biotechnologia


 
 

News

Front Page | Archive ]
Oksydaza glukozowa rozkłada glukozę do glukonolaktonu oraz nadtlenku wodoru, natomiast katalaza rozkłada nadtlenek wodoru do wody i tlenu. Na tym mniej więcej opiera się zasada działania nanosilnika stworzonego przez holenderskich naukowców z grupy badawczej profesora Ben'a L. Feringa. Oba enzymy przymocowane są do węglowej nanorurki, która dzięki nim porusza się z prędkością 0,5-0,8 cm na sekundę! A wszystko to dzięki ciśnieniu nadtlenku wodoru, który podczas rozkładu tworzy tzw. "fontannę tlenową". Źródło: Onet, PAP (PL)
_POSTEDBY Adam Kuzdraliński Saturday, December 20, 2008 
 
Niemiecki Federalny Urząd Ochrony Praw Konsumentów i Bezpieczeństwa Środków Spożywczych (BVL) wydał zgodę na obrót oraz dystrybucję kukurydzy genetycznie zmodyfikowanej MON 810. Od 27 kwietnia 2007 roku zezwolenie na obrót i dystrybucję było wstrzymane do czasu aż firma Monsanto nie przedstawi Urzędowi rozszerzonego planu monitorowania, uwzględniającego możliwy wpływ GMO na środowisko. Kukurydza genetycznie zmodyfikowana MON 810 to odmiana YieldGard posiadająca gen odporności na omacnicę prosowiankę. Źródło: Biolog.pl (PL)
_POSTEDBY Adam Kuzdraliński Saturday, December 20, 2008 
 
Kiedy ludzie rozpoczęli migracje z Afryki, około 100 000 lat temu, ich kolor skóry zaczął się zmieniać w odpowiedzi na odmienne warunki środowiska. Pod koniec ostatniej epoki lodowcowej, około 10 000 lat temu podobne zjawisko zmiany ubarwienia nastąpiło u morskiego przodka ciernika - wtedy kiedy zaczął on kolonizować słodkowodne rzeki i jeziora. Najnowsze badania wykazały, że pomimo przepaści ewolucyjnej pomiędzy nami ,a ciernikiem, oboma procesami sterują podobne mechanizmy genetyczne. Naukowcy z Howard Hughes Medical Institute znaleźli u ciernika gen odpowiedzialny za intensywność barwy - Kitlg. Okazało się, że gen ten obecny jest u ludzi. Wykazano, że ludzie z dwiema kopiami "afrykańskiej wersji" genu mają znacznie ciemniejszą skórę niż ludzie posiadający jedną kopię lub dwie kopie wariantu "europejskiego" i "azjatyckiego". Źródło: Science Daily (ANG)
_POSTEDBY Adam Kuzdraliński Saturday, December 20, 2008 
 
Zastosowanie nanorurek naświetlanych światłem ultrafioletowym pozwoliło naukowcom z Rensselaer Polytechnic Institute na inaktywację toksyn wąglika. Efekt ten można wykorzystać do specyficznego „wyławiania” i unieszkodliwiania również innych białkowych toksyn. Udowodniono również, że nanorurki mogą mieć zastosowanie w leczeniu nowotworów. Mechanizm ich działania opiera się na wytwarzaniu reaktywnych form tlenu pod wpływem światła. Źródło: Science Daily (ANG)
_POSTEDBY Adam Kuzdraliński Saturday, December 20, 2008 
 
Naukowcy z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Japonii i Stanów Zjednoczonych zsekwencjonowali genom mchu z rodzaju Physcomitrella. Ze względu na zdolności adaptacyjne roślina ta może pomóc w stworzeniu nowych odmian roślin uprawnych w znacznym stopniu uodpornionych na skutki suszy. Physcomitrella jest prymitywną rośliną, podobną do tych, które zaczęły swoję ekspansję na lądzie około 450 milionów lat temu. Wykazuje znaczną adaptację do niesprzyjających warunków suszy, zimna itp. Źródło newsa: Science Daily (ANG)
_POSTEDBY Adam Kuzdraliński Saturday, December 20, 2008 
 
Dzięki programom operacyjnym Unii Europejskiej - "Innowacyjna gospodarka", "Kapitał ludzki", "Infrastruktura i środowisko" oraz "Rozwój Polski wschodniej" Polska ma szansę pozyskać ok. 4 mld euro. We wtorek w Warszawie odbyła się konferencja na ten temat dla przedstawicieli firm, samorządów, uczelni i instytucji badawczych. Projekty, które ostatecznie otrzymają wsparcie z funduszy unijnych, zostaną wybrane w drodze konkursu. Źródło: PAP, Onet.pl (PL)
_POSTEDBY Adam Kuzdraliński Saturday, December 20, 2008 
 
Zespół doktora Ariela Knafo z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie przeprowadził badania, które wykazały, że spośród badanych osób, te które posiadały pewne odmiany genu o nazwie AVPR1a były niemal o 50 procent bardziej skłonne do rozdawania pieniędzy. Gen AVPR1a pełni ważną rolę w oddziaływaniu hormonu wazopresyny na komórki mózgowe. Wazopresyna natomiast ma wpływ na więzi społeczne. Źródło: PAP, Onet.pl (PL)
_POSTEDBY Adam Kuzdraliński Saturday, December 20, 2008 
 
Kiedy wypławek zostaje przecięty natychmiast jego ciało rozpoczyna proces regeneracji. Przebiega ona z udziałem komórek macierzystych zwanych neoblastami. Regeneracji ulega głowa, część ogonowa lub nawet cały organizm z niewielkiego fragmentu. Mechanizm tego procesu nieznany był przez blisko 100 lat. Dopiero teraz naukowcy rozszyfrowali zagadkę w jaki sposób wypławek regeneruje głowę i część ogonową po właściwych stronach. Naukowcy odkryli, że jednym z genów odpowiedzialnych za polarną regenerację jest gen Smed-beta-catenin-1. W identyfikacji jego funkcji pomogła interferencja RNA (RNAi). Podobne geny znaleziono u innych zwierząt oraz u ludzi. Źródło: Science Daily (ANG)
_POSTEDBY Adam Kuzdraliński Saturday, December 20, 2008 
 
Polska ma być krajem wolnym od organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO) - zapowiedział minister środowiska Maciej Nowicki. "Chciałbym kontynuować w tej sprawie linię przyjętą przez mojego poprzednika Jana Szyszko, aby Polska była wolna od GMO. Moje argumenty są podobne" – dodał. KE ostrzegła Polskę, że ustawy o nasiennictwie i paszach łamią unijne prawo, które od 2002 r. zezwala, by sprzedawać niektóre nowe produkty GMO w całej Unii. Źródło newsa: PAP - Nauka w Polsce (PL)
_POSTEDBY Adam Kuzdraliński Saturday, December 20, 2008 
 
First Page Previous Page Page 73 / 74 (649 - 657 of 664 Total) Next Page Last Page

Podręcznik biotechnologii

Kto jest online

91 anonymous users oraz 0 registered users online.

Jesteś niezarejestrowanym lub niezalogowanym użytkownikiem.


 
 
 
Partnerzy:

laboratoria.net Nauka w Polsce Academio Fundacja NanoNet BioCen - BioCentrum Edukacji Naukowej Notatek.pl cebioforum.com materialyinzynierskie.pl Wspieram.to - POLSKI KICKSTARTER - Polska platforma finansowania społecznoœciowego.Tu zrealizujš się Twoje pomysły. Portal popularnonaukowy

Portal: Redakcja . Współpraca . Kontakt . PolecamyWszystkie prawa zastrzeżone 2006-2016 e-biotechnologia.pl
stat4u