biotechnologia


 
 

Znakowanie jaj

<img src="http://e-biotechnologia.pl/obrazki/jajko.jpg" ALIGN="left" alt="jajko" HSPACE=10 VSPACE=10 width="128" height="96"/>Artykuł jest przedrukiem z biuletynu "Wiedza i Jakość" (nr 1(10)/2008)
Tytuł oryginalny: Ale jaja!
Autor: Halina Kucińska
IJHARSZnajdujące się w sprzedaży jaja kurze nie mogą być anonimowe. Muszą posiadać na skorupce kod producenta umożliwiający jego identyfikację.

Jaja kur z gatunku Gallus gallus czyli kur domowych, wprowadzane do obrotu są objęte jednolitymi regułami sprzedaży. Dlatego na polskim rynku i rynkach innych państw członkowskich UE większość jaj konsumpcyjnych jest sprzedawana na zasadach uregulowanych przepisami.
W powszechnej sprzedaży znajdują się jaja kurze, które powinny być poddane prześwietleniu, sortowaniu i klasyfikacji. Przygotowywanie jaj do obrotu może odbywać się tylko w zakładach pakowania, które posiadają odpowiednie pomieszczenia i wyposażenie techniczne. Ewentualne zwolnienia ze stosowania powyższych wymogów dotyczą jaj sprzedawanych przez producenta w różnych formach sprzedaży bezpośredniej, jeżeli sprzedaż dotyczy niewielkiej ich ilości.

Znakowanie jaj
W celu zachowania zasad bezpieczeństwa i śledzenia drogi produktu, niezwykle istotne jest znakowanie skorup jaj konsumpcyjnych kodem producenta, który jest nanoszony na skorupę jaja bezpośrednio w miejscu produkcji lub pierwszym zakładzie pakowania. Jaja klasy A, czyli przeznaczone do handlu detalicznego, muszą być oznaczone na skorupie kodem producenta zgodnie z § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 z późn. zm.).

Skład kodu producenta
Kod systemu chowu kur:
0 – jaja z produkcji ekologicznej,
1 – jaja z chowu na wolnym wybiegu,
2 – jaja z chowu ściółkowego,
3 – jaja z chowu klatkowego.
Kod państwa członkowskiego Unii Europejskiej (np. PL) w którym zarejestrowany jest zakład, Weterynaryjny numer identyfikacyjny fermy (8 cyfrowy), na który składa się:
kod województwa (dwie cyfry),
kod powiatu (dwie cyfry),
kod zakresu działalności (dwie cyfry),
kod fermy w danym powiecie (dwie cyfry).

Klasyfikacja wagowa jaj
Jaja klasy A w obrocie detalicznym powinny być klasyfikowane według poniższych klas wagowych:
XL – bardzo duże; masa ≥ 73 g,
L – duże; masa ≥ 63 g do < 73 g,
M – średnie; masa ≥ 53 g do < 63 g,
S – małe; masa < 53 g.

Nieprawidłowości
Przeprowadzone przez IJHARS kontrole jakości handlowej jaj konsumpcyjnych w 2007 roku wykazały, że mimo wieloletniej akcji upowszechniania zasad oznakowania jaj i opakowań dla jaj kurzych nadal w obrocie handlowym, inspektorzy JHARS stwierdzają przypadki uchylania się od stosowania obowiązujących przepisów prawnych.

Stwierdzone w czasie kontroli nieprawidłowości dotyczyły znakowania, co drugiej partii jaj w opakowaniach jednostkowych i co piątej partii jaj w opakowaniach zbiorczych. Powyższe działania mogą świadczyć o wprowadzaniu do obrotu jaj niespełniających kryteriów jakościowych wynikających z obligatoryjnych przepisów.

Wartości odżywcze jaj ptasich
Jajo jako jedna z faz rozwoju nowego osobnika u wielu gatunków zwierząt, zawiera surowce odżywcze pozwalające na rozwój zarodka bez dostępu do organizmu macierzystego i zewnętrznych źródeł pożywienia. Jajko ze względu na swoją zawartość jest również cenionym pokarmem.

Spożycie jaj
Istotna poprawa sytuacji dochodowej ludności i relatywny spadek cen jaj względem pozostałych produktów zwierzęcych w latach 2005-2007 sprzyjały wzrostowi popytu na jaja. Spożycie jaj w Polsce kształtuje się na poziomie ok. 12 kg na 1 mieszkańca (tj. ok. 220 sztuk) rocznie podczas gdy w Danii i na Węgrzech ok. 19 kg (tj. ok. 350 szt.) na mieszkańca.

Opakowanie jednostkowe
oznacza osłonę dla jaj klasy A przeznaczonych dla konsumenta końcowego.

Opakowanie zbiorcze
opakowania stosowane w transporcie i przechowywaniu większej ilości jaj np. palety, skrzynie, pudła kartonowe.


Podręcznik biotechnologii

Kto jest online

262 anonymous users oraz 0 registered users online.

Jesteś niezarejestrowanym lub niezalogowanym użytkownikiem.


 
 
 
Partnerzy:

laboratoria.net Nauka w Polsce Academio Fundacja NanoNet BioCen - BioCentrum Edukacji Naukowej Notatek.pl cebioforum.com materialyinzynierskie.pl Wspieram.to - POLSKI KICKSTARTER - Polska platforma finansowania społecznoœciowego.Tu zrealizujš się Twoje pomysły. Portal popularnonaukowy

Portal: Redakcja . Współpraca . Kontakt . PolecamyWszystkie prawa zastrzeżone 2006-2016 e-biotechnologia.pl
stat4u