biotechnologia

 
 

News

Front Page | Archive ]

Inwestorzy z USA chcą budować innowacyjne startupy biotechnologiczne w Polsce. W maju do Łodzi przyjadą przedstawiciele firm m.in ze Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Pokaż swój pomysł na innowacje i zacznij globalną współpracę.

Duży odsetek polskich startupów biotechnologicznych upada. Dlaczego tak się dzieje? Przyczyn jest wiele: brak finansowania, złe zarządzanie, czy brak możliwości komercjalizacji produktu. To wszystko sprawia, że Polacy niechętnie myślą o innowacyjnych projektach. Bez nich jednak polska biotechnologia nie jest w stanie się rozwijać.

- Brakuje nam wiedzy, technologii i doświadczenia – przyznaje prof. Tadeusz Pietrucha, współzałożycieli spółki Mabion S.A, grupy Bio-Tech, członek Narodowej Rady Rozwoju. - To musi się jak najszybciej zmienić. Inaczej nasz kraj stanie się współczesną technologiczną kolonią, doskonałym rynkiem zbytu dla zaawansowanych technologicznie produktów biotechnologicznych, z których zakupu nie będziemy mogli zrezygnować. Przecież każdy chory będzie się domagał – słusznie – skutecznego leczenia np. nowotworu, jeśli takie możliwości dostarcza współczesna biotechnologia. Biotechnologia, to sektor gospodarki, który w Polsce trzeba stworzyć niemal od podstaw.Read more about Amerykanie szukają inwestycji w Polsce. Stawiają na innowacje
_POSTEDBY Adam Kuzdraliński Monday, May 06, 2019 
 

W księgarniach jest już dostępna "Wirusologia" - to obowiązkowy podręcznik dla studentów biologii, medycyny, farmacji, chemii, biotechnologii, bioinformatyki i różnych działów rolnictwa oraz dla doktorantów i początkujących pracowników nauki w tych dziedzinach.

Książka przedstawia naturę wirusów i ich cykl replikacyjny. Omawia wirusy atakujące bakterie, zwierzęta oraz rośliny, patogeniczność wirusów oraz sposoby i możliwości zwalczania zakażeń wirusowych jak również ochrony organizmów przed zakażeniami. Przedstawia najnowsze teorie dotyczące pochodzenia i ewolucji wirusów. Opisuje możliwości wykorzystania praktycznego wirusów w biologii, biotechnologii oraz medycynie (wirusoterapie), jak również omawia inne czynniki zakaźne: tj. wiroidy, wirusy defektywne.

Podręcznik skierowany jest do studentów biologii, biotechnologii, weterynarii nauk medycznych na uniwersytetach i uczelniach medycznych.

_POSTEDBY Adam Kuzdraliński Friday, April 05, 2019 
 

Ptasia grypa (czynnik sprawczy: szczep H1N5) jest zoonozą, stanowiącą bezpośrednie zagrożenie dla człowieka. Brytyjscy naukowcy planują edytować genom drobiu przy wykorzystaniu narzędzia inżynierii genetycznej jakim jest CRISPR-Cas, w celu uzyskania ptactwa odpornego na ptasią grypę. Dotychczas badania zakończyły się powodzeniem w warunkach in vitro. Badacze mają nadzieję na wyklucie się piskląt jeszcze w tym roku.
Czy taka modyfikacja genetyczna odniesie sukces na rynku zależy w głównej mierze nie tylko od powodzenia naukowców, ale też od opinii publicznej i tego jak konsumenci zareagują na uzyskane w ten sposób kurczęta.
Biorąc pod uwagę hiszpańską pandemię grypy z 1918 roku, hipotetyczne obawy przed wprowadzeniem genetycznie zmodyfikowanego inwentarza mogą stanowić większe zagrożenie niż obecność zwierząt zmodyfikowanych genetycznie. Jak mówi epidemolog A. Monto z University of Michigan „naukowcy stale martwią się o wirus ptasiej grypy”.


Autor: Weronika Górecka
Źródło: One way to fight off bird flu: extra-CRISPRed chicken
_POSTEDBY Adam Kuzdraliński Wednesday, March 06, 2019 
 

Naukowcy z Uniwersytecie Wexner w Ohio State University wykazali związek pomiędzy białkiem klusteryną, a występowaniem zespołu kardiometabolicznego. Zespół kardiometaboliczny charakteryzuje się podwyższonym poziomem tkanki tłuszczowej w ciele, wysokim stężeniem cukru we krwi, wysokim ciśnieniem tętniczym krwi, a także podwyższonym stężeniem cholesterolu.
Klusteryna jest białkiem macierzy zewnątrzkomórkowej tkanki tłuszczowej. U otyłych osób, komórki tłuszczowe wytwarzają za dużo klusteryny. Białko to jest związane z powstawaniem oporności na insulinę, a tym samym może doprowadzić do powstania cukrzycy typu 2, która zwiększa ryzyko rozwoju chorób sercowo-naczyniowych. Naukowcy poddali badaniu zarówno ludzi jak i myszy laboratoryjne. Oceniono ekspresję genów kodujących klusterynę i wykazano korelację pomiędzy klusteryną obecną w tkance tłuszczowej a ryzykiem rozwoju chorób sercowo-naczyniowych.
Przeprowadzone badania mogą stanowić przełom i posłużyć do opracowania nowych metod leczenia zespołu kardiometabolicznego i chorób powstających w jego wyniku. Dodatkowo istnieją badania, które wiążą klusterynę z rozwojem chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera.

Autor: Weronika Górecka
Źródło: Researchers Link Cardiometabolic Disease and a Protein Called Clusterin
_POSTEDBY Adam Kuzdraliński Tuesday, February 19, 2019 
 

Badacze opisujący swoje badania w Nature Genetics zbadali 56 000 par bliźniąt pod kątem wpływu czynników genetycznych i środowiskowych na występowanie wybranych chorób i schorzeń. Okazało się, że na przykład nadpobudliwość w największym stopniu spośród analizowanych zależy od czynników genetycznych, natomiast choroby układu oddechowego zależne są głównie od środowiska. Zbadano 560 chorób, z których ostatecznie uznano, że 40% uwarunkowanych jest głównie genetycznie, a 25% głównie środowiskowo.
Dodatkowo stwierdzono, że pomimo silnego genetycznego wpływu, bliźnięta (a więc osoby o jednakowym DNA) umierają w różnym wieku i mogą zapadać na różne choroby. W grupie bliźniąt średnio 31% chorób podlegało dziedziczeniu. Wyniki tego badania są zgodne z innymi badanami, oceniającymi wpływ genów i środowiska na rozwój chorób, jednak w tym przypadku badaniem została objęta grupa bliźniąt młodsza niż 24 lata.
Według biostatystyka z Uniwersytetu Nowojorskiego badanie objęło wystarczającą liczbę danych i jest istotne statystycznie.

Autor: Weronika Górecka
Źródło: Largest study of American twins traces influence of genes and environment on disease
_POSTEDBY Adam Kuzdraliński Saturday, February 16, 2019 
 

Czy algi – eukakariotyczne organizmy mają coś wspólnego z organizmami prokariotycznymi jakimi są bakterie? Okazuje się, że jest to możliwe. Około 1% genów alg ma obce pochodzenie. Opinie wśród naukowców dotyczące horyzontalnego transferu genów pomiędzy tymi organizmami są podzielone.
W 2015 roku biolog z Uniwersytetu w Dusseldorfie UD w Niemczech zsekwencjonował białka wielu gatunków i stwierdził, że transfery genów z organizmów prokariotycznych do eukariotycznych miały miejsce na wczesnym etapie ewolucji eukariontów. W wyniku tego transferu u organizmów eukariotycznych wykształciły się takie struktury jak mitochondria czy chloroplasty.
Natomiast badacze z Rutgers Univeristy w stanie New Jersey sekwencjonowali genom alg czerwonych z gatunku Cyanidiophyceae, czego rezultatem było zaobserwowanie, że 6% DNA w genomie alg jest pochodzenia prokariotycznego. Obecność prokariotycznego DNA u tych alg najprawdopodobniej pozwala im przystosować się do życia w ekstremalnych warunkach środowiskowych jak gorące źródła. Podejrzewa się, że geny te mogą wpływać również na detoksykację metali ciężkich. Wszystkie geny pochodzenia prokariotycznego występują u alg pomiędzy typowymi genami eukariotycznymi, co sprawia, że nie mogły zostać wprowadzone do genomu alg w sposób przypadkowy podczas prac laboratoryjnych.

Autor: Weronika Górecka
Źródło: Plants and animals sometimes take genes from bacteria, study of algae suggests
_POSTEDBY Adam Kuzdraliński Friday, February 15, 2019 
 

Naukowcy z Instytutu Ushera na Uniwersytecie w Edynburgu chcieli wskazać geny, których ekspresja mogłaby wpływać na długość życia. W tym celu, badaniu poddano 500 000 osób oraz zebrano informacje na temat długości życia ich rodziców. Próba wskazania konkretnych genów odpowiedzialnych bezpośrednio za starzenie się organizmu zakończyła się niepowiedzeniem. Wszystkie geny wykazały za mały efekt działania. Regiony genomu zaangażowane w prawidłowe funkcjonowanie serca i mózgu wydają się mieć największy wpływ na długość życia.
Ponadto wykazano silny związek pomiędzy czynnikami środowiskowymi jak dieta, a długością życia. Przykładowo, geny HFE oraz APOE są genami zaangażowanymi w prawidłowy transport żelaza, pochodzącego z pożywienia. Zbyt duża podaż tego pierwiastka zwiększa ryzyko rozwoju chorób sercowo-naczyniowych, a tym samym może doprowadzić do skrócenia życia. Wpływ środowiskowy sprawia, że ocena długości życia na podstawie czynników genetycznych jest znacznie utrudniona.

Autor: Weronika Górecka
Źródło: Identifying Genetic Regions That Influence Lifespan
_POSTEDBY Adam Kuzdraliński Monday, February 11, 2019 
 

Podwzgórze to część mózgu zaangażowana w kontrolę ośrodka sytości i głodu, natomiast hipokamp związany jest z uczeniem się oraz zapamiętywaniem.
Naukowcy z Baylor College of Medicine, na podstawie badań przeprowadzonych na myszach, wykazali związek pomiędzy podwzgórzem i hipokampem. Stwierdzono, że receptory jądrowe NCOR1 i NCOR2 (NCOR1/2) są elementem łączącym oba te obszary. Badacze wykorzystali model myszy z mutacją w genie kodującym NCOR1/2 i stwierdzili defekty pamięci u tych zwierząt, które wynikały z zaburzenia sygnalizacji w neuronach podwzgórza z udziałem neurotransmitera GABA. Dzięki wykorzystaniu metod elektrofizjologicznych jak optogenetyka dowiedziono wpływ NCOR1/2, jednocześnie na ośrodek głodu jak i pamięć. Wyniki badań odniesiono do ludzi, by powiązać wadliwy gen z zaburzeniami neurologicznymi. Gen kodujący NCOR1, zlokalizowany jest u ludzi na 17 chromosomie, w pobliżu regionu, który kojarzony jest z takimi chorobami jak Zespół Potockiego-Łupskiego i Smith-Magenis. W związku z tym, że obecnie coraz więcej zaburzeń metabolicznych ( w tym cukrzyca) wiązanych jest również z demencją oraz chorobą Alzheimera, odkrycia naukowców mogą stanowić punkt wyjścia do dalszych badań nad chorobami neurodegeneracyjnymi i ich możliwymi przyczynami.

Autor: Weronika Górecka
Źródło: Linking the Brain's Memory and Hunger Control Center
_POSTEDBY Adam Kuzdraliński Saturday, February 09, 2019 
 


Wszystkim naszym Klientom i Kontrahentom serdecznie dziękujemy za miniony rok. Nowy Rok to nowe wyzwania, szansa na nowe osiągnięcia i sukcesy.
Ostatni rok, to dla nas niewątpliwe czas intensywnego rozwoju firmy. W branży specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego, działamy już od 11 lat. Przez ten czas, udało nam się zapracować na rozpoznawalność naszej marki z czego jesteśmy niezmiernie dumni. Stale jednak staramy się umacniać naszą pozycję na rynku, poprzez poszerzanie naszej oferty oraz nawiązywanie nowych kontaktów.
Ogromnym powodem do satysfakcji, jest dla nas możliwość współpracy z firmami i instytucjami będącymi liderami w swoich branżach. W tym miejscu, chcielibyśmy podziękować z zaufanie którym nas Państwo obdarzacie.

Więcej przeczytasz tutaj.
_POSTEDBY Anna_Żebracka Thursday, February 07, 2019 
 
Page 1 / 74 (1 - 9 of 664 Total) Next Page Last Page

Podręcznik biotechnologii

Kto jest online

74 anonymous users oraz 0 registered users online.

Jesteś niezarejestrowanym lub niezalogowanym użytkownikiem.


 
 
 
Partnerzy:

laboratoria.net Nauka w Polsce Academio Fundacja NanoNet BioCen - BioCentrum Edukacji Naukowej Notatek.pl cebioforum.com materialyinzynierskie.pl Wspieram.to - POLSKI KICKSTARTER - Polska platforma finansowania społecznoœciowego.Tu zrealizujš się Twoje pomysły. Portal popularnonaukowy

Portal: Redakcja . Współpraca . Kontakt . PolecamyWszystkie prawa zastrzeżone 2006-2015 e-biotechnologia.pl
stat4u