biotechnologia


 
 

IV Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe: Molekularne mechanizmy powstawania chorób nowotworowych

Studenckie Koło Naukowe Genetyki Nowotworów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ma zaszczyt zaprosić studentów oraz doktorantów do wzięcia czynnego udziału w IV Interdyscyplinarnym Seminarium Naukowym „MOLEKULARNE MECHANIZMY POWSTAWANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH” 29 maja 2015r. COLLEGIUM MEDICUM ul. Radziwiłłowska 11, Lublin

WSTĘPNY PLAN SEMINARIUM:
9.00 Rejestracja uczestników
9.30 Otwarcie obrad
9.45 Prezentacje uczestników (sesja I)
11.00 Przerwa kawowa
11.15 Sesja plakatowa
12.15 Prezentacje uczestników (sesja II)
13.30 Przerwa obiadowa
14.00 Prezentacje uczestników (sesja III)
15.15 Przerwa kawowa
15.45 Wręczenie nagród i certyfikatów. Zakończenie obrad.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. W konferencji mogą wziąć udział uczestnicy studiów I, II oraz III stopnia (także jednolitych magisterskich).
2. Prezentowane prace mogą być zarówno pracami przeglądowymi, jak i badawczymi. Komitet Organizacyjny dopuszcza oba rodzaje prac.
3. Streszczenie powinno zawierać maksymalnie 300 słów + do 5 słów kluczowych charakteryzujących pracę.
4. W formularzu należy zaznaczyć preferowaną formę prezentacji pracy: plakat lub prezentacja multimedialna.
5. Formularz należy przesłać do dnia 5 maja 2015 r. (do godz. 21.00).
6. Abstrakty będą recenzowane przez członków Komitetu Naukowego Konferencji.
7. Informację o zakwalifikowaniu pracy każdy zgłaszający się uczestnik otrzyma najpóźniej w dniu 12 maja br.
8. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu pracy, należy wnieść opłatę konferencyjną w wysokości 20 zł do dnia 15 maja br. Dane niezbędne do wniesienia opłaty zostaną przesłane drogą mailową.
9. Prezentacja ustna pracy nie powinna trwać dłużej niż 10 minut.
10. Czas przewidziany na prezentację plakatu to 5 minut.
11. Czas przeznaczony na dyskusję to 5 minut.
12. Prezentację multimedialną (do prezentacji ustnej) należy przygotować w programie Power Point lub Prezi (wedle preferencji).
13. Prezentację należy zgłosić przy rejestracji w dniu konferencji i zgrać na urządzenie multimedialne znajdujące się w sali obrad.
14. Wymagana forma plakatu to: A1 (594 mm/841mm). Plakaty będą przymocowywane do posteru taśmą dwustronną.
15. Wszystkie prace będą ocenianie przez Komitet Naukowy Konferencji. Organizatorzy konferencji zapewniają recenzenta abstraktów, którego decyzją będą one przyjmowane/odrzucane.
16. Nagrodzone zostaną 3 najlepsze prezentacje ustne i 1 plakat.
17. Kryteria oceniania:
a. zgodność prezentowanej pracy z tematem konferencji
b. wartość merytoryczna pracy
c. sposób prezentowania
d. dostosowanie Prelegenta do limitów czasowych
18. W przypadku uczestnictwa biernego obowiązuje nieodmiennie opłata konferencyjna w wysokości 10 zł, natomiast w polu TYTUŁ PRACY należy wpisać „uczestnik bierny” i poniższe pola pozostawić puste.
19. Zarówno bierni, jak i czynni uczestnicy uzyskają certyfikat potwierdzający bierny/czynny udział w seminarium.
20. Zarówno biernym, jak i czynnym uczestnikom przysługuje danie obiadowe.
21. Zgłoszenia i abstrakty a także wszelkie uwagi i pytania proszę przesyłać na adres: seminarium.genetyka2015@gmail.com


Menu główne

Podręcznik biotechnologii

Kto jest online

101 anonymous users oraz 0 registered users online.

Jesteś niezarejestrowanym lub niezalogowanym użytkownikiem.


 
 
 
Partnerzy:

laboratoria.net Nauka w Polsce Academio Fundacja NanoNet BioCen - BioCentrum Edukacji Naukowej Notatek.pl cebioforum.com materialyinzynierskie.pl Wspieram.to - POLSKI KICKSTARTER - Polska platforma finansowania społecznoœciowego.Tu zrealizujš się Twoje pomysły. Portal popularnonaukowy

Portal: Redakcja . Współpraca . Kontakt . PolecamyWszystkie prawa zastrzeżone 2006-2016 e-biotechnologia.pl
stat4u