biotechnologia


 
 

Rynek żywności

Publikacje w dziale:

Żywność w Danii - w Danii działa jedna główna oficjalna jednostka kontrolna z zakresu kontroli żywności. Jest to Duński Urząd ds. Żywności i Weterynarii (DVFA) znajdujący się w strukturze Ministerstwa ds. Rodziny i Konsumentów, a podległy Ministerstwu Żywności, Rolnictwa i Rybołówstwa (MFAF).

Rynek żywności

<img src="http://e-biotechnologia.pl/obrazki/ijhars.jpg" ALIGN="left" alt="żywność" HSPACE=10 VSPACE=10 />

Dział powstaje we współpracy z Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Artykuły pochodzą z Biuletynu "Wiedza i Jakość".
Artykuły i komunikaty przedrukowane za zgodą Głównego Inspektora IJHARS.
Strona www IJHARS: www.ijhar-s.gov.pl


Rynkiem nazywa się całokształt mechanizmów umożliwiających kontakt producentów z konsumentami, czyli przebieganie transakcji kupna i sprzedaży.

To właśnie na rynku dokonuje się ustalenie cen oferowanych produktów będących przedmiotem obrotu. Na ich wielkość wpływają tzw. czynniki rynkowe (wszystkie zmiany dotyczące poziomu dochodów nabywców, ceny innych towarów, oczekiwania nabywców odnośnie zmian cen w przyszłości) oraz pozarynkowe (w tym: demograficzne (liczba i zróżnicowanie ludności pod względem płci, wieku, zatrudnienia), naturalne (klimatyczno-atmosferyczne), preferencje nabywców (gust, upodobania, zwyczaje), polityczne (wszelkie zagrożenia wewnętrzne oraz zewnętrzne)).

Czynniki te dotyczą również produktów żywnościowych, czyli wszystkich produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

W Polsce urzędową kontrolę żywności sprawuje jednostka podległa Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi - IJHARS, czyli Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Przeprowadzane przez nią urzędowe kontrole żywności zapewniają ochronę interesów zarówno konsumentów, jak i producentów, gwarantując ich bezpieczeństwo ekonomiczne oraz wysoką jakość produktów rolno-spożywczych wprowadzanych do obrotu.

Działania IJHARS obejmują przede wszystkim ochronę konsumentów i walkę z zafałszowaniami na rynku produktów żywnościowych, a także eliminowanie nieuczciwej konkurencji producenckiej. Dotyczą one również promocji polskiej żywności propagowanej dzięki odpowiednim znakom i certyfikatom jakości.

System kontroli żywności zapobiega nieuczciwym praktykom rynkowym oraz zapewnia konsumentom dostęp do rzetelnych informacji na temat oferowanych artykułów rolno-spożywczych. Ułatwia on także wymianę handlową z państwami trzecimi oraz odbywającą się na obszarze wewnętrznego rynku Unii Europejskiej.


Menu główne

Podręcznik biotechnologii

Kto jest online

54 anonymous users oraz 0 registered users online.

Jesteś niezarejestrowanym lub niezalogowanym użytkownikiem.


 
 
 
Partnerzy:

laboratoria.net Nauka w Polsce Academio Fundacja NanoNet BioCen - BioCentrum Edukacji Naukowej Notatek.pl cebioforum.com materialyinzynierskie.pl Wspieram.to - POLSKI KICKSTARTER - Polska platforma finansowania społecznoœciowego.Tu zrealizujš się Twoje pomysły. Portal popularnonaukowy

Portal: Redakcja . Współpraca . Kontakt . PolecamyWszystkie prawa zastrzeżone 2006-2016 e-biotechnologia.pl
stat4u