biotechnologia
Wróć do Strona główna
Skrypty do zastosowań bioinformatycznych. Skrypt został przetłumaczony na język polski. ¬ródło skryptu - patrz dół strony.


Analiza sekwencji aminokwasowej (Protein sequence information)

Analiza sekwencji aminokwasowej (Protein sequence information)

Sekwencja (długo¶ć: 22):
Analizuj sekwencję od do (włacznie)
Kompozycja (liczba poszczególnych) aminokwasów
Masa molekularna
Molowy współczynnik absorpcji
Punkt izoelektryczny z wartościa pK z zasobów:
Ładunek w pH =
Pokaż sekwencję w postaci trzyliterowego kodu
Pokaż wła¶ciwo¶ci: polarne, niepolarne oraz ładunek
Pokaż wła¶ciwo¶ci: polarne, niepolarne, hydrofobowe, ujemnie naładowane, dodatnie naładowane

Source code is available at BioPHP.org
stat4u