Biotechnologia: e-biotechnologia.pl

Probiotyki wpływaj± na skład kobiecego mleka [1]

Posted by Adam Kuzdraliński on Feb 07, 2019 - 06:06 PM

Według badań przeprowadzonych na University of Rochester Medical Center oligosacharydy obecne w mleku kobiecym, uznawane dotychczas za składnik stały, mog± ulegać zmianie pod wpływem przyjmowanych przez kobiety probiotyków. Oligosacharydy podlegaj± interakcji z naturaln± biot± organizmu, w wyniku czego działaj± jak prebiotyki, mog±ce modyfikować jej skład. Dzięki temu odkryciu, naukowcy stwierdzili, że niemowlęta karmione piersi± s± mniej narażone na infekcje bakteryjne i wirusowe, a także alergie pokarmowe. Grupę badawcz± stanowiło 81 kobiet suplementuj±cych probiotyki. Badacze porównywali 20 różnych oligosacharydów pomiędzy grup± badawcz±, a grup± kontroln±, w której kobiety nie przyjmowały probiotyków.

Bazuj±c na tych wnioskach, kolejne badania mog± skoncentrować się na wpływie konkretnych szczepów bakterii probiotycznych na oligosacharydy. Poznanie efektu działania znalazłoby zastosowanie kliniczne w postaci optymalizacji składu oligosacharydów. Manipulowanie składem mleka kobiecego, może stanowić punkt wyj¶cia w terapii przeciwalergicznej.

Autor: Weronika Górecka
¬ródło: Breastmilk sugars differ in pregnant women on probiotics [2]
Links
  1. http://www.e-biotechnologia.pl/informacje_naukowe/Probiotyki-wplywaja-na-sklad-kobiecego-mleka/
  2. http://www.e-biotechnologia.pl/https://www.sciencedaily.com/releases/2019/01/190122125524.htm