biotechnologia
Wróć do Strona główna
Skrypty do zastosowań bioinformatycznych. Skrypt został przetłumaczony na język polski. ¬ródło skryptu - patrz dół strony.


DNA to protein translation

DNA to protein translation (info)

Wyrównaj   Odwróć   Komplemetarna   Czyszczenie

Ile ramek odczytu brać pod uwagę:
Pomijaj aminokwasy z dwiema przerwami (output the amino acids with double gaps (--))
Pokaż zestawienie DNA-białko w wynikach
Poszukaj Otwartych Ramek Odczytu (ORF)

    Minimalna długość sekwencji białkowej and Nie pokazuj obszarów niekoduj±cych
     Pokazuj ramki odczytu od kodonu Met do kodonu STOP (ORFs trimmed to MET-to-Stop) info


Kod genetyczny:

Użyj własnej wersji kodu genetycznego
info
Source code is available at BioPHP.org
stat4u