są wydawane przez ARR. Aby uzyskać jeszcze refundację wywozową (SER), przedsiębiorca musi potwierdzić, że produkt spełnia wymagania jakościowe ima odpowiedni znak jakości zdrowotnej zgodny z dyrektywami: nr 64/433/EWG, nr 94/65/WE, nr 77/99/EWG. Przedsiębiorca w tym przypadku zobowiązany jest też do spełnienia warunków dotyczących produkcji, przechowywania i transportu mięsa. Musi również uzyskać zaświadczenie dotyczące mięsa wołowego pochodzącego z dorosłego bydła płci męskiej zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 32/1982 i 1964/1982. Odkostnieniu może być poddane jedynie mięso posiadające zaświadczenie dotyczące wołowiny pochodzącej z dorosłego bydła płci męskiej uzyskane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 32/1982. Zaświadczenia są wydawane przez Wojewódzkie Inspektoraty IJHARS. Aby uzyskać zaświadczenie, należy złożyć wniosek do WIJHARS, minimum 24 godziny przed dniem uboju dorosłego bydła płci męskiej lub 24 godziny przed dniem oddzielenia mięsa od kości (z tylnych lub przednich ćwierci w ramach specjalnych refundacji wywozowych). Zgłoszenie powinno zawierać datę oddzielenia mięsa od kości, opis i ilość produktów, które zostaną oddzielnie zapakowane. Przedsiębiorca ma 10 dni roboczych na dokonanie oddzielenia od kości mięsa (licząc od dnia przyjęcia zgłoszenia). Każdy uzyskany kawałek mięsa musi być oddzielnie zapakowany i oznaczony zgodnie z wymogami WIJHARS. Pracownik WIJHARS nadzorujący cały proces uzysku mięsa oznacza każdy kawałek mięsa w sposób widoczny i trwały, potwierdzający typ i rodzaj mięsa (z dorosłych sztuk męskich). Elementy mięsa uzyskane w procesie odkostnienia muszą być zapakowane w kartony lub inne opakowania zbiorcze w taki sposób, aby w jednym opakowaniu znajdował się jeden rodzaj mięsa. Opakowania zbiorcze są oficjalnie pieczętowane przez pracownika WIJHARS i opisywane. W pomieszczeniach, w których wykrawa się kości oraz przycina i pakuje mięso, może znajdować się jedynie mięso objęte rozporządzeniem (WE) nr 1964/1982.

Wywóz odkostnionego mięsa wołowego:
- z ćwierci tylnych. Specjalne refundacje wywozowe są udzielane pod warunkiem dokonania wywozu minimum 95% łącznej masy kawałków mięsa wyprodukowanych przez oddzielenie od kości. Przedsiębiorca może skorzystać z opcji wywozu nie mniej niż 85% łącznej masy kawałków mięsa wyprodukowanych przez oddzielenie od kości, w takim przypadku wypłacana refundacja ulega zmniejszeniu.
- z ćwierci przednich. Warunkiem uzyskania specjalnych refundacji wywozowych jest dokonanie wywozu wszystkich kawałków mięsa wyprodukowanego z ćwierci przednich przez oddzielenie od kości.

Po zakończonym procesie odkostnienia, załadunku i zaplombowaniu środka transportu masa netto mięsa określana jest przez pracownika WIJHARS, który również wystawia zaświadczenie (oryginał i cztery kopie). Aby uzyskać refundacje wywozowe, przedsiębiorca zobowiązany jest w momencie dopuszczenia towaru do procedury wywozu przedstawić Służbom Celnym oryginały tych zaświadczeń wydanych zgodnie z rozporządzeniem 32/1982 i 1964/1982 w celu potwierdzenia i odesłania do ARR.

Od stycznia do lipca 2006 r. Inspekcja JHARS wydała 436 zaświadczeń, w tym: dotyczące mięsa z kością 329, dotyczące mięsa bez kości z ćwierci przednich 25, dotyczące mięsa bez kości z ćwierci zadnich 82.


Podręcznik biotechnologii

Kto jest online

280 anonymous users oraz 0 registered users online.

Jesteś niezarejestrowanym lub niezalogowanym użytkownikiem.


 
 
 
Partnerzy:

laboratoria.net Nauka w Polsce Academio Fundacja NanoNet BioCen - BioCentrum Edukacji Naukowej Notatek.pl cebioforum.com materialyinzynierskie.pl Wspieram.to - POLSKI KICKSTARTER - Polska platforma finansowania społecznoœciowego.Tu zrealizujš się Twoje pomysły. Portal popularnonaukowy

Portal: Redakcja . Współpraca . Kontakt . PolecamyWszystkie prawa zastrzeżone 2006-2016 e-biotechnologia.pl
stat4u