Biotechnologia: e-biotechnologia.pl

Zaskakujący transfer genów [1]

Posted by Adam Kuzdraliński on Feb 15, 2019 - 10:23 AM

Czy algi – eukakariotyczne organizmy mają coś wspólnego z organizmami prokariotycznymi jakimi są bakterie? Okazuje się, że jest to możliwe. Około 1% genów alg ma obce pochodzenie. Opinie wśród naukowców dotyczące horyzontalnego transferu genów pomiędzy tymi organizmami są podzielone.
W 2015 roku biolog z Uniwersytetu w Dusseldorfie UD w Niemczech zsekwencjonował białka wielu gatunków i stwierdził, że transfery genów z organizmów prokariotycznych do eukariotycznych miały miejsce na wczesnym etapie ewolucji eukariontów. W wyniku tego transferu u organizmów eukariotycznych wykształciły się takie struktury jak mitochondria czy chloroplasty.
Natomiast badacze z Rutgers Univeristy w stanie New Jersey sekwencjonowali genom alg czerwonych z gatunku Cyanidiophyceae, czego rezultatem było zaobserwowanie, że 6% DNA w genomie alg jest pochodzenia prokariotycznego. Obecność prokariotycznego DNA u tych alg najprawdopodobniej pozwala im przystosować się do życia w ekstremalnych warunkach środowiskowych jak gorące źródła. Podejrzewa się, że geny te mogą wpływać również na detoksykację metali ciężkich. Wszystkie geny pochodzenia prokariotycznego występują u alg pomiędzy typowymi genami eukariotycznymi, co sprawia, że nie mogły zostać wprowadzone do genomu alg w sposób przypadkowy podczas prac laboratoryjnych.

Autor: Weronika Górecka
Źródło: Plants and animals sometimes take genes from bacteria, study of algae suggests [2]
Links
  1. http://www.e-biotechnologia.pl/informacje_naukowe/Zaskakujacy-transfer-genow/
  2. http://www.e-biotechnologia.pl/https://www.sciencemag.org/news/2019/01/plants-and-animals-sometimes-take-genes-bacteria-study-algae-suggests