biotechnologia


 
 
UWAGA. Artykuł jest poniżej.

Drodzy Czytelnicy e-biotechnologia.pl. Mamy do Was ogromną prośbę!Portal ten tworzony jest przez lubelskich naukowców i od ponad 10 lat staramy się, aby w Wasze ręce trafiały treści, które pomagają Wam w zdobywaniu wiedzy.
Dzisiaj My prosimy Was o pomoc i przysługę!
Ci sami naukowcy, którzy tworzą e-biotechnologia.pl tworzą również projekt NEXBIO.
NEXBIO rozwija technologie analizy DNA, które mają szansę obniżyć użycie pestycydów w rolnictwie. Ponadto budujemy mobilne laboratorium genetyczne, które umożliwi wykrywanie chorób roślin już na polu. Więcej o nas tutaj: Onet Rano, INN:Poland, Chivas Venture NEXBIO.

NEXBIO reprezentuje Polskę w niezwykle prestiżowym konkursie THE VENTURE rywalizując w gronie 30 innowacyjnych pomysłów z całego świata. Mamy szansę wygrać, ale nie odbędzie się to bez Waszej pomocy. Prosimy Was o głosy w konkursie. To dla nas wielka szansa! Dla nas to fundusze na rozwój projektu jakim jest mobilne laboratorium genetyczne. Jeśli nas wesprzecie, bardzo prawdopodobne jest, że za kilka lat, również będziecie z niego korzystać.

Jak można na nas zagłosować (to zajmie tylko kilka sekund!):


1. Należy wejść na stronę organizatora konkursu: Konkurs The Venture
2. Kliknąć w przycisk Zaloguj się przez Facebook aby oddać głos
3. I następnie koniecznie kliknąć w przycisk Potwierdź swój głos

Bardzo Wam dziękujemy!
ZESPÓŁ E-BIOTECHNOLOGIA.PL
 

Techniki analityczne

Publikacje w dziale:

Chromatografia cieczowa - technika analityczna i preparatywna, która umożliwia rozdział mieszaniny na poszczególne składniki lub frakcje, wykorzystuje ona różnice w zachowaniu się poszczególnych związków w układzie dwufazowym,

Cytometria przepływowa - technika analityczna pozwalająca na szybki pomiar rozproszonego światła lub sygnałów fluorescencji emitowanych przez odpowiednio naświetlone komórki,

Spektroskopia NMR - Spektroskopia NMR to inaczej spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego. NMR wykorzystuje promieniowanie elektromagnetyczne o częstościach z zakresu radiowego.

Fragmentacja związków organicznych - we wszystkich rodzajach związków organicznych pojawiają się wspólne typy fragmentacji,

Spektroskopia masowa: Wstęp - MS (spektroskopia masowa) zaliczana jest do metod spektroskopowych jedynie ze względu na fakt, że wyniki pomiarów przedstawiane są w postaci widm obrazujących rozpad cząstek analizowanej substancji.

Chromatografia cienkowarstwowa - stanowi bardzo popularną metodę pozwalającą na szybką kontrolę postępu reakcji chemicznej i czystości produktu. W chromatografii cienkowarstwowej mieszanina związków jest rozdzielana ze względu na różnice w szybkości ich przemieszczania się na podłożu.

Metody oznaczania białek - jest wiele metod umożliwiających pomiar stężenia białek. Większość z nich wykorzystuje specyficzne właściwości białek.

Chromatografia jonowymienna - jest jedną z najczęściej stosowanych metod rozdziału mieszanin wieloskładnikowych. Rozdział molekuł opiera się na odwracalnej adsorpcji obdarzonych ładunkiem elektrycznym makromolekuł na złożu jonowymiennym.

Chromatografia gazowa - wykorzystywana głównie do analizy złożonych mieszanin lotnych związków organicznych, występujących jako: gazy, ciecze oraz ciała stałe. Chromatografia gazowa charakteryzuje się dużą efektywnością, umożliwia analizę jakościową oraz ilościową.

Techniki analityczne

Techniki analityczne są to metody wykorzystywane do ustalenia stężenia związków i pierwiastków chemicznych. Wśród nich wyróżnić można wiele różnych technik, od najprostszych analiz wagowych (inaczej grawimetrycznych, polegających na przeprowadzeniu substancji w trudno rozpuszczalny związek chemiczny i ustaleniu jej masy), do bardzo zaawansowanych sposobów, wykorzystujących wysoko wyspecjalizowane oprzyrządowanie.

Wśród najpowszechniejszych technik analitycznych wyróżnia się:
miareczkowanie, podczas którego do roztworu analizowanej substancji dodaje się za pomocą biurety tzw. titrant, który reagując zmienia właściwości fizyczne analitu;
badania własności fizycznych;
spektrofotometrię (głównie spektrofotometrię UV i VIS) polegającą na ilościowym pomiarze absorpcji, emisji lub odbicia światła;
chromatografię, czyli technikę służącą rozdzielaniu lub badaniu składu mieszanin związków chemicznych. Badaną mieszaninę przepuszcza się przez przygotowaną fazę stacjonarną zwaną złożem, wykazującą właściwości sorpcyjne. Przepływająca przez nią faza ruchoma (eluent) pozbawiana jest dzięki temu określonych substancji wchodzących w jej skład. Najpowszechniej stosowana jest chromatografia cieczowa (w której eluent stanowi ciekły rozpuszczalnik lub mieszanina rozpuszczalników), chromatografia gazowa GC (eluentem jest gaz, np. hel, argon lub wodór, czasem azot) chromatografia jonowa IC (której substancje oddziałują ze złożem za pomocą oddziaływań jonowych);
fotometrię płomieniową (Na+, K+), w której badaną substancję wprowadza się do płomienia palnika, a następnie mierzy wzbudzone w ten sposób promieniowanie;
metody elektrochemiczne, takie jak potencjometrię, polarografię, konduktometrię oraz woltamperometrię.

Komentarze

Widok Uszereguj
Tylko zarejestrowani mogą dodawać komentarze. Zarejestruj się/Zaloguj

Podręcznik biotechnologii

Kto jest online

167 gości oraz 0 użytkowników online.

Jesteś niezarejestrowanym lub niezalogowanym użytkownikiem.


 

Patronat

Wydarzenie: V edycja akcji „Od laika do przyrodnika” 24 lutego -16 czerwca 2017 r., Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Konferencja: IV Lubelska Konferencja Młodych Naukowców, 26-27 Maja 2017, Lublin

Konferencja: VI Międzynarodowa Konferencja Biofizyków, 19-21 Maja 2017, Kraków

Konkurs na projekt badawczy Naukowej Fundacji Polpharmy, 1 marca- 31 maja 2017, Warszawa

Konferencja: VI Międzyuczelniane Sympozjum Biotechnologiczne SYMBIOZA, 26-28 Maja 2017, Warszawa

Konferencja: Chemia dla Urody i Zdrowia
8-10 czerwca 2017, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydarzenie: Metagenomy różnych środowisk, 29-30 czerwca 2017, Lublin

Wydarzenie: EUROBIOTECH 6th Central European Congress of Life Science
11 - 14 Września 2017, Kraków

Facebook

Gadżety

Sklep e-biotechnologia.pl
Tematyczne kubki, koszulki, bluzy etc.


Zapraszamy do sklepu

Na skróty

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Narodowe Centrum Nauki Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Ośrodek Przetwarzania Informacji PAP - Nauka w Polsce Forum Akademickie Fundacja na rzecz Nauki Polskiej Wirtualna Biblioteka Nauki Scopus NCBI PubMed Nature Science Cell

 
 
Partnerzy:

laboratoria.net Nauka w Polsce Academio Fundacja NanoNet BioCen - BioCentrum Edukacji Naukowej Notatek.pl cebioforum.com materialyinzynierskie.pl Wspieram.to - POLSKI KICKSTARTER - Polska platforma finansowania społecznoœciowego.Tu zrealizujš się Twoje pomysły. VitaInSilica Portal popularnonaukowy

Portal: Redakcja . Współpraca . Kontakt . PolecamyWszystkie prawa zastrzeżone 2006-2016 e-biotechnologia.pl
stat4u