biotechnologia


 
 

Stypendysta w projekcie NCN (Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie)

Okres 2.5 roku (w tym okres próbny 3 miesięce) w ramach projektu:

„WPŁYW INDUKOWANEGO HIPOKSJĄ CZYNNIKA HIF-1α ORAZ CZYNNIKA TRANSKRYCYJNEGO FOXN1 NA UKIERUNKOWANIE PROCESU GOJENIA URAZÓW SKÓRY (REGENERACYJNY VS REPARACYJNY)”

Kierownik projektu: prof. dr hab. Barbara Gawrońska-Kozak

http://pan.olsztyn.pl/2018/04/sukces-naukowcow-instytutu-w-badaniach-nad-bezbliznowym-gojeniem-ran/

http://pan.olsztyn.pl/2018/05/dr-hab-barbara-gawronska-kozak-i-dr-joanna-bukowska-goscmi-programu-wstaje-dzien/

Stypendysta będzie uczestniczył w realizacji poniższych zadań badawczych:
1. Określenie różnic w ekspresji genów regulowanych warunkami obniżonej dostępności tlenu pomiędzy myszami (Foxn1-/-) i kontrolnymi (Foxn1+/+) w trakcie procesu gojenia urazów skóry.
2. Zbadanie udziału Hif-1α i Foxn1 wprowadzonych do zranionej skóry myszy Foxn1-/- (regeneracyjnych) w transformacji gojenia regeneracyjnego (bezbliznowego) na reparacyjne (bliznowe).
3. Analiza mechanizmu, w którym hipoksja i Foxn1 regulują zmiany fizjologiczne komórek skóry: keratynocytów i fibroblastów (badania in vitro).

Wymagania:
• Wykształcenie wyższe (studia II stopnia) w obszarze nauk biologicznych (biologia, biotechnologia, weterynaria) lub pokrewnych;
• Entuzjazm do pracy naukowej;
• Biegła znajomość obsługi sprzętu komputerowego;
• Dobra znajomość języka angielskiego;
• Dyspozycyjność – delegacje 1-5 dniowe, okazjonalna praca w weekendy uzasadniona wielodniowymi cyklami doświadczeń,

Mile widziana będzie:
• Znajomość podstaw:
- biologii molekularnej (techniki: qRT-PCR, Western Blot);
- technik hodowli komórkowych;
- technik mikroskopowych

Umiejętności i predyspozycje:
• Uczciwość i rzetelność;
• Komunikatywność;
• Umiejętność pracy w zespole;
• Zdolności organizacyjne.

Dokumenty wymagane od kandydatów:
1. Curriculum vitae (zawierające ewentualnie dodatkowe informacje dotyczące dorobku naukowego kandydata, uzyskanych stypendiach krajowych i zagranicznych, uczestnictwa w konferencjach, projektach badawczych);
2. List motywacyjny;
3. Odpis dyplomu ukończenia studiów;
4. Dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego;
5. Opinia z ostatniego miejsca pracy lub opinia opiekuna naukowego;
6. Inne dokumenty, które wg Kandydata są istotne przy rozpatrzeniu jego Kandydatury;
7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Zapewniamy:
• interesującą i inspirującą pracę w młodym i entuzjastycznym zespole naukowym;
• udział w nowatorskim projekcie badawczym, którego wyniki mogą w przyszłości stać się podstawą terapii w medycynie;
• możliwość nauczenia się i swobodnego posługiwania najnowszymi metodami badawczymi stosowanymi w szeroko pojętych naukach biologicznych;
• udział w krajowych i zagranicznych konferencjach;
• możliwość stażu naukowego w ośrodku zagranicznym;

Dokumenty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: b.kozak@pan.olsztyn.pl do dnia 31 stycznia 2019 roku włącznie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 15 lutego 2019 roku. Data rozpoczęcia pracy: 1 marzec 2019 r. Wyłoniony kandydat będzie otrzymywał stypendium naukowe w wysokości 2 500zł/miesiąc (zwolnione od podatku).

Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami podanymi w "Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki" (www: https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus14).

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w procesie rekrutacji:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, w celu realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)”.

Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10.
Z administratorem można się skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail: instytut@pan.olsztyn.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji i przechowywane do czasu jej zakończenia.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu ani udostępnieniu podmiotom czy państwom trzecim. Odbiorcami danych mogą być instytucje upoważnione z mocy prawa.
5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.


Podręcznik biotechnologii

Kto jest online

179 anonymous users oraz 0 registered users online.

Jesteś niezarejestrowanym lub niezalogowanym użytkownikiem.


 

Dla pasjonatów

Koszulki, bluzy, kubki, plecaki i in.


Oferty pracy

Facebook

Na skróty

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Narodowe Centrum Nauki Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Ośrodek Przetwarzania Informacji PAP - Nauka w Polsce Forum Akademickie Fundacja na rzecz Nauki Polskiej Wirtualna Biblioteka Nauki Scopus NCBI PubMed Nature Science Cell

 
 
Partnerzy:

laboratoria.net Nauka w Polsce Academio Fundacja NanoNet BioCen - BioCentrum Edukacji Naukowej Notatek.pl cebioforum.com materialyinzynierskie.pl Wspieram.to - POLSKI KICKSTARTER - Polska platforma finansowania społecznoœciowego.Tu zrealizujš się Twoje pomysły. Portal popularnonaukowy

Portal: Redakcja . Współpraca . Kontakt . PolecamyWszystkie prawa zastrzeżone 2006-2016 e-biotechnologia.pl
stat4u