biotechnologia


 
 

Seminarium: Zagrożenia oraz korzyści wynikające z wprowadzania do gleb egzogennej materii organicznej

konferencja

CEL I ZAKRES SEMINARIUM
Głównym celem seminarium, jest zaprezentowanie wyników projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013, „Zagrożenia oraz korzyści wynikające z wprowadzania do gleb egzogennej materii organicznej”.
Spadek zawartości materii organicznej w glebach, został zdefiniowany w Unijnej Strategii Ochrony Gleb jako jedno z głównych zagrożeń. Regionalna ocena zawartości w glebach wykazała, że jej poziom obniża się. Glebowa materia organiczna wpływa na wiele funkcji gleby: jej potencjał produkcyjny, zdolności retencyjne i buforowe, zachowanie bioróżnorodności oraz filtrację zanieczyszczeń. Upraszczanie płodozmianu oraz specjalizacja rolnictwa (produkcja roślinna oddzielona od produkcji zwierzęcej), prowadzi do zmniejszenia dopływu materii organicznej do gleby.
Celem projektu była ocena wpływu egzogennej materii organicznej na właściwości gleby oraz przygotowanie wytycznych dla jej bezpiecznego i efektywnego wykorzystania w rolnictwie.
Projekt skupiał się na bezpiecznym stosowaniu egzogennej materii organicznej, z uwzględnieniem warunków glebowo-środowiskowych występujących na pograniczu polsko – czeskim.
Uzyskane dane zostaną zaprezentowane łącznie, co ukaże całościowy obraz zmian zachodzących we właściwościach gleby, a także środowiskowe skutki stosowania egzogennej materii organicznej. Uczestnikom Seminarium zostaną też udostępnione wytyczne do zrównoważonego stosowania egzogennej materii organicznej.
Seminarium skierowane jest do rolników, doradców rolniczych, producentów glebowych dodatków organicznych (kompostów, pofermentu itp.), przedstawicieli lokalnej i krajowej administracji państwowej, odpowiedzialnych za rolnictwo i ochronę środowiska oraz naukowców zajmujących się problematyką materii organicznej w glebie.
Podczas Seminarium zostaną również przedstawione uwarunkowania prawne dotyczące stosowania niektórych typów egzogennej materii organicznej. Liczymy też, że Seminarium, będzie okazją do spotkania środowisk naukowych z rolnikami, producentami dodatków organicznych i przedstawicielami organów państwa, co stworzy platformę do dyskusji nt. problemów związanych ze spadkiem zawartości materii organicznej w glebie i możliwości stosowania różnych dodatków organicznych w celu przeciwdziałania temu procesowi.

Tematyka seminarium obejmować będzie:
- Obecny stan materii organicznej w glebach oraz jej przewidywane zmiany
- Egzogenna materia organiczna jako źródło składników pokarmowych dla roślin a także ryzyko potencjalnego zanieczyszczenia
- Wpływ materii organicznej na właściwości fizyczne gleby
- Aktywność mikrobiologiczna gleb poddanych działaniu egzogennej materii organicznej

RAMOWY PROGRAM SEMINARIUM
9:00 – 9:30 – Otwarcie seminarium
9:30 – 11:00 – Wykłady
11:00 – 11:30 – Przerwa kawowa
11:30 – 13:00 – Obiad
14:00 – 16:00 – Wykłady
16:00 – 16:30 – Zakończenie seminarium

MIEJSCE SEMINARIUM
Seminarium odbędzie się Jeleniej Górze. Dokładny adres miejsca seminarium to:
Hotel Mercure Jelenia Góra
ul. Sudecka 63
58-500 Jelenia Góra

UDZIAŁ W SEMINARIUM, OPŁATY, WAŻNE DATY
Dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013, udział w seminarium jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają jedynie koszty dojazdu oraz ewentualnego noclegu, który należy zapewnić sobie we własnym zakresie. Organizatorzy zapewniają:
- ciekawe wykłady
- obiad
- przerwy kawowe
- materiały seminaryjne

Maksymalna ilość uczestników wynosi 60 osób. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Rejestracji uczestnictwa można dokonać, wypełniając załączony formularz rejestracyjny i przysyłając go pocztą elektroniczną na adres: eom@ipan.lublin.pl, faksem na numer +81 744 50 67 lub pocztą tradycyjną na adres: Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk
Zakład Badań Systemu Gleba-Roślina
mgr Agata Gryta
ul. Doświadczalna 4
20-290 Lublin

Termin zgłoszeń upływa 20 maja 2015 roku

Więcej informacji

Formularz zgłoszeniowy

Menu główne

Podręcznik biotechnologii

Kto jest online

125 anonymous users oraz 0 registered users online.

Jesteś niezarejestrowanym lub niezalogowanym użytkownikiem.


 
 
 
Partnerzy:

laboratoria.net Nauka w Polsce Academio Fundacja NanoNet BioCen - BioCentrum Edukacji Naukowej Notatek.pl cebioforum.com materialyinzynierskie.pl Wspieram.to - POLSKI KICKSTARTER - Polska platforma finansowania społecznoœciowego.Tu zrealizujš się Twoje pomysły. Portal popularnonaukowy

Portal: Redakcja . Współpraca . Kontakt . PolecamyWszystkie prawa zastrzeżone 2006-2016 e-biotechnologia.pl
stat4u