biotechnologia


 
 

Żywność GMO

Publikacje w dziale:

GMO - analiza ryzyka - ocena ryzyka dotyczącego GMO związana jest z określeniem możliwości wystąpienia zagrożeń dla zdrowia konsumenta, ocenie charakteru oraz stopnia tych zagrożeń.

Żywność GMO

<img src="http://e-biotechnologia.pl/obrazki/ijhars.jpg" ALIGN="left" alt="żywność" HSPACE=10 VSPACE=10 />

Dział powstaje we współpracy z Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Artykuły pochodzą z Biuletynu "Wiedza i Jakość".
Artykuły i komunikaty przedrukowane za zgodą Głównego Inspektora IJHARS.
Strona www IJHARS: www.ijhar-s.gov.pl


Żywność GMO, czyli żywność genetycznie zmodyfikowana lub transgeniczna.

Mianem tym określa się artykuły spożywcze zawierające produkty GMO oraz żywność wyprodukowaną z roślin lub zwierząt, które zostały wcześniej ulepszone technikami inżynierii genetycznej.

W przypadku roślin modyfikacje genetyczne mają za celu głównie uodpornienie ich na choroby, szkodniki, niekorzystne warunki środowiskowe i chemiczne środki ochrony roślin, a także zachowanie dłuższego okresu przydatności do spożycia. W przypadku zwierząt dotyczą one poprawy cech użytkowych, takich jak mięsność i mleczność, uodpornienie na choroby oraz szybszy wzrost wpływający na efektywność produkcji.

Ze względu na stopień ingerencji genetycznej wyróżnić można artykuły spożywcze:
w całości wytworzone za pomocą technik modyfikacji genetycznej, np. ziemniaki,
zawierające w sobie przetworzone organizmy genetycznie zmodyfikowane, np. koncentraty pomidorowe,
pochodne organizmom transgenicznym, np. cukier otrzymywany z transgenicznych buraków, produkowane z zastosowaniem GMO, np. wykorzystanie genetycznie zmodyfikowanych drożdży przy wytwarzaniu piwa i chleba.

Największym dostarczycielem genetycznie zmodyfikowanych produktów są Stany Zjednoczone i Kanada.

Najbardziej surowe wymogi odnośnie żywności GMO obowiązują w Unii Europejskiej. Stawiają one bardzo wysokie wymagania dla jej producentów, m.in. konieczność właściwego znakowania oraz zapewnienia konsumentom możliwości świadomego wyboru między żywnością GMO, a „naturalnym” odpowiednikiem. W Polsce nadzór nad tymi przepisami prawnymi sprawują Państwowa Inspekcja Sanitarna oraz Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych (IJHARS).

Zgodnie z traktatową zasadą swobodnego przepływu towarów, Polska nie może zabronić na swoim terytorium obrotu żywnością GMO, która zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej została umieszczona na rynku Wspólnoty.


Menu główne

Podręcznik biotechnologii

Kto jest online

134 anonymous users oraz 0 registered users online.

Jesteś niezarejestrowanym lub niezalogowanym użytkownikiem.


 
 
 
Partnerzy:

laboratoria.net Nauka w Polsce Academio Fundacja NanoNet BioCen - BioCentrum Edukacji Naukowej Notatek.pl cebioforum.com materialyinzynierskie.pl Wspieram.to - POLSKI KICKSTARTER - Polska platforma finansowania społecznoœciowego.Tu zrealizujš się Twoje pomysły. Portal popularnonaukowy

Portal: Redakcja . Współpraca . Kontakt . PolecamyWszystkie prawa zastrzeżone 2006-2016 e-biotechnologia.pl
stat4u