biotechnologia


 
 

Urzędowa kontrola żywności

<img src="http://e-biotechnologia.pl/obrazki/jedzenie.jpg" ALIGN="left" alt="żywność" HSPACE=10 VSPACE=10 /> Każdy człowiek ma potrzeby. Amerykański psycholog Abraham Harold Maslow w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia stworzył teorię hierarchii potrzeb, która uporządkowuje ludzkie pragnienia od najbardziej podstawowych do tzw. potrzeb wyższego poziomu, które aktywizują się dopiero po zaspokojeniu potrzeb niższego rzędu. Potrzeby fizjologiczne należą do tych drugich. Zaliczamy do nich również jedzenie i picie. Gdy nie są zaspokojone, dominują nad wszystkimi innymi potrzebami, wypierają je na dalszy plan i decydują o przebiegu zachowania człowieka. Pragnieniem nieco wyższego poziomu jest potrzeba bezpieczeństwa. Spokój i zapewnienie, że ktoś kompetentny czuwa nad bezpieczeństwem, np. tego czym się odżywiamy. Tylko co lub kto daje nam gwarancje, że to co spożywamy jest dobre?

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, żywnością (środkiem spożywczym) jest każda substancja lub produkt w rozumieniu art. 2 rozporządzenia wspólnotowego nr 178/2002:

Żywność (środek spożywczy) – jakiekolwiek substancje lub produkty, przetworzone, częściowo przetworzone lub nieprzetworzone, przeznaczone do spożycia przez ludzi lub, których spożycia przez ludzi można się spodziewać. "Środek spożywczy" obejmuje napoje, gumę do żucia i wszelkie substancje, łącznie z wodą, świadomie dodane do żywności podczas jej wytwarzania, przygotowania lub obróbki.

Kontrolowanie tego co jemy odbywa się na różnych poziomach. Towar odbierany od dostawcy jest sprawdzany przez firmę ten towar kupującą, a przedsiębiorstwa prowadzą swoje wewnętrzne kontrole surowców oraz produktów. Istnieje również kontrola na poziomie dystrybucji, ale pieczę nad wszystkim sprawują urzędy. Przepisy, ustawy, rozporządzenia krajowe i międzynarodowe.

Kontrola urzędowa oznacza każdą formę kontroli, którą właściwy organ lub Wspólnota wykonuje dla celów sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym, regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i ich dobrostanu (zgodnie z rozporządzeniem –art. 2 pkt1).

Zgodnie z obowiązującym prawem regulowanym stosownymi ustawami urzędowy nadzór nad jakością zdrowotną żywności przypisywany jest jednostkom kontrolnym:
• Państwowa Inspekcja Sanitarna,
• Inspekcja Weterynaryjna,
• Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,
• Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
• Inspekcja Handlowa.

W Polsce do sprawowania kontroli nad jakością żywności, w zakresie jej jakości zdrowotnej, największe kompetencje posiadają Państwowa Inspekcja Sanitarna i Inspekcja Weterynaryjna.

Wszystkie inspekcje działają na podstawie uregulowań ustawowych. Kontrole odbywają się zgodnie z ustalonymi regułami i mają na celu sprawdzenie zgodności z obowiązującym prawem żywnościowym i paszowym. Jednak służby urzędowej kontroli żywności podlegają różnym ministrom, co nie jest właściwe z punktu widzenia skutecznego nadzoru nad żywnością. Także podział zadań i zakres obowiązków pomiędzy jednostkami wzbudza pewne wątpliwości.

Trwa dyskusja na temat połączenie form inspekcji. Dotyczy ona bezpieczeństwa żywności, a szczególnie urzędowego nadzoru nad żywnością i kosztów jej funkcjonowania.

W ramach konsolidacji powstałaby „Państwowa Inspekcja Żywności – PIŻ” w tej instytucji działałyby oddziały wykorzystujące wartościowy dotychczasowy dorobek istniejących służb urzędowej kontroli żywności.


Autorką artykułu jest A. Zys


Więcej na ten temat:
Zarządzanie bezpieczeństwem żywności Teoria i praktyka, D. Kołożyn -Krajewska, T. Sikom, Wyd C.H. Beck, warszawa 2010
URZĘDOWA KONTROLA ŻYWNOŚCI W ŚWIETLE PRZEPISÓW ROZPORZĄDZEŃ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY, Katarzyna Poskoczym, Główny Inspektorat Sanitarny:
http://www.deratyzacja.com.pl/download/mgr%20Katarzyna%20Poskoczym.pdf

Podręcznik biotechnologii

Kto jest online

193 anonymous users oraz 0 registered users online.

Jesteś niezarejestrowanym lub niezalogowanym użytkownikiem.


 
 
 
Partnerzy:

laboratoria.net Nauka w Polsce Academio Fundacja NanoNet BioCen - BioCentrum Edukacji Naukowej Notatek.pl cebioforum.com materialyinzynierskie.pl Wspieram.to - POLSKI KICKSTARTER - Polska platforma finansowania społecznoœciowego.Tu zrealizujš się Twoje pomysły. Portal popularnonaukowy

Portal: Redakcja . Współpraca . Kontakt . PolecamyWszystkie prawa zastrzeżone 2006-2016 e-biotechnologia.pl
stat4u