biotechnologia


 
 

Rolnictwo ekologiczne w Polsce

<img src="http://e-biotechnologia.pl/obrazki/ekologia.jpg" ALIGN="left" alt="ekologia" HSPACE=10 VSPACE=10 width="128" height="96"/>Artykuł jest przedrukiem z biuletynu "Wiedza i Jakość" (nr 2(3)/2006)
Autor: Monika Rzepecka
IJHARSW ostatnich latach rolnictwo i gospodarka żywnościowa w Polsce ulegały istotnym przemianom. Szczególnie rozwinęło się rolnictwo ekologiczne. Elementem niezbędnym w tej sytuacji jest skuteczny system kontroli nad tym sektorem.

Oprócz systemu nadzoru na rozwój tego sektora mają wpływ również inne czynniki, takie jak doradztwo oraz polityka państwa. Poniżej prezentujemy wybrane dane statystyczne, które pokażą zachodzące zmiany w tej dziedzinie.

Moda na gospodarstwa ekologiczne
Stabilny wzrost liczby gospodarstw ekologicznych odnotowywaliśmy do 2003 r. Pod koniec tego roku 2286 gospodarstw prowadziło już produkcję metodami ekologicznymi. Pierwszy poważny wzrost nastąpił między 1999 r. (555 gospodarstw ekologicznych) a 2000 r. (1419). Był to skutek wprowadzenia dopłat dla producentów do kosztów poniesionych za kontrolę gospodarstwa. W 2004 r. liczba gospodarstw wzrasta o ok. 63 proc. w stosunku do 2003 r. do liczby 3760. Prawdziwy boom nastąpił w 2005 r. – wzrost o 91 proc. do liczby 7183 to znowu efekt pojawienia się dodatkowych środków finansowych.
Rolnicy otrzymali w 2005 r. po raz pierwszy wsparcie w ramach programów rolno-środowiskowych, pakietu „Rolnictwo ekologiczne”, możliwych dzięki przystąpieniu Polski do UE.

Przetwórstwo ekologiczne
Konsekwencją zwiększenia liczby gospodarstw jest rozwój przetwórstwa ekologicznego. W 2003 r. były tylko 22 przetwórnie ekologiczne, w 2004 r. – 55, a w 2005 r. już 99. Część z nich to przetwórnie konwencjonalne, które dodatkowo lub tylko sezonowo zajmują się przetwórstwem ekologicznym. Rozwój przetwórstwa nie jest jednakże tak dynamiczny, jak można by oczekiwać po przedstawionych danych. Podczas zorganizowanego przez GIJHARS w kwietniu br. spotkania przedsiębiorców, zajmujących się przetwórstwem ekologicznym narzekali oni na niewielką podaż surowców ekologicznych, a także małą ciągłość dostaw. Tłumaczy to po części fakt, że w rolnictwie ekologicznym dominują gospodarstwa małe. Średnia wielkość gospodarstwa ekologicznego to 28 ha w 2004 r. i 23 ha w 2005 r. Gospodarstwa do 20 ha stanowiły ponad połowę wszystkich gospodarstw w 2004 r., z czego blisko połowę upraw ekologicznych zajmowały łąki i pastwiska, ok. 40 proc. uprawy rolnicze, a tylko 1 proc. uprawy warzywnicze. I teraz trochę geostatystyki. Najwięcej gospodarstw, w których prowadzona była produkcja metodami ekologicznymi, znajduje się w województwach: małopolskim – 1177, podkarpackim – 885 oraz świętokrzyskim – 785. Najmniej w województwach: opolskim – 37, śląskim – 81 i kujawsko-pomorskim – 143 gospodarstwa ekologiczne. Największy wzrost zainteresowania rolnictwem ekologicznym odnotowano w 2005 r. na terenie województw: lubuskiego, pomorskiego, i zachodnio-pomorskiego. Najmniejsze zainteresowanie w przypadku województw: opolskiego, świętokrzyskiego i kujawsko-pomorskiego.

O kontrolach prowadzonych przez jednostki certyfikujące
Najwięcej producentów ekologicznych kontrolowała Ekogwarancja PTRE. W dalszej kolejności Agro Bio Test i Bioekspert. Dwie pierwsze jednostki certyfikujące przeprowadziły kontrole u 63 proc. ogółu gospodarstw ekologicznych. Procentowo największy rozwój nastąpił w przypadku PNG – wzrost o 192 proc. liczby kontrolowanych producentów w 2005 r. w stosunku do 2004 r. oraz PCBC Oddz. w Pile – wzrost o 168 proc. kontrolowanych producentów w 2005 r. Analizując kontrole jednostek certyfikujących w poszczególnych województwach wyraśnie można zaobserwować pewne tendencje. Większość jednostek certyfikujących dokonuje kontroli na określonym terytorium Polski, co zazwyczaj pokrywa się z województwem, na terenie którego znajduje się siedziba jednostki oraz obejmuje województwa ościenne. W przypadku poszczególnych jednostek certyfikujących procent kontrolowanych przez daną jednostkę producentów w stosunku do wszystkich przez nią kontrolowanych rozkłada się następująco na poszczególne województwa: Biocert Małopolska – 82 proc. – województwo małopolskie, Cobico – 61 proc. – województwo małopolskie, PNG – 53 proc. województwo świętokrzyskie i podkarpackie, PCBC Oddz. w Pile – 61 proc. województwa: zachodniopomorskie, wielkopolskie i lubuskie, Ekogwarancja – 77 proc. województwa: lubelskie, świętokrzyskie, mazowieckie i podkarpackie, Bioekspert – 50 proc. województwa: mazowieckie, warmińsko-mazurskie, podlaskie. Agro Bio Test jest jednostką ogólnopolską. Ma siedzibę w Warszawie, a kontrolą obejmuje obszar całej Polski i najwięcej kontroli przeprowadziła na terenie województw: małopolskiego – 25 proc., dolnośląskiego – 14 proc., zachodniopomorskiego i mazowieckiego – po 9 proc.

Problemy zgłaszane przez rolników
Inspektorzy z wojewódzkich inspektoratów JHARS podczas czynności sprawdzających przeprowadzanych bezpośrednio u rolników, zbierają od nich uwagi dotyczące problemów związanych z prowadzeniem gospodarstw ekologicznych. Aleksandra Chądzyńska i Eugeniusz Dzienis z WIJHARS w Białymstoku zwrócili uwagę na problemy sygnalizowane przez rolników z województwa podlaskiego. Podczas czynności sprawdzających ci rolnicy zgłaszali liczne uwagi i spostrzeżenia m.in.:
■ trudności w nabywaniu środków do produkcji rolnej stosowanych w ekologii, tj. nawozów, preparatów ochrony roślin, materiału rozmnożeniowego wyprodukowanego metodami ekologicznymi,
■ ograniczonej możliwości sprzedaży produktów ekologicznych (brak sieci dystrybucji prowadzących obrót tymi produktami oraz przetwórni ekologicznych).

SYSTEM KONTROLI I CERTYFIKACJI W ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM
- prywatne jednostki certyfikujące, akredytowane przez PCA w zakresie rolnictwa ekologicznego, zgodnie z Polską Normą PN-EN 45011 „Wymagania ogólne dotyczące działania jednostek prowadzących systemy certyfikacji wyrobów”
- minister rolnictwa – upoważnia jednostki certyfikujące do przeprowadzania kontroli oraz wydawania i cofania certyfikatów zgodności
- Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, sprawuje nadzór nad upoważnionymi jednostkami certyfikującymi w rolnictwie ekologicznym.


7 UPOWAŻNIONYCH JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH
EKOGWARANCJA PTRE Sp. z o.o. w Lublinie: RE-01/2005/PL
Jednostka Certyfikacji Produkcji Ekologicznej PNG Sp. z o.o. w Zajączkowie koło Kielc: RE-02/2005/PL
COBICO Sp. z o.o. w Krakowie: RE-03/2005/PL
BIOEKSPERT Sp. z o.o. w Warszawie: RE-04/2005/PL
BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o.o. w Krakowie: RE-05/2005/PL
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., Biuro ds. Badań i Certyfikacji O/Piła: RE-06/2005/PL
AGRO BIO TEST Sp. z o.o. w Warszawie: RE-07/2005/PL

Podręcznik biotechnologii

Kto jest online

239 anonymous users oraz 0 registered users online.

Jesteś niezarejestrowanym lub niezalogowanym użytkownikiem.


 
 
 
Partnerzy:

laboratoria.net Nauka w Polsce Academio Fundacja NanoNet BioCen - BioCentrum Edukacji Naukowej Notatek.pl cebioforum.com materialyinzynierskie.pl Wspieram.to - POLSKI KICKSTARTER - Polska platforma finansowania społecznoœciowego.Tu zrealizujš się Twoje pomysły. Portal popularnonaukowy

Portal: Redakcja . Współpraca . Kontakt . PolecamyWszystkie prawa zastrzeżone 2006-2016 e-biotechnologia.pl
stat4u