biotechnologia


 
 

Studia biotechnologiczne: Warszawa

<img src="http://e-biotechnologia.pl/obrazki/politechnika-warszawska.jpg" ALIGN="left" alt="Politechnika Warszawska" HSPACE=10 VSPACE=10/>

Politechnika Warszawska
00-661 Warszawa
Plac Politechniki 1
tel: (22) 234 74 12
http://www.pw.edu.pl

Sylwetka absolwenta:

Kierunek Biotechnologia kształci studentów zarówno studiów pierwszego, jak i drugiego stopnia na czterech specjalnościach: Biotechnologia Przemysłowa, Biotechnologia Chemiczna - Leki i Kosmetyki, Mikrobioanalityka i Biotechnologia w Ochronie Środowiska.

Specjalność Biotechnologia Przemysłowa obejmuje zagadnienia przemysłowej realizacji procesów biotechnologicznych. Program ukierunkowany jest na wszechstronne kształcenie specjalistów przygotowanych do pracy w wielu gałęziach przemysłu (m.in. w przemyśle farmaceutycznym, chemii przemysłowej, spożywczym), a także w zapleczu naukowo-badawczym biotechnologii, biurach projektowych oraz w firmach konsultingowych.

Studia na specjalności Biotechnologia Chemiczna - Leki i Kosmetyki są nastawione na praktyczne wykorzystanie osiągnięć nauk biologicznych i chemicznych w szczególności w przemysłach: farmaceutycznym, kosmetycznym, chemii gospodarczej i ochrony środowiska. Absolwenci tej specjalności uzyskują umiejętności niezbędne do projektowania i wytwarzania produktów farmaceutycznych i kosmetycznych, począwszy od opracowania koncepcji aż do etapu wdrażania do produkcji. Ich miejscem pracy są przede wszystkim: zaplecze badawczo-naukowe firm z obszaru przemysłu biotechnologicznego, firmy konsultingowe i administracja państwowa.

Na specjalności Mikrobioanalityka studenci poznają zagadnienia obejmujące bioanalitykę, analityczną kontrole bioprocesów, wytwarzanie i charakteryzację materiałów biokompatybilnych. Duży nacisk jest położony na miniaturowe narzędzia „Lab-on-a-Chip” i metodyki pozwalające na operacje jednostkowe w mikroskali, np. mikrobioreaktorów do syntez z udziałem enzymów czy hodowli komórkowych. Miniaturowa skala stosowanych narzędzi oraz specyfika materiału biologicznego wymaga wiedzy i praktyki dotyczącej materiałow biokompatybilnych i metod oceny biozgodności. Absolwenci tej specjalności znajdują zatrudnienie w zapleczu naukowo-badawczym biologii molekularnej, inżynierii genetycznej i proteomiki, laboratoriach bioanalitycznych oraz firmach biotechnologicznych.

Na specjalności Biotechnologia w Inżynierii Środowiska studenci otrzymują gruntowną wiedzę pozwalającą na racjonalne sterowanie, zarówno w warunkach naturalnych, jak i w obiektach technicznych, zintegrowanymi procesami biotechnicznymi, fizycznymi i chemicznymi na potrzeby unieszkodliwiania antropogenicznych zanieczyszczeń środowiska. Chodzi w szczególności o wykorzystanie mikroorganizmów do usuwania zanieczyszczeń z wody, ścieków, gruntu i powietrza. Absolwenci tej specjalności znajdują zatrudnienie w instytutach naukowo-badawczych, w przemyśle i instytucjach związanych z ochroną środowiska, a szczególnie w laboratoriach kontrolnych.

____________________________________________________________
<img src="http://e-biotechnologia.pl/obrazki/sggw.jpg" ALIGN="left" alt="SGGW" HSPACE=10 VSPACE=10/>Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
02-787 Warszawa
ul. Nowoursynowska 166
tel: (22) 593 10 80, 59 310 20 (Rekrutacja)
http://www.sggw.pl/Specjalności studiów drugiego stopnia:

• biotechnologia w produkcji roślinnej
• biotechnologia w produkcji i ochronie zdrowia zwierząt
• biotechnologia w przemyśle spożywczym

Sylwetka absolwenta:

Absolwenci są przygotowani do stosowania metod biotechnologicznych w działalności gospodarczej i badaniach naukowych; posiadają gruntowną wiedzę zarówno z zakresu przedmiotów leżących u podstaw biotechnologii, jak i specjalizacyjnych; posiadają znajomość selekcji i modyfikacji genetycznej (transformacji) organizmów na potrzeby produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz przemysłu spożywczego.
Uzyskana w czasie studiów wiedza umożliwia absolwentom podjęcie pracy w firmach farmaceutycznych, zakładach przemysłu spożywczego, ośrodkach hodowli roślin i zwierząt, placówkach naukowych, zakładach biotechnologicznych lub podobnych.Menu główne

Podręcznik biotechnologii

Kto jest online

106 anonymous users oraz 0 registered users online.

Jesteś niezarejestrowanym lub niezalogowanym użytkownikiem.


 
 
 
Partnerzy:

laboratoria.net Nauka w Polsce Academio Fundacja NanoNet BioCen - BioCentrum Edukacji Naukowej Notatek.pl cebioforum.com materialyinzynierskie.pl Wspieram.to - POLSKI KICKSTARTER - Polska platforma finansowania społecznoœciowego.Tu zrealizujš się Twoje pomysły. Portal popularnonaukowy

Portal: Redakcja . Współpraca . Kontakt . PolecamyWszystkie prawa zastrzeżone 2006-2016 e-biotechnologia.pl
stat4u