biotechnologia

 
 

News

Front Page | Archive ]

Powtarzające się urazy głowy, częste u bokserów czy piłkarzy, mogą powodować chorobę zwyrodnieniową zwaną przewlekłą encefalopatią urazową (chronic traumatic encephalopathy - CTE). Naukowcy wciąż zgłębiają tę chorobę, a dowody łączące powtarzające się urazy głowy z zaburzeniami zostały odkryte dopiero niedawno, w 2002 roku, przez dr Benneta Omalu.

Niewiele wiadomo o tym, jak rozwija się ta choroba i jak ją leczyć. Wiadomo jednak, że białko zwane tau gromadzi się w mózgach osób z CTE. Białka tau zostały wykryte na nienormalnie wysokim poziomie w badaniu osób, które doświadczyły powtarzających się urazów głowy. Wysoki poziom Tau może być więc w tym przypadku biomarkerem.

Zbadano, czy terapia genowa może być skuteczna dla mózgów z objawami CTE. Badacze dostarczyli wektor wirusowy bezpośrednio do mózgów myszy. Stwierdzono, że działania te znacząco obniżyły poziom hiperfosforowanej formy białka Tau, zwanej pTau, która ma związek z chorobą.

Źródło: Testing Gene Therapy as a Potential Treatment for CTE
_POSTEDBY Adam Kuzdraliński Saturday, January 11, 2020 
 

Naukowcy z Uniwersytetu Michigan odkryli, że stres oksydacyjny odczuwany we wczesnym okresie życia może zwiększać odporność na stres w późniejszym jego okresie.

Stres oksydacyjny występuje wtedy, gdy komórki produkują więcej wolnych rodników niż są w stanie sobie z nimi poradzić. Jest on częścią procesu starzenia się, ale może również wynikać ze stresujących warunków środowiska.

Badając nicienie Caenorhabditis elegans, naukowcy z Uniwersytetu Michigan, Ursula Jakob i Daphne Bazopoulou odkryli, że te, które produkują więcej wolnych rodników na wczesnych etapach życia, żyją dłużej niż te, które produkują ich mniej. Ich wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie Nature.
"Ogólna idea, że wczesne wydarzenia mają tak głęboki, pozytywny wpływ na późniejsze życie, jest naprawdę fascynująca. Biorąc pod uwagę silny związek między stresem, starzeniem się i chorobami związanymi z wiekiem, możliwe jest, że wczesne wydarzenia życiowe mogą również wpływać na predyspozycje do chorób związanych z wiekiem, takich jak demencja i choroba Alzheimera" - powiedział jeden z odkrywców.

Źródło: Some stress in early life extends lifespan, research in roundworms shows
_POSTEDBY Adam Kuzdraliński Wednesday, January 08, 2020 
 

Inwestorzy z USA chcą budować innowacyjne startupy biotechnologiczne w Polsce. W maju do Łodzi przyjadą przedstawiciele firm m.in ze Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Pokaż swój pomysł na innowacje i zacznij globalną współpracę.

Duży odsetek polskich startupów biotechnologicznych upada. Dlaczego tak się dzieje? Przyczyn jest wiele: brak finansowania, złe zarządzanie, czy brak możliwości komercjalizacji produktu. To wszystko sprawia, że Polacy niechętnie myślą o innowacyjnych projektach. Bez nich jednak polska biotechnologia nie jest w stanie się rozwijać.

- Brakuje nam wiedzy, technologii i doświadczenia – przyznaje prof. Tadeusz Pietrucha, współzałożycieli spółki Mabion S.A, grupy Bio-Tech, członek Narodowej Rady Rozwoju. - To musi się jak najszybciej zmienić. Inaczej nasz kraj stanie się współczesną technologiczną kolonią, doskonałym rynkiem zbytu dla zaawansowanych technologicznie produktów biotechnologicznych, z których zakupu nie będziemy mogli zrezygnować. Przecież każdy chory będzie się domagał – słusznie – skutecznego leczenia np. nowotworu, jeśli takie możliwości dostarcza współczesna biotechnologia. Biotechnologia, to sektor gospodarki, który w Polsce trzeba stworzyć niemal od podstaw.Read more about Amerykanie szukają inwestycji w Polsce. Stawiają na innowacje
_POSTEDBY Adam Kuzdraliński Monday, May 06, 2019 
 

W księgarniach jest już dostępna "Wirusologia" - to obowiązkowy podręcznik dla studentów biologii, medycyny, farmacji, chemii, biotechnologii, bioinformatyki i różnych działów rolnictwa oraz dla doktorantów i początkujących pracowników nauki w tych dziedzinach.

Książka przedstawia naturę wirusów i ich cykl replikacyjny. Omawia wirusy atakujące bakterie, zwierzęta oraz rośliny, patogeniczność wirusów oraz sposoby i możliwości zwalczania zakażeń wirusowych jak również ochrony organizmów przed zakażeniami. Przedstawia najnowsze teorie dotyczące pochodzenia i ewolucji wirusów. Opisuje możliwości wykorzystania praktycznego wirusów w biologii, biotechnologii oraz medycynie (wirusoterapie), jak również omawia inne czynniki zakaźne: tj. wiroidy, wirusy defektywne.

Podręcznik skierowany jest do studentów biologii, biotechnologii, weterynarii nauk medycznych na uniwersytetach i uczelniach medycznych.

_POSTEDBY Adam Kuzdraliński Friday, April 05, 2019 
 

Ptasia grypa (czynnik sprawczy: szczep H1N5) jest zoonozą, stanowiącą bezpośrednie zagrożenie dla człowieka. Brytyjscy naukowcy planują edytować genom drobiu przy wykorzystaniu narzędzia inżynierii genetycznej jakim jest CRISPR-Cas, w celu uzyskania ptactwa odpornego na ptasią grypę. Dotychczas badania zakończyły się powodzeniem w warunkach in vitro. Badacze mają nadzieję na wyklucie się piskląt jeszcze w tym roku.
Czy taka modyfikacja genetyczna odniesie sukces na rynku zależy w głównej mierze nie tylko od powodzenia naukowców, ale też od opinii publicznej i tego jak konsumenci zareagują na uzyskane w ten sposób kurczęta.
Biorąc pod uwagę hiszpańską pandemię grypy z 1918 roku, hipotetyczne obawy przed wprowadzeniem genetycznie zmodyfikowanego inwentarza mogą stanowić większe zagrożenie niż obecność zwierząt zmodyfikowanych genetycznie. Jak mówi epidemolog A. Monto z University of Michigan „naukowcy stale martwią się o wirus ptasiej grypy”.


Autor: Weronika Górecka
Źródło: One way to fight off bird flu: extra-CRISPRed chicken
_POSTEDBY Adam Kuzdraliński Wednesday, March 06, 2019 
 

Naukowcy z Uniwersytecie Wexner w Ohio State University wykazali związek pomiędzy białkiem klusteryną, a występowaniem zespołu kardiometabolicznego. Zespół kardiometaboliczny charakteryzuje się podwyższonym poziomem tkanki tłuszczowej w ciele, wysokim stężeniem cukru we krwi, wysokim ciśnieniem tętniczym krwi, a także podwyższonym stężeniem cholesterolu.
Klusteryna jest białkiem macierzy zewnątrzkomórkowej tkanki tłuszczowej. U otyłych osób, komórki tłuszczowe wytwarzają za dużo klusteryny. Białko to jest związane z powstawaniem oporności na insulinę, a tym samym może doprowadzić do powstania cukrzycy typu 2, która zwiększa ryzyko rozwoju chorób sercowo-naczyniowych. Naukowcy poddali badaniu zarówno ludzi jak i myszy laboratoryjne. Oceniono ekspresję genów kodujących klusterynę i wykazano korelację pomiędzy klusteryną obecną w tkance tłuszczowej a ryzykiem rozwoju chorób sercowo-naczyniowych.
Przeprowadzone badania mogą stanowić przełom i posłużyć do opracowania nowych metod leczenia zespołu kardiometabolicznego i chorób powstających w jego wyniku. Dodatkowo istnieją badania, które wiążą klusterynę z rozwojem chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera.

Autor: Weronika Górecka
Źródło: Researchers Link Cardiometabolic Disease and a Protein Called Clusterin
_POSTEDBY Adam Kuzdraliński Tuesday, February 19, 2019 
 

Badacze opisujący swoje badania w Nature Genetics zbadali 56 000 par bliźniąt pod kątem wpływu czynników genetycznych i środowiskowych na występowanie wybranych chorób i schorzeń. Okazało się, że na przykład nadpobudliwość w największym stopniu spośród analizowanych zależy od czynników genetycznych, natomiast choroby układu oddechowego zależne są głównie od środowiska. Zbadano 560 chorób, z których ostatecznie uznano, że 40% uwarunkowanych jest głównie genetycznie, a 25% głównie środowiskowo.
Dodatkowo stwierdzono, że pomimo silnego genetycznego wpływu, bliźnięta (a więc osoby o jednakowym DNA) umierają w różnym wieku i mogą zapadać na różne choroby. W grupie bliźniąt średnio 31% chorób podlegało dziedziczeniu. Wyniki tego badania są zgodne z innymi badanami, oceniającymi wpływ genów i środowiska na rozwój chorób, jednak w tym przypadku badaniem została objęta grupa bliźniąt młodsza niż 24 lata.
Według biostatystyka z Uniwersytetu Nowojorskiego badanie objęło wystarczającą liczbę danych i jest istotne statystycznie.

Autor: Weronika Górecka
Źródło: Largest study of American twins traces influence of genes and environment on disease
_POSTEDBY Adam Kuzdraliński Saturday, February 16, 2019 
 

Czy algi – eukakariotyczne organizmy mają coś wspólnego z organizmami prokariotycznymi jakimi są bakterie? Okazuje się, że jest to możliwe. Około 1% genów alg ma obce pochodzenie. Opinie wśród naukowców dotyczące horyzontalnego transferu genów pomiędzy tymi organizmami są podzielone.
W 2015 roku biolog z Uniwersytetu w Dusseldorfie UD w Niemczech zsekwencjonował białka wielu gatunków i stwierdził, że transfery genów z organizmów prokariotycznych do eukariotycznych miały miejsce na wczesnym etapie ewolucji eukariontów. W wyniku tego transferu u organizmów eukariotycznych wykształciły się takie struktury jak mitochondria czy chloroplasty.
Natomiast badacze z Rutgers Univeristy w stanie New Jersey sekwencjonowali genom alg czerwonych z gatunku Cyanidiophyceae, czego rezultatem było zaobserwowanie, że 6% DNA w genomie alg jest pochodzenia prokariotycznego. Obecność prokariotycznego DNA u tych alg najprawdopodobniej pozwala im przystosować się do życia w ekstremalnych warunkach środowiskowych jak gorące źródła. Podejrzewa się, że geny te mogą wpływać również na detoksykację metali ciężkich. Wszystkie geny pochodzenia prokariotycznego występują u alg pomiędzy typowymi genami eukariotycznymi, co sprawia, że nie mogły zostać wprowadzone do genomu alg w sposób przypadkowy podczas prac laboratoryjnych.

Autor: Weronika Górecka
Źródło: Plants and animals sometimes take genes from bacteria, study of algae suggests
_POSTEDBY Adam Kuzdraliński Friday, February 15, 2019 
 

Naukowcy z Instytutu Ushera na Uniwersytecie w Edynburgu chcieli wskazać geny, których ekspresja mogłaby wpływać na długość życia. W tym celu, badaniu poddano 500 000 osób oraz zebrano informacje na temat długości życia ich rodziców. Próba wskazania konkretnych genów odpowiedzialnych bezpośrednio za starzenie się organizmu zakończyła się niepowiedzeniem. Wszystkie geny wykazały za mały efekt działania. Regiony genomu zaangażowane w prawidłowe funkcjonowanie serca i mózgu wydają się mieć największy wpływ na długość życia.
Ponadto wykazano silny związek pomiędzy czynnikami środowiskowymi jak dieta, a długością życia. Przykładowo, geny HFE oraz APOE są genami zaangażowanymi w prawidłowy transport żelaza, pochodzącego z pożywienia. Zbyt duża podaż tego pierwiastka zwiększa ryzyko rozwoju chorób sercowo-naczyniowych, a tym samym może doprowadzić do skrócenia życia. Wpływ środowiskowy sprawia, że ocena długości życia na podstawie czynników genetycznych jest znacznie utrudniona.

Autor: Weronika Górecka
Źródło: Identifying Genetic Regions That Influence Lifespan
_POSTEDBY Adam Kuzdraliński Monday, February 11, 2019 
 
Page 1 / 74 (1 - 9 of 666 Total) Next Page Last Page

Podręcznik biotechnologii

Kto jest online

291 anonymous users oraz 0 registered users online.

Jesteś niezarejestrowanym lub niezalogowanym użytkownikiem.


 
 
 
Partnerzy:

laboratoria.net Nauka w Polsce Academio Fundacja NanoNet BioCen - BioCentrum Edukacji Naukowej Notatek.pl cebioforum.com materialyinzynierskie.pl Wspieram.to - POLSKI KICKSTARTER - Polska platforma finansowania społecznoœciowego.Tu zrealizujš się Twoje pomysły. Portal popularnonaukowy

Portal: Redakcja . Współpraca . Kontakt . PolecamyWszystkie prawa zastrzeżone 2006-2015 e-biotechnologia.pl
stat4u