biotechnologia


 
 

Studia biotechnologiczne: Szczecin

<img src="http://e-biotechnologia.pl/obrazki/zachodniopomorski-uniwersytet-technologiczny.jpg" ALIGN="left" alt="Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie" HSPACE=10 VSPACE=15/>Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
70-310 Szczecin
al. Piastów 17
tel: (91) 449 41 11
http://www.zut.edu.pl

zut@zut.edu.pl


Przedmioty w toku studiów I stopnia:

• zoologia i botanika,
• chemia ogólna i organiczna,
• biochemia i biofizyka,
• podstawy anatomii i histologii zwierząt,
• fizjologia roślin i zwierząt,
• mikrobiologia i immunologia,
• biologia komórki,
• biologia molekularna,
• genetyka ogólna,
• wirusologia,
• mikrobiologia przemysłowa,
• inżynieria genetyczna,
• inżynieria bioreaktorów,
• biotechnologia w przemyśle spożywczym,
• biotechnologia w przemyśle farmaceutycznym,
• biotechnologia w hodowli roślin,
• biotechnologia w hodowli zwierząt,
• biotechnologia w rozrodzie zwierząt,
• biotechnologia w ochronie środowiska,
• biotechnologia w produkcji biopolimerów,
• kultury tkankowe i komórkowe in vitro,
• urządzenia technologiczne i aparatura badawcza w biotechnologii,
• metody inżynierii genetycznej roślin,
• metody inżynierii genetycznej zwierząt,
• metody biotechnologiczne w produkcji surowic i szczepionek,
• podstawy projektowania i rozwoju linii biotechnologicznych.


Na studiach II stopnia studenci zapoznają się z: planowaniem i analizą eksperymentu, bioinformatyką, procedurami ochrony własności intelektualnej i przemysłowej w biotechnologii, etycznymi aspektami manipulacji genetycznych, systemami zarządzania jakością w biotechnologii oraz mogą wybrać jedną z dwóch specjalizacji:

Biotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska:

• inżynieria enzymów,
• konsekwencje genetycznej modyfikacji czynności organizmu,
• biomonitoring skażeń środowiska,
• cytogenetyka i inżynieria chromosomowa zwierząt,
• embriologia zwierząt,
• inżynieria komórkowa w rozrodzie zwierząt,
• zastosowanie metod biotechnologicznych w produkcji, niekonwencjonalnych źródeł energii,
• metody biologiczne w likwidacji skażeń środowiska.

Biotechnologia w produkcji roślinnej:

• cytogenetyka i inżynieria chromosomów,
• diagnostyka molekularna roślin uprawnych,
• aktualne trendy biologii molekularnej,
• prawo a wprowadzanie GMO do środowiska,
• inżynieria enzymowa,
• mutageneza i aktywność enzymowa drobnoustrojów,
• mikrobiologiczna biodegradacja polutantów i odpadów w rolnictwie.

Absolwenci tego kierunku są przygotowani do pracy w jednostkach naukowo-badawczych przemysłu biotechnologicznego i przemysłów pokrewnych (przemysł spożywczy, paszowy, farmaceutyczny, kosmetyczny), laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych oraz jednostkach projektowych zajmujących się procesami biotechnologicznymi.

W 2008 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zamówiło na naszym wydziale kształcenie na kierunku Biotechnologia w związku z rozpoczęciem realizacji projektu systemowego Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ”Zamawianie kształcenia na kierunkach matematycznych, technicznych i przyrodniczych - pilotaż”. Program zakłada zamawianie kształcenia w takich specjalnościach, jakich brakuje na rynku pracy.Menu główne

Podręcznik biotechnologii

Kto jest online

121 anonymous users oraz 0 registered users online.

Jesteś niezarejestrowanym lub niezalogowanym użytkownikiem.


 
 
 
Partnerzy:

laboratoria.net Nauka w Polsce Academio Fundacja NanoNet BioCen - BioCentrum Edukacji Naukowej Notatek.pl cebioforum.com materialyinzynierskie.pl Wspieram.to - POLSKI KICKSTARTER - Polska platforma finansowania społecznoœciowego.Tu zrealizujš się Twoje pomysły. Portal popularnonaukowy

Portal: Redakcja . Współpraca . Kontakt . PolecamyWszystkie prawa zastrzeżone 2006-2016 e-biotechnologia.pl
stat4u