biotechnologia


 
 
UWAGA. Artykuł jest poniżej.

Drodzy Czytelnicy e-biotechnologia.pl. Mamy do Was ogromną prośbę!Portal ten tworzony jest przez lubelskich naukowców i od ponad 10 lat staramy się, aby w Wasze ręce trafiały treści, które pomagają Wam w zdobywaniu wiedzy.
Dzisiaj My prosimy Was o pomoc i przysługę!
Ci sami naukowcy, którzy tworzą e-biotechnologia.pl tworzą również projekt NEXBIO.
NEXBIO rozwija technologie analizy DNA, które mają szansę obniżyć użycie pestycydów w rolnictwie. Ponadto budujemy mobilne laboratorium genetyczne, które umożliwi wykrywanie chorób roślin już na polu. Więcej o nas tutaj: Onet Rano, INN:Poland, Chivas Venture NEXBIO.

NEXBIO reprezentuje Polskę w niezwykle prestiżowym konkursie THE VENTURE rywalizując w gronie 30 innowacyjnych pomysłów z całego świata. Mamy szansę wygrać, ale nie odbędzie się to bez Waszej pomocy. Prosimy Was o głosy w konkursie. To dla nas wielka szansa! Dla nas to fundusze na rozwój projektu jakim jest mobilne laboratorium genetyczne. Jeśli nas wesprzecie, bardzo prawdopodobne jest, że za kilka lat, również będziecie z niego korzystać.

Jak można na nas zagłosować (to zajmie tylko kilka sekund!):


1. Należy wejść na stronę organizatora konkursu: Konkurs The Venture
2. Kliknąć w przycisk Zaloguj się przez Facebook aby oddać głos
3. I następnie koniecznie kliknąć w przycisk Potwierdź swój głos

Bardzo Wam dziękujemy!
ZESPÓŁ E-BIOTECHNOLOGIA.PL
 

Techniki laboratoryjne

Publikacje w dziale:

Nanofiltracja - membranowy proces ciśnieniowy, w którym siłą napędową jest różnica ciśnień pomiędzy dwoma stronami membrany,

Liofilizacja - proces polegający na usuwaniu wody z zamrożonego materiału na drodze sublimacji lodu,

Sterylizacja - proces technologiczny polegający na zniszczeniu wszystkich, zarówno wegetatywnych, jak i przetrwalnikowych form mikroorganizmów,

Dializa - proces, w którym następuje usuwanie substancji niskocząsteczkowych z roztworu dializowanego do wody,

Odwrócona osmoza - proces, który polega na samorzutnym przenikaniu rozpuszczalnika przez membranę półprzepuszczalną w kierunku roztworu o większym stężeniu,

Mikrofiltracja - przy jej usuwa się z roztworu drobne zawiesiny, komórki bakteryjne, niektóre wirusy, drobiny surowców roślinnych oraz cząstki tłuszczu w emulsjach,

Elektroporacja - oddziaływanie na błonę komórkową odpowiednim polem elektromagnetycznym w celu utworzenia porów hydrofilowych,

Ultrafiltracja - proces membranowy pozwalający na koncentrację oraz separację substancji z użyciem porów o średnicy 0,1 – 0,001 mikrometra,

Elektrodializa - proces, w którym przemieszczanie się jonów napędzane jest różnicą potencjału elektrycznego po obu stronach membrany,

Spektroskopia IR - interpretacja widm - interpretacja widm IR jest trudna, ponieważ w obrębie jednej cząsteczki występuje wiele drgań deformacyjnych i rozciągających,

Ekstrakcja - polega na przeprowadzeniu substancji z roztworu, zawiesiny lub stanu stałego do innej fazy ciekłej w sposób wybiórczy,

Destylacja - proces fizyczny polegający na ogrzaniu destylowanej cieczy do wrzenia, odprowadzeniu powstającej pary i ponownym jej skropleniu,

Krystalizacja - jedna w wielu metod oczyszczania związków chemicznych, polegająca na otrzymaniu roztworu nasyconego oczyszczanej substancji w temperaturze wrzenia rozpuszczalnika, oddzielenie zanieczyszczeń oraz ochłodzenie przesączu.

Suszenie w laboratorium - związki ciekłe i roztwory pozbawia się wilgoci przez dodanie do nich suchego, stałego środka suszącego,

Sączenie w laboratorium - oddzielenie stałych zanieczyszczeń od cieczy, albo oddzielenie stałego produktu od ciekłej mieszaniny reakcyjnej,

Chłodzenie w laboratorium - stosuje się w laboratorium w czasie prowadzenia reakcji egzotermicznych, przy skraplaniu par cieczy lub przy oziębianiu roztworu w czasie krystalizacji,

Ogrzewanie w laboratorium - wiele reakcji prowadzi się, stosując ogrzewanie mieszaniny reakcyjnej,

Jednostki w laboratorium - jednostki długości, masy i objętości.

Techniki laboratoryjne

Techniki laboratoryjne, czyli rutynowo wykonywane zespoły czynności i metody związane z charakterem prowadzonych badań. Kolejność ich wykonywania nie jest dowolna, a ich znajomość jest niezbędna do zapewnienia bezpieczeństwa w laboratorium oraz uzyskania prawidłowych wyników.

Dotyczą one również podstawowych czynności, takich jak ważenie (waga powinna być czysta i wypoziomowana, a ważone przedmioty umieszcza się na środku szalki), odpowiednie przygotowanie odczynników i reagentów, a także mycie naczyń laboratoryjnych, gdyż pozostałe zanieczyszczenia mogą spowodować powstanie błędów analitycznych (równomiernie oczyszczone, odtłuszczone z użyciem odpowiednich środków, kilkakrotnie przepłukane -również wodą destylowaną).

Do najważniejszych technik laboratoryjnych należą:

techniki chemiczne, stosowane przy syntezie i rozdziale związków chemicznych (elektroforeza (rozdział mieszaniny związków chemicznych za pomocą pola elektrycznego), chromatografia, destylacja (rozdział mieszaniny wieloskładnikowej poprzez odparowanie), rektyfikacja (destylacja kaskadowa), sublimacja (przemiana fazowa ze stanu stałego w gazowy), ekstrakcja (wykorzystanie dyfuzji do wyodrębniania składników mieszany), liofilizacja (suszenie sublimacyjne zamrożonych substancji));

techniki analityczne, spektroskopia (absorpcyjna, emisyjna), metody chromatograficzne (chromatografia cieczowa, gazowa, fluidalna), optyczne (refraktometria, interferometria, polarymetria), elektroanalityczne (konduktometria, potencjometria, amperometria) , radiometryczne (NAA i PAA), chemiczne (analiza wagowa i miareczkowa), mikroskopia datowanie radiowęglowe (metoda badania wieku przedmiotów);

techniki fizyczne, analityczne (przykładowo: kolorymetria, radiologia, kalorymetria, rentgenografia strukturalna);

techniki medyczno-biologiczne, między innymi techniki in vivo (procesy biologiczne zachodzące w żywym ustroju) oraz in vitro (poza żywym organizmem), wiwisekcja (badawczy zabieg operacyjny dokonywany na żywym zwierzęciu) oraz prowadzenie hodowli komórkowych (zarówno prokariotycznych, jak i eukariotycznych).

Komentarze

Widok Uszereguj
Tylko zarejestrowani mogą dodawać komentarze. Zarejestruj się/Zaloguj

Podręcznik biotechnologii

Kto jest online

157 gości oraz 0 użytkowników online.

Jesteś niezarejestrowanym lub niezalogowanym użytkownikiem.


 

Patronat

Wydarzenie: V edycja akcji „Od laika do przyrodnika” 24 lutego -16 czerwca 2017 r., Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Konferencja: IV Lubelska Konferencja Młodych Naukowców, 26-27 Maja 2017, Lublin

Konferencja: VI Międzynarodowa Konferencja Biofizyków, 19-21 Maja 2017, Kraków

Konkurs na projekt badawczy Naukowej Fundacji Polpharmy, 1 marca- 31 maja 2017, Warszawa

Konferencja: VI Międzyuczelniane Sympozjum Biotechnologiczne SYMBIOZA, 26-28 Maja 2017, Warszawa

Konferencja: Chemia dla Urody i Zdrowia
8-10 czerwca 2017, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydarzenie: Metagenomy różnych środowisk, 29-30 czerwca 2017, Lublin

Wydarzenie: EUROBIOTECH 6th Central European Congress of Life Science
11 - 14 Września 2017, Kraków

Facebook

Gadżety

Sklep e-biotechnologia.pl
Tematyczne kubki, koszulki, bluzy etc.


Zapraszamy do sklepu

Na skróty

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Narodowe Centrum Nauki Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Ośrodek Przetwarzania Informacji PAP - Nauka w Polsce Forum Akademickie Fundacja na rzecz Nauki Polskiej Wirtualna Biblioteka Nauki Scopus NCBI PubMed Nature Science Cell

 
 
Partnerzy:

laboratoria.net Nauka w Polsce Academio Fundacja NanoNet BioCen - BioCentrum Edukacji Naukowej Notatek.pl cebioforum.com materialyinzynierskie.pl Wspieram.to - POLSKI KICKSTARTER - Polska platforma finansowania społecznoœciowego.Tu zrealizujš się Twoje pomysły. VitaInSilica Portal popularnonaukowy

Portal: Redakcja . Współpraca . Kontakt . PolecamyWszystkie prawa zastrzeżone 2006-2016 e-biotechnologia.pl
stat4u