biotechnologia


 
 

Studia biotechnologiczne: Bydgoszcz

<img src="http://e-biotechnologia.pl/obrazki/uniwersytet-kazimierza-wielkiego.jpg" ALIGN="left" alt="Uniwersytet Kazimierza Wielkiego" HSPACE=10 VSPACE=10/>Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
85-064 Bydgoszcz
ul. Chodkiewicza 30
tel: (52) 341 91 61, -62, -63, -65
fax: (52) 341 91 60
http://www.ukw.edu.pl


rekrutacja@ukw.edu.pl

Wydział Nauk Przyrodniczych
Instytut Biologii Eksperymentalnej
ul. Chodkiewicz 30
85-064 BydgoszczPrzedmioty realizowane w toku studiów:

• Przedmioty podstawowe:
1. Matematyka
2. Fizyka i biofizyka
3. Chemia
4. Chemia nieorganiczna
5. Chemia fizyczna
6. Chemia organiczna

Przedmioty kierunkowe:

• Biologia eksperymentalna:
1. Biochemia
2. Immunologia
3. Biologia komórki
4. Genetyka ogólna
5. Fizjologia roślin
6. Mikrobiologia ogólna
7. Fizjologia człowieka i zwierząt

• Biologiczne aspekty biotechnologii:
1. Inżynieria genetyczna
2. Enzymologia
3. Mikrobiologia przemysłowa
4. Zwierzęce kultury in vitro
5. Roślinne kultury in vitro
6. Genomika
7. Bioinformatyka

• Technologiczne aspekty biotechnologii:
1. Inżynieria bioprocesowa i techniki biorektorowe
2. Biotechnologia ogólna
3. Technologie fermentacyjne
4. Biotechnologia żywności
5. Propedeutyka biotechnologii
6. Biotechnologia w ochronie środowiska

W ramach studiów poza treściami zawartymi w standardach kształcenia przewidziane są przedmioty fakultatywne, wykłady monograficzne.

Sylwetka absolwenta:

Kierunek biotechnologia integruje wiedzę z dziedziny chemii, biochemii, biologii molekularnej, inżynierii genetycznej, ochrony środowiska i umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie podstaw modelowania genetycznego roślin i zwierząt, inżynierii komórkowej oraz szeregu klasycznych technik i procesów biotechnologicznych stosowanych w technologii żywności, ochronie środowiska. Ponadto w czasie wykładów i ćwiczeń poruszane są tematy związane z perspektywami zastosowań biotechnologii w medycynie oraz farmacji W trakcie studiów licencjackich student zdobywa wiedzę i umiejętności z przedmiotów ogólnych, np.: genetyka, biologia komórki, chemia ogólna, organiczna i fizyczna, fizyka i biofizyka, matematyka, biochemia oraz z przedmiotów kierunkowych, np.: biotechnologia, inżynieria bioprocesowa, technologie fermentacyjne, roślinne i zwierzęce kultury in vitro, mikrobiologia ogólna i przemysłowa, podstawy biokatalizy, enzymologia oraz zastosowanie nowoczesnych metod analizy instrumentalnej Absolwent studiów licencjackich kierunku Biotechnologia będzie przygotowany praktycznie i teoretycznie do stosowania współczesnych metod biotechnologicznych do biosyntez, biotransformacji, diagnostyki oraz analityki. Może kontynuować naukę na studiach magisterskich drugiego stopnia.

Potencjalne miejsca pracy:

Biorąc pod uwagę pogląd, że obecnie biotechnologia uważna jest za jedną z najdynamiczniej rozwijających się dziedzin naukowych XXI wieku, ukończenie studiów w tym zakresie stwarza realne możliwości podjęcia pracy w różnych gałęziach przemysłu wykorzystujących procesy biotechnologiczne tj. w przemyśle spożywczym, firmach farmaceutycznych, laboratoriach kontrolnych i diagnostycznych, zakładach higieny weterynaryjnej, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, stacjach ochrony roślin, placówkach naukowo-badawczych. Ponadto zdobyta w trakcie studiów licencjackich wiedza powinna pozwolić na dalsze samodzielne rozwijanie własnych umiejętności zawodowych oraz prowadzenie w zakresie podstawowym prac badawczych z zastosowaniem materiału biologicznego.Menu główne

Podręcznik biotechnologii

Kto jest online

105 anonymous users oraz 0 registered users online.

Jesteś niezarejestrowanym lub niezalogowanym użytkownikiem.


 
 
 
Partnerzy:

laboratoria.net Nauka w Polsce Academio Fundacja NanoNet BioCen - BioCentrum Edukacji Naukowej Notatek.pl cebioforum.com materialyinzynierskie.pl Wspieram.to - POLSKI KICKSTARTER - Polska platforma finansowania społecznoœciowego.Tu zrealizujš się Twoje pomysły. Portal popularnonaukowy

Portal: Redakcja . Współpraca . Kontakt . PolecamyWszystkie prawa zastrzeżone 2006-2016 e-biotechnologia.pl
stat4u