biotechnologia


 
 

News

Front Page | Archive ]

Biolodzy z Uniwersytetu w Manchesterze wyjaśnili, dlaczego dobry sen może przygotować nas na nadchodzący dzień. Badania na myszach, opublikowane w "Nature Cell Biology", pokazują, jak mechanizm zegara biologicznego zwiększa naszą zdolność do utrzymania naszego ciała w dobrej kondycji. A ponieważ wiemy, że zegar biologiczny jest mniej precyzyjny wraz z wiekiem, odkrycie to, jak twierdzi główny autor, profesor Karl Kadler, może pewnego dnia pomoże nam odkryć niektóre z tajemnic starzenia się.

Kolagen, który stanowi rusztowanie dla naszych tkanek, występuje w dwóch formach. Grubsze włókna o średnicy około 200 nanometrów są trwałe i pozostają z nami przez całe życie. Cieńsze włókna o średnicy 50 nanometrów, jak się okazuje, są mocno niedoskonałe, łamią się, ponieważ poddajemy je obciążeniom każdego dnia, ale organizm uzupełnia te ubytki, kiedy odpoczywamy w nocy.

U myszy z uszkodzonymi genami związanymi z zegarem biologicznym obserwowano duże nieprawidłowości w regeneracji kolagenu. Wiedza o tym może na przykład dać nam głębszy wgląd w to, jak goją się rany lub jak się starzejemy.

Na podstawie: Beauty sleep could be real, say body clock biologists
_POSTEDBY Adam Kuzdraliński Tuesday, January 21, 2020 
 

Powtarzające się urazy głowy, częste u bokserów czy piłkarzy, mogą powodować chorobę zwyrodnieniową zwaną przewlekłą encefalopatią urazową (chronic traumatic encephalopathy - CTE). Naukowcy wciąż zgłębiają tę chorobę, a dowody łączące powtarzające się urazy głowy z zaburzeniami zostały odkryte dopiero niedawno, w 2002 roku, przez dr Benneta Omalu.

Niewiele wiadomo o tym, jak rozwija się ta choroba i jak ją leczyć. Wiadomo jednak, że białko zwane tau gromadzi się w mózgach osób z CTE. Białka tau zostały wykryte na nienormalnie wysokim poziomie w badaniu osób, które doświadczyły powtarzających się urazów głowy. Wysoki poziom Tau może być więc w tym przypadku biomarkerem.

Zbadano, czy terapia genowa może być skuteczna dla mózgów z objawami CTE. Badacze dostarczyli wektor wirusowy bezpośrednio do mózgów myszy. Stwierdzono, że działania te znacząco obniżyły poziom hiperfosforowanej formy białka Tau, zwanej pTau, która ma związek z chorobą.

Źródło: Testing Gene Therapy as a Potential Treatment for CTE
_POSTEDBY Adam Kuzdraliński Saturday, January 11, 2020 
 

Naukowcy z Uniwersytetu Michigan odkryli, że stres oksydacyjny odczuwany we wczesnym okresie życia może zwiększać odporność na stres w późniejszym jego okresie.

Stres oksydacyjny występuje wtedy, gdy komórki produkują więcej wolnych rodników niż są w stanie sobie z nimi poradzić. Jest on częścią procesu starzenia się, ale może również wynikać ze stresujących warunków środowiska.

Badając nicienie Caenorhabditis elegans, naukowcy z Uniwersytetu Michigan, Ursula Jakob i Daphne Bazopoulou odkryli, że te, które produkują więcej wolnych rodników na wczesnych etapach życia, żyją dłużej niż te, które produkują ich mniej. Ich wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie Nature.
"Ogólna idea, że wczesne wydarzenia mają tak głęboki, pozytywny wpływ na późniejsze życie, jest naprawdę fascynująca. Biorąc pod uwagę silny związek między stresem, starzeniem się i chorobami związanymi z wiekiem, możliwe jest, że wczesne wydarzenia życiowe mogą również wpływać na predyspozycje do chorób związanych z wiekiem, takich jak demencja i choroba Alzheimera" - powiedział jeden z odkrywców.

Źródło: Some stress in early life extends lifespan, research in roundworms shows
_POSTEDBY Adam Kuzdraliński Wednesday, January 08, 2020 
 

Inwestorzy z USA chcą budować innowacyjne startupy biotechnologiczne w Polsce. W maju do Łodzi przyjadą przedstawiciele firm m.in ze Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Pokaż swój pomysł na innowacje i zacznij globalną współpracę.

Duży odsetek polskich startupów biotechnologicznych upada. Dlaczego tak się dzieje? Przyczyn jest wiele: brak finansowania, złe zarządzanie, czy brak możliwości komercjalizacji produktu. To wszystko sprawia, że Polacy niechętnie myślą o innowacyjnych projektach. Bez nich jednak polska biotechnologia nie jest w stanie się rozwijać.

- Brakuje nam wiedzy, technologii i doświadczenia – przyznaje prof. Tadeusz Pietrucha, współzałożycieli spółki Mabion S.A, grupy Bio-Tech, członek Narodowej Rady Rozwoju. - To musi się jak najszybciej zmienić. Inaczej nasz kraj stanie się współczesną technologiczną kolonią, doskonałym rynkiem zbytu dla zaawansowanych technologicznie produktów biotechnologicznych, z których zakupu nie będziemy mogli zrezygnować. Przecież każdy chory będzie się domagał – słusznie – skutecznego leczenia np. nowotworu, jeśli takie możliwości dostarcza współczesna biotechnologia. Biotechnologia, to sektor gospodarki, który w Polsce trzeba stworzyć niemal od podstaw.Read more about Amerykanie szukają inwestycji w Polsce. Stawiają na innowacje
_POSTEDBY Adam Kuzdraliński Monday, May 06, 2019 
 

W księgarniach jest już dostępna "Wirusologia" - to obowiązkowy podręcznik dla studentów biologii, medycyny, farmacji, chemii, biotechnologii, bioinformatyki i różnych działów rolnictwa oraz dla doktorantów i początkujących pracowników nauki w tych dziedzinach.

Książka przedstawia naturę wirusów i ich cykl replikacyjny. Omawia wirusy atakujące bakterie, zwierzęta oraz rośliny, patogeniczność wirusów oraz sposoby i możliwości zwalczania zakażeń wirusowych jak również ochrony organizmów przed zakażeniami. Przedstawia najnowsze teorie dotyczące pochodzenia i ewolucji wirusów. Opisuje możliwości wykorzystania praktycznego wirusów w biologii, biotechnologii oraz medycynie (wirusoterapie), jak również omawia inne czynniki zakaźne: tj. wiroidy, wirusy defektywne.

Podręcznik skierowany jest do studentów biologii, biotechnologii, weterynarii nauk medycznych na uniwersytetach i uczelniach medycznych.

_POSTEDBY Adam Kuzdraliński Friday, April 05, 2019 
 

Ptasia grypa (czynnik sprawczy: szczep H1N5) jest zoonozą, stanowiącą bezpośrednie zagrożenie dla człowieka. Brytyjscy naukowcy planują edytować genom drobiu przy wykorzystaniu narzędzia inżynierii genetycznej jakim jest CRISPR-Cas, w celu uzyskania ptactwa odpornego na ptasią grypę. Dotychczas badania zakończyły się powodzeniem w warunkach in vitro. Badacze mają nadzieję na wyklucie się piskląt jeszcze w tym roku.
Czy taka modyfikacja genetyczna odniesie sukces na rynku zależy w głównej mierze nie tylko od powodzenia naukowców, ale też od opinii publicznej i tego jak konsumenci zareagują na uzyskane w ten sposób kurczęta.
Biorąc pod uwagę hiszpańską pandemię grypy z 1918 roku, hipotetyczne obawy przed wprowadzeniem genetycznie zmodyfikowanego inwentarza mogą stanowić większe zagrożenie niż obecność zwierząt zmodyfikowanych genetycznie. Jak mówi epidemolog A. Monto z University of Michigan „naukowcy stale martwią się o wirus ptasiej grypy”.


Autor: Weronika Górecka
Źródło: One way to fight off bird flu: extra-CRISPRed chicken
_POSTEDBY Adam Kuzdraliński Wednesday, March 06, 2019 
 

Naukowcy z Uniwersytecie Wexner w Ohio State University wykazali związek pomiędzy białkiem klusteryną, a występowaniem zespołu kardiometabolicznego. Zespół kardiometaboliczny charakteryzuje się podwyższonym poziomem tkanki tłuszczowej w ciele, wysokim stężeniem cukru we krwi, wysokim ciśnieniem tętniczym krwi, a także podwyższonym stężeniem cholesterolu.
Klusteryna jest białkiem macierzy zewnątrzkomórkowej tkanki tłuszczowej. U otyłych osób, komórki tłuszczowe wytwarzają za dużo klusteryny. Białko to jest związane z powstawaniem oporności na insulinę, a tym samym może doprowadzić do powstania cukrzycy typu 2, która zwiększa ryzyko rozwoju chorób sercowo-naczyniowych. Naukowcy poddali badaniu zarówno ludzi jak i myszy laboratoryjne. Oceniono ekspresję genów kodujących klusterynę i wykazano korelację pomiędzy klusteryną obecną w tkance tłuszczowej a ryzykiem rozwoju chorób sercowo-naczyniowych.
Przeprowadzone badania mogą stanowić przełom i posłużyć do opracowania nowych metod leczenia zespołu kardiometabolicznego i chorób powstających w jego wyniku. Dodatkowo istnieją badania, które wiążą klusterynę z rozwojem chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera.

Autor: Weronika Górecka
Źródło: Researchers Link Cardiometabolic Disease and a Protein Called Clusterin
_POSTEDBY Adam Kuzdraliński Tuesday, February 19, 2019 
 

Badacze opisujący swoje badania w Nature Genetics zbadali 56 000 par bliźniąt pod kątem wpływu czynników genetycznych i środowiskowych na występowanie wybranych chorób i schorzeń. Okazało się, że na przykład nadpobudliwość w największym stopniu spośród analizowanych zależy od czynników genetycznych, natomiast choroby układu oddechowego zależne są głównie od środowiska. Zbadano 560 chorób, z których ostatecznie uznano, że 40% uwarunkowanych jest głównie genetycznie, a 25% głównie środowiskowo.
Dodatkowo stwierdzono, że pomimo silnego genetycznego wpływu, bliźnięta (a więc osoby o jednakowym DNA) umierają w różnym wieku i mogą zapadać na różne choroby. W grupie bliźniąt średnio 31% chorób podlegało dziedziczeniu. Wyniki tego badania są zgodne z innymi badanami, oceniającymi wpływ genów i środowiska na rozwój chorób, jednak w tym przypadku badaniem została objęta grupa bliźniąt młodsza niż 24 lata.
Według biostatystyka z Uniwersytetu Nowojorskiego badanie objęło wystarczającą liczbę danych i jest istotne statystycznie.

Autor: Weronika Górecka
Źródło: Largest study of American twins traces influence of genes and environment on disease
_POSTEDBY Adam Kuzdraliński Saturday, February 16, 2019 
 

Czy algi – eukakariotyczne organizmy mają coś wspólnego z organizmami prokariotycznymi jakimi są bakterie? Okazuje się, że jest to możliwe. Około 1% genów alg ma obce pochodzenie. Opinie wśród naukowców dotyczące horyzontalnego transferu genów pomiędzy tymi organizmami są podzielone.
W 2015 roku biolog z Uniwersytetu w Dusseldorfie UD w Niemczech zsekwencjonował białka wielu gatunków i stwierdził, że transfery genów z organizmów prokariotycznych do eukariotycznych miały miejsce na wczesnym etapie ewolucji eukariontów. W wyniku tego transferu u organizmów eukariotycznych wykształciły się takie struktury jak mitochondria czy chloroplasty.
Natomiast badacze z Rutgers Univeristy w stanie New Jersey sekwencjonowali genom alg czerwonych z gatunku Cyanidiophyceae, czego rezultatem było zaobserwowanie, że 6% DNA w genomie alg jest pochodzenia prokariotycznego. Obecność prokariotycznego DNA u tych alg najprawdopodobniej pozwala im przystosować się do życia w ekstremalnych warunkach środowiskowych jak gorące źródła. Podejrzewa się, że geny te mogą wpływać również na detoksykację metali ciężkich. Wszystkie geny pochodzenia prokariotycznego występują u alg pomiędzy typowymi genami eukariotycznymi, co sprawia, że nie mogły zostać wprowadzone do genomu alg w sposób przypadkowy podczas prac laboratoryjnych.

Autor: Weronika Górecka
Źródło: Plants and animals sometimes take genes from bacteria, study of algae suggests
_POSTEDBY Adam Kuzdraliński Friday, February 15, 2019 
 
Page 1 / 75 (1 - 9 of 667 Total) Next Page Last Page

Menu główne

Podręcznik biotechnologii

Kto jest online

181 anonymous users oraz 0 registered users online.

Jesteś niezarejestrowanym lub niezalogowanym użytkownikiem.


 
 
 
Partnerzy:

laboratoria.net Nauka w Polsce Academio Fundacja NanoNet BioCen - BioCentrum Edukacji Naukowej Notatek.pl cebioforum.com materialyinzynierskie.pl Wspieram.to - POLSKI KICKSTARTER - Polska platforma finansowania społecznoœciowego.Tu zrealizujš się Twoje pomysły. Portal popularnonaukowy

Portal: Redakcja . Współpraca . Kontakt . PolecamyWszystkie prawa zastrzeżone 2006-2016 e-biotechnologia.pl
stat4u