biotechnologia


 
 

News

Front Page | Archive ]

Według badań przeprowadzonych na University of Rochester Medical Center oligosacharydy obecne w mleku kobiecym, uznawane dotychczas za składnik stały, mogą ulegać zmianie pod wpływem przyjmowanych przez kobiety probiotyków. Oligosacharydy podlegają interakcji z naturalną biotą organizmu, w wyniku czego działają jak prebiotyki, mogące modyfikować jej skład. Dzięki temu odkryciu, naukowcy stwierdzili, że niemowlęta karmione piersią są mniej narażone na infekcje bakteryjne i wirusowe, a także alergie pokarmowe. Grupę badawczą stanowiło 81 kobiet suplementujących probiotyki. Badacze porównywali 20 różnych oligosacharydów pomiędzy grupą badawczą, a grupą kontrolną, w której kobiety nie przyjmowały probiotyków.

Bazując na tych wnioskach, kolejne badania mogą skoncentrować się na wpływie konkretnych szczepów bakterii probiotycznych na oligosacharydy. Poznanie efektu działania znalazłoby zastosowanie kliniczne w postaci optymalizacji składu oligosacharydów. Manipulowanie składem mleka kobiecego, może stanowić punkt wyjścia w terapii przeciwalergicznej.

Autor: Weronika Górecka
Źródło: Breastmilk sugars differ in pregnant women on probiotics
_POSTEDBY Adam Kuzdraliński Thursday, February 07, 2019 
 

Ponad 750 milionów ludzi nie dostarcza wraz z pożywieniem wystarczającej liczby składników odżywczych. Deficyt obejmuje przede wszystkim białko. Problem dotyczy w głównej mierze obszarów, w których spożywa się duże ilości ryżu, który nie jest produktem wysokobiałkowym. Profesor Utomo wraz z zespołem wyhodował wysokobiałkową odmianę ryżu - "Frontière". Średnia zawartość białka w tej odmianie wynosi 10,6% co przewyższa zawartość białka o 53% występującą u innych odmian.

Wysokobiałkowa odmiana ryżu odpowiada aktualnym potrzebom rynku nowych produktów o wysokich wartościach odżywczych. Nowa odmiana ryżu, podobnie jak inne, może być przetwarzana w artykuły spożywcze, takie jak mąka ryżowa, mleko ryżowe, żywność dla niemowląt. Ze względu na bezglutenowe właściwości ryżu, produkty mogą być skierowane do szerszej grupy odbiorców.

Badacze obecnie podejmują kolejne kroki, takie jakie prowadzenie działań marketingowych, celem informowania istnieniu o nowej odmiany, a także równolegle prowadzą badania nad kolejnymi generacjami wysokobiałkowych linii.

Autor: Weronika Górecka
Źródło: High-protein rice brings value, nutrition
_POSTEDBY Adam Kuzdraliński Wednesday, February 06, 2019 
 

Naukowcy z University of Texas Austin dowiedli, że zwierzęta monogamiczne wykazują wspólne wzorce ekspresji genów. W przeprowadzonym badaniu, za zwierzęta monogamiczne uznano te, które związały się w parę z tym samym partnerem przez co najmniej jeden sezon godowy, a także opiekowały się swoim potomstwem. Wykorzystano metodę sekwencjonowania RNA do oceny ekspresji genów. Oceniono parę ryb, żab, ptaków oraz dwie pary ssaków. W parach, jeden osobnik był monogamiczny, drugi poligamiczny. Na podstawie analizy bioinformatycznej i podobieństw sekwencji rozpatrywano ekspresję genów w mózgu samców, a następnie wytypowano wspólne geny u osobników dalej spokrewnionych. Naukowcy sugerują, że w toku ewolucji zmianom uległa ekspresja genów w mózgu zwierząt poligamicznych, co umożliwiło przekształcenie w zwierzęta monogamiczne. Zmiana w ekspresji genów obejmowała zarówno zwiększenie aktywności jednych genów jak i zmniejszenie aktywności innych.

Wyniki tych badań nawiązują również do pracy naukowców z The Johns Hopkins University School of Medicine, w której analizowano zmienność w genie kodującym receptor wazopresyny 1a (AVPR1a). Celem badania było sprawdzenie czy zmienność w obrębie tego genu wpływa na zachowanie społeczne ludzi, podobnie jak ma to miejsce wśród monogamicznych norników preriowych.

Autor: Weronika Górecka
Źródło: A Genetic Recipe for Monogamy
_POSTEDBY Adam Kuzdraliński Tuesday, January 29, 2019 
 

Stowarzyszenie Młodych Biotechnologów to organizacja studencka działająca na terenie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, która zrzesza studentów oraz pasjonatów biotechnologii medycznej. To grupa młodych, ambitnych ludzi, którzy chętni są do rozwijania własnych umiejętności oraz dzielenia się swoją wiedzą ze społeczeństwem. Podkreślają, że pragną postawić na rozwój polskiej biotechnologii, a także integrację jej studentów, co pozwoli na wymianę doświadczeń oraz wzbudzi nowe spojrzenia na tematy dobrze już im poznane. Planują szereg działań: wydarzeń, prelekcji, konkursów, projektów, konferencji, debat i akcji uświadamiających. Zachęcamy do śledzenia ich oficjalnej strony na facebooku, gdzie zamieszczane są wszystkie informacje o odbytych i zbliżających się akcjach.
Więcej informacji znajdziesz tutaj.
_POSTEDBY Anna_Żebracka Friday, December 21, 2018 
 

Krzesła laboratoryjne stanowią niezbędny element każdego laboratorium Są to produkty o specjalnym przeznaczeniu, muszą być wytrzymałe nie tylko na intensywne użytkowanie, ale również na szereg substancji chemicznych jakie mogą być używane w laboratorium. Na rynku dostępne są krzesła o regulowanej wysokości siedziska, dzięki czemu można je dowolnie dostosować do wysokości stanowiska pracy. Ergonomiczne użytkowanie zapewniają regulowane podnóżki. Krzesła laboratoryjne powinny być wykonane solidnej podstawie dolnej zapewniającej stabilność dla użytkownika.
Więcej przeczytasz tutaj.
_POSTEDBY Anna_Żebracka Friday, December 21, 2018 
 

W ofercie firmy DANLAB posiadamy szeroki asortyment suszarek oraz cieplarek laboratoryjnych. Nasze urządzenia grzewcze sprostają każdym wymaganiom. Dysponujemy suszarkami z naturalnym oraz wymuszonym obiegiem powietrza, suszarkami próżniowymi a także suszarkami przeznaczonymi do bezpiecznego suszenia. W sprzedaży posiadamy również cieplarki z naturalnym i wymuszonym obiegiem powietrza, cieplarki z chłodzeniem oraz inkubatory z wytrząsaniem. Oferujemy sprzęt najwyższej jakości takich producentów jak Binder, Wamed, Salvislab oraz Phoenix. Obecnie posiadamy bardzo atrakcyjną promocję na suszarki Binder serii Solid.Line – nowość na rynku laboratoryjnym. Suszarki Binder serii Solid.Line odznaczają się najlepsza na rynku energooszczędnością oraz komfortem obsługi. Wysoka dokładność temperatury osiągana jest dzięki niezawodnej technologii ATP.line™. Ta metoda symulacji powietrzem zapewnia wysoką jednorodność temperatury, krótkie czasy nagrzewania oraz szybkie przenoszenie ciepła. Jest ona szczególnie przydatna ze względu na wysoką az możliwość dostosowania urządzenia do indywidualnych wymagań użytkownika, dzięki czemu świetnie sprawdzi się do przeprowadzania badań oraz procedur zapewnienia jakości. Zachęcamy do skorzystania z promocji.

Więcej tutaj.
_POSTEDBY Anna_Żebracka Wednesday, December 05, 2018 
 

W księgarniach jest już dostępne nowe 5. wydanie "Biochemii" - to kultowy podręcznik dla studentów biologii, medycyny, farmacji, chemii, biotechnologii, bioinformatyki i różnych działów rolnictwa oraz dla doktorantów i początkujących pracowników nauki w tych dziedzinach.

Najnowsza wersja podręcznika zawiera ogrom informacji dotyczących biochemii, genetyki i fizjologii organizmów, ze szczególnym uwzględnieniem procesów zachodzących w organizmie człowieka. Autorzy jeszcze bardziej skupili się na klarownym i sprawnym przedstawianiu zagadnień biochemicznych oraz omówili ważne dla biochemii nowe odkrycia. W całym podręczniku jaśniej zdefiniowano wiele podstawowych pojęć wzmacniając ich opisy licznymi zastosowaniami w nowych badaniach naukowych.

Każdy z 36. rozdziałów rozpoczyna się krótkim spisem treści danego rozdziału, a kończy podsumowaniem omawianego materiału. Poszczególne rozdziały zawierają zadania umożliwiające samoocenę zrozumienia zagadnień, testy wielokrotnego wyboru, testy, w których udziela się krótkich odpowiedzi, testy dopasowania, zadania problemowe oraz rozwiązania wszystkich typów zadań. Przystępny tekst i porządek przedstawianych zagadnień uzupełniają rysunki obrazujące poszczególne zagadnienia.

Podręcznik przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów: biologii, medycyny, farmacji, chemii, biotechnologii, bioinformatyki i różnych działów rolnictwa oraz dla doktorantów i początkujących pracowników nauki w tych dziedzinach.


_POSTEDBY Adam Kuzdraliński Wednesday, November 07, 2018 
 
Alfa-synukleina to białko o długości 140 aminokwasów. Zaburzenia w strukturze tego białka obserwowane są w przebiegu choroby Parkinsona. Prowadzą one do agregacji alfa-synukleiny, w konsekwencji przyczyniając się do powstawania nierozpuszczalnych filamentów i złogów w obrębie komórek nerwowych.

Proces agregacji alfa-synukleiny może być modulowany przez wiele czynników, w tym genetycznych, środowiskowych i in. Gray i in. (2014) przypuszczali, że może być związek pomiędzy występowaniem nieprawidłowych wariantów tego białka w wyrostku robaczkowym, a występowaniem lub natężeniem choroby Parkinsona. Od tamtej pory wykonano wiele badań mających na celu wyjaśnienie związku pomiędzy chorobą, a wyrostkiem robaczkowym, w szczególności szukano korelacji u osób, którym usunięto wyrostek, w porównaniu z tymi, którzy go posiadają. Wyniki badań do tej pory nie były jednoznaczne.

Ostatnie badania wykonane przez Killinger i in. (2018) wyraźnie wskazują na związek wyrostka robaczkowego z występowaniem choroby Parkinsona u 1,6 mln Szwedów. Warto podkreślić, że nie wykonano do tej pory badania w tym temacie na tak dużej grupie osób. W ten sposób też Killinger i in. (2018) tłumaczą niejednoznaczne wyniki badań uzyskane przez inne osoby (niewystarczająco duża grupa badana, nie zawsze trafna diagnoza i in.).

W badanej populacji stwierdzono spadek ryzyka wystąpienia choroby Parkinsona u osób, u których usunięto wyrostek robaczkowy o 19.3%. Z kolei, jeśli u osób nieposiadających wyrostka stwierdzano chorobę Parkinsona to średnio diagnozowana ona była później o 1,6 roku. Efekt protekcyjny nie był obserwowany u osób zamieszkujących obszary wiejskie. Przez autorów tłumaczone jest to wpływem chemii stosowanej w rolnictwie.

Na podstawie: Usunięcie wyrostka może zmniejszać ryzyko choroby Parkinsona
Czytaj więcej: Killinger, B. A., Madaj, Z., Sikora, J. W., Rey, N., Haas, A. J., Vepa, Y., ... & Brundin, L. (2018). The vermiform appendix impacts the risk of developing Parkinson’s disease. Science Translational Medicine, 10(465), eaar5280.
Gray, M. T., Munoz, D. G., Gray, D. A., Schlossmacher, M. G., & Woulfe, J. M. (2014). Alpha‐synuclein in the appendiceal mucosa of neurologically intact subjects. Movement Disorders, 29(8), 991-998.
_POSTEDBY Adam Kuzdraliński Sunday, November 04, 2018 
 

15 października miała miejsce premiera podręcznika „Mikrobiologia” wydawnictwa PWN. Książka jest jedynym podstawowym podręcznikiem do mikrobiologii na polskim rynku.

W podręczniku tym omówiono budowę, metabolizm i genetykę prokariotów, czyli bakterii i archeonów. Opisano w nim strukturę genomów prokariotycznych oraz zjawiska determinujące zmienność tych mikroorganizmów, zwracając szczególną uwagę na horyzontalny transfer genów. Wskazano również na rolę prokariotów w kształtowaniu biosfery, a także na ich praktyczne wykorzystanie w przemyśle (np. biopaliwa, bioenergia, bioługowanie), rolnictwie i ochronie środowiska (np. biodegradacja, bioremediacja). Odrębny rozdział poświęcono wirusom – ich budowie, właściwościom i znaczeniu.
Książka ta zawiera także informacje na temat technik stosowanych w mikrobiologii - zarówno klasycznych, jak i najnowszych, molekularnych, dzięki którym możliwy jest ogromny postęp w badaniach mikrobiologicznych.Read more about Mikrobiologia już w księgarniach
_POSTEDBY Adam Kuzdraliński Wednesday, October 17, 2018 
 
First Page Previous Page Page 2 / 74 (10 - 18 of 664 Total) Next Page Last Page

Podręcznik biotechnologii

Kto jest online

285 anonymous users oraz 0 registered users online.

Jesteś niezarejestrowanym lub niezalogowanym użytkownikiem.


 
 
 
Partnerzy:

laboratoria.net Nauka w Polsce Academio Fundacja NanoNet BioCen - BioCentrum Edukacji Naukowej Notatek.pl cebioforum.com materialyinzynierskie.pl Wspieram.to - POLSKI KICKSTARTER - Polska platforma finansowania społecznoœciowego.Tu zrealizujš się Twoje pomysły. Portal popularnonaukowy

Portal: Redakcja . Współpraca . Kontakt . PolecamyWszystkie prawa zastrzeżone 2006-2016 e-biotechnologia.pl
stat4u