biotechnologia


 
 

Wirusologia

Publikacje w dziale:

Adenowirusy - charakteryzują się brakiem otoczki, niewielkimi rozmiarami i wszechobecnością, atakują komórki kręgowców,

Herpeswirusy - jedne z najbardziej rozpowszechnionych patogenów człowieka, z zewnątrz otoczone są charakterystyczną strukturą, określaną jako tegument,

Wiroidy - bezkomórkowe czynniki zakaźne, zbudowane jedynie z materiału genetycznego, który stanowi pojedyncza, kolista cząsteczka RNA,

Wirus zapalenia wątroby typu B - od pozostałych wirusów DNA odróżnia go obecność enzymu o aktywności odwrotnej transkryptazy, która w cyklu replikacyjnym tworzy intermediat RNA,

Wirus zapalenia wątroby typu A - hepatotropowy wirus ssRNA, w porównaniu z innymi wirusami zapalenia wątroby stosunkowo łagodny,

Retrowirusy - wirusy których materiał genetyczny zawarty jest w kwasie rybonukleinowym,

Wirus zapalenia wątroby typu C - powoduje ostre i przewlekłe schorzenie, prowadzące ostatecznie do trwałego uszkodzenia wątroby,

Wirus grypy - jest to grupa wirusów, które charakteryzują się ogromną zmiennością. U podłoża tego zjawiska leżą mechanizmy molekularne,

Choroby wirusowe roślin - są to choroby wywołane przez wirusy rozwijające się w tkankach roślinnych. Objawy zaatakowania rośliny przez wirusy roślinne to m.in. przebarwienia na liściach, plamy, smugi, nekrozie itp.

Wirusy roślinne - wirusy rozwijające się w tkankach roślinnych. W większości są to wirusy RNA, natomiast niewielka część wirusów roślinnych zbudowana jest z kwasu DNA.

Rotawirusy - wirusy należące do rodziny reowirusów (Reoviridae). Określenie rota- związana jest z ich kształtem, który przypomina koło.

Bakteriofagi - są to wirusy bakteryjne. Po wniknięciu bakteriofaga do komórki bakteryjnej jej metabolizm zostaje podporządkowany informacji genetycznej faga.

Wirusologia

Wirusologia (z łac. „wirus”- jad’, gr. „logos” - nauka) jest to nauka o budowie, funkcjach, właściwościach i występowaniu wirusów. Wchodzi ona w zakres mikrobiologii, czyli nauki o mikroorganizmach. Ściśle wiąże się również z genetyką i biologią molekularną, immunologią (nauką zajmującej się biologicznymi i biochemicznymi podstawami reakcji odpornościowo-obronnych) oraz serologią (nauką zajmującą się interakcjami między antygenami i przeciwciałami).

Wirusy są to biologiczne twory charakteryzujące się brakiem budowy komórkowej oraz własnych układów enzymatycznych, niezbędnych do przebiegu procesów metabolicznych, syntezy białek i replikacji. W odróżnieniu od bakterii namnażają się one wyłącznie w żywych komórkach gospodarza, wykorzystując jego materiał genetyczny i rybosomy.

Wirusologia zajmuje się budową, systematyką oraz właściwościami antygenowymi i chorobotwórczymi wirusów, a także ich izolacją, oczyszczaniem, namnażaniem oraz zwalczaniem.

Wyróżnić można wirusologię roślin (badającą naturę, budowę i właściwości wirusów roślin, ich rolę w ekosystemach oraz w życiu i gospodarce człowieka oraz obejmującą diagnostykę chorób wirusowych roślin), wirusologię molekularną (w jej zakres wchodzi genetyka, organizacja i struktura genomu wirusów, podział na genotypy, filogeneza, śledzenie przebiegu zakażenia i kinetyki replikacji), wirusologię medyczną oraz wirusologię weterynaryjną.

Podstawowym narzędziem wykorzystywanym w badaniach wirusologicznych jest mikroskop elektronowy. Stosuje ona również techniki takie jak hodowle komórkowe (efekty cytopatyczne, transformacja, transfekcja), mianowanie wirusów (PFU, FFU, ED50, miano hemaglutynacji), testy serologiczne, metody molekularne (PCR, hybrydyzacje, PCR in situ, hybrydyzacje in situ).


Menu główne

Podręcznik biotechnologii

Kto jest online

61 anonymous users oraz 0 registered users online.

Jesteś niezarejestrowanym lub niezalogowanym użytkownikiem.


 
 
 
Partnerzy:

laboratoria.net Nauka w Polsce Academio Fundacja NanoNet BioCen - BioCentrum Edukacji Naukowej Notatek.pl cebioforum.com materialyinzynierskie.pl Wspieram.to - POLSKI KICKSTARTER - Polska platforma finansowania społecznoœciowego.Tu zrealizujš się Twoje pomysły. Portal popularnonaukowy

Portal: Redakcja . Współpraca . Kontakt . PolecamyWszystkie prawa zastrzeżone 2006-2016 e-biotechnologia.pl
stat4u