biotechnologia
Wr do Strona gwna
Skrypty do zastosowa bioinformatycznych. Skrypt zosta przetumaczony na jzyk polski. rdo skryptu - patrz d strony.


Alignment of two DNA or RNA sequences Alignment of two DNA or RNA sequences
Porwnanie dwch sekwencji DNA, RNA lub aminokwasowych (alignment of two DNA, RNA or protein sequences) 

C

C

Freely downloable PHP script at biophp.org
stat4u