Biotechnologia: e-biotechnologia.pl

Genetyczna recepta na monogamię [1]

Posted by Adam Kuzdraliński on Jan 29, 2019 - 12:00 PM

Naukowcy z University of Texas Austin dowiedli, że zwierzęta monogamiczne wykazują wspólne wzorce ekspresji genów. W przeprowadzonym badaniu, za zwierzęta monogamiczne uznano te, które związały się w parę z tym samym partnerem przez co najmniej jeden sezon godowy, a także opiekowały się swoim potomstwem. Wykorzystano metodę sekwencjonowania RNA do oceny ekspresji genów. Oceniono parę ryb, żab, ptaków oraz dwie pary ssaków. W parach, jeden osobnik był monogamiczny, drugi poligamiczny. Na podstawie analizy bioinformatycznej i podobieństw sekwencji rozpatrywano ekspresję genów w mózgu samców, a następnie wytypowano wspólne geny u osobników dalej spokrewnionych. Naukowcy sugerują, że w toku ewolucji zmianom uległa ekspresja genów w mózgu zwierząt poligamicznych, co umożliwiło przekształcenie w zwierzęta monogamiczne. Zmiana w ekspresji genów obejmowała zarówno zwiększenie aktywności jednych genów jak i zmniejszenie aktywności innych.

Wyniki tych badań nawiązują również do pracy naukowców z The Johns Hopkins University School of Medicine, w której analizowano zmienność w genie kodującym receptor wazopresyny 1a (AVPR1a). Celem badania było sprawdzenie czy zmienność w obrębie tego genu wpływa na zachowanie społeczne ludzi, podobnie jak ma to miejsce wśród monogamicznych norników preriowych.

Autor: Weronika Górecka
Źródło: A Genetic Recipe for Monogamy [2]
Links
  1. http://www.e-biotechnologia.pl/informacje_naukowe/Genetyczna-recepta-na-monogamie/
  2. http://www.e-biotechnologia.pl/ https://www.labroots.com/trending/genetics-and-genomics/13760/genetic-recipe-monogamy